Diarré från 1 år

Har du varit utomlands den senaste månaden (gäller ej Skandinavien)?

Diarré från 1 år

Diarré innebär att du har mer än tre lösa avföringar per dag eller mer än vad du eller barnet normalt brukar ha. Diarré kan orsakas av olika virus, parasiter och bakterier. De vanligaste är noro-, calici och rotavirus eller salmonella. Många får dessa infektioner efter en resa utomlands. En del läkemedel, t.ex. antibiotika, kan ge diarré. Diarré kan delas in i akut eller kronisk. Vid akut diarré blir insjuknar du plötsligt och under en tillfällig tid. Kronisk diarré innebär långvarig diarré som har pågått under några veckor. Kronisk diarré behöver utredas av vården. Oftast behöver vuxna och barn med diarré inte kontakta vården utan kan genom egenvård lindra sina symtom, vilka oftast går över på några dagar. Receptfria läkemedel finns på apotek för att lindra besvär med diarré. Vid långvarig diarré eller blodiga diarréer bör vården kontaktas och det bör utredas så att det inte finns någon underliggande sjukdom. Prover kan behöva tas på avföringen samt prover för att se om du är uttorkad av din diarré. Spädbarn med diarré bör bli undersökta av läkare så snabbt som möjligt då spädbarn snabbare drabbas av uttorkning även om de inte har haft diarré länge. Indikation för inläggning på sjukhus för allvarliga diarréer är bland annat om barnet har gått ner i vikt, allmäntillstånd, trötthet eller om barnet verkar uttorkad. På sjukhuset kan barnet med diarré få intravenös vätska. Vid diarré är det viktigt att försöka få i sig vätska för att undvika uttorkning, därför kan det vara bra att ta vätskeersättning och skonsam kost. Ät små portioner med mat oftare i stället för stora portioner när du har diarré.