Polityka prywatności

1. Wstęp i przedstawienie celu

Firma BumbiPower AB, nr rej. 559173-8710 (zwana w dalszej treści „BumbiPower”), szanuje Twoją integralność osobistą i chce, abyś czuł(a) się bezpiecznie z tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe. Informujemy, że podjęliśmy wszelkie rozsądne i odpowiednie kroki w celu ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób firma BumbiPower przetwarza Twoje dane osobowe w czasie, gdy korzystasz z naszych usług. Ponadto polityka ta opisuje również prawa, jakie przysługują Tobie wobec nas i objaśnia w jaki sposób możesz z nich korzystać.


Firma BumbiPower jest administratorem danych osobowych, odpowiedzialnym w zakresie dokonywanego przez nas przetwarzania Twoich danych osobowych. Korzystając z naszych usług, akceptujesz fakt, że Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności.


Jeżeli korzystasz ze strony internetowej z bashi.se w celu odbywania wizyt w sprawie opieki medycznej u usługodawców medycznych, usługodawca medyczny jest administratorem danych osobowych w zakresie przetwarzania danych, które ma miejsce w czasie wizyty wykonywanej w celu zapewnienia Tobie opieki medycznej.


2. Definicje

Dane osobowe: Są to wszystkie informacje, które można powiązać w sposób pośredni lub bezpośredni z jakąkolwiek żyjącą osobą. Przykładami danych osobowych są: nazwisko, nr PESEL, adres mailowy oraz fotografie umożliwiające identyfikację.


Przetwarzanie danych osobowych: Jest to zbiorcze pojęcie wykorzystywane w momencie, dane osobowe są przetwarzane w jakikolwiek sposób przez firmę, organ władzy lub organizację. Przykłady przetwarzania danych osobowych są następujące: gromadzenie, wykorzystywanie, przechowywanie, ujawnianie i usuwanie danych osobowych.


3. Opis, wskazujący w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe

W momencie, gdy rejestrujesz swoje konto na stronie internetowej bashi.se

Kategorie danych osobowych Nr PESEL, nazwisko, nr telefonu, adres.
Przetwarzanie danych osobowych Przetwarzamy informacje, które podajesz nam w momencie, gdy zakładasz u nas konto użytkownika(-czki), a następnie korzystasz z naszych usług.
Cel przetwarzania Umożliwienie Tobie jako użytkownikowi(-czce) korzystanie z usług oraz, w razie potrzeby, zarezerwowanie wizyty u usługodawcy medycznego oraz odbycie wizyty w sprawie opieki medycznej.
Podstawa prawna Umowa (art. 6.1 b RODO).
Screening danych Dane osobowe są przechowywane przez okres jednego roku

Gdy korzystasz z usług i rezerwujesz wizytę u usługodawcy medycznego za pośrednictwem strony internetowej bashi.se

Kategorie danych osobowych Numer PESEL, imię i nazwisko, numer telefonu, adres, stan zdrowia (objawy), informacje o tym, jak korzystałeś(-aś) z usługi.
Przetwarzanie danych osobowych Informacje zbierane są bezpośrednio od Ciebie w oparciu o to, co podajesz podczas korzystania z usług oraz na podstawie sposobu w jaki z nich korzystasz. Informacje pobierane są również ze Statens Personadressregister (Państwowego Rejestru Adresowego Osób SPAR). Firma BumbiPower udostępnia dane osobowe usługodawcom medycznym.
Cel przetwarzania Umożliwienie Tobie jako użytkownikowi(-czce) korzystanie z usług oraz w razie potrzeby, zarezerwowanie wizyty u usługodawcy medycznego. Usługodawcy medyczni dysponując dostępem do Twoich danych osobowych, mogą powiązać Twoją sprawę właśnie z Tobą.
Podstawa prawna Umowa (art. 6.1 b RODO).
Screening danych Dane osobowe są przechowywane przez okres dwóch lat.

Zakładka Moje strony na stronie internetowej bashi.se

Kategorie danych osobowych Nr PESEL, nazwisko, nr telefonu, adres. stan zdrowia (objawy oraz dokument, który wysłał usługodawca medyczny)
Przetwarzanie danych osobowych Informacje są zbierane od Ciebie na podstawie tego, co podajesz podczas korzystania z usługi rezerwacji świadczeń lub tego, co jest zapisywane po przesłaniu Tobie przez usługodawcę medycznego dokumentów podczas wizyty. Firma BumbiPower przechowuje dane, ale dostęp do informacji w zakładce Moje strony masz tylko Ty.
Cel przetwarzania Umożliwienie Tobie jako użytkownikowi(-czce) zapisywania informacji o swoich kontaktach ze opieką medyczną oraz o dokumentach, które usługodawcy medyczni przesyłali do Ciebie.
Podstawa prawna Umowa (art. 6.1 b RODO).
Screening danych Dane osobowe są przechowywane przez okres jednego roku

Gdy surfujesz na stronie internetowej bashi.se (pliki cookie)

Kategorie danych osobowych Strona internetowa bashi.se przechowuje dane osobowe, takie jak numer ubezpieczenia społecznego, imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu komórkowego. Przechowujemy również sesyjne pliki cookie, którymi posługujemy się, aby umożliwić działanie funkcji strony. Pliki cookie na stronie internetowej bashi.se zbierają informacje nt. geolokalizacji, kwestionariusza (zawierającego pytania i odpowiedzi), wybranego przez Ciebie na stronie internetowej języka obsługowego, informacje pobrane ze SPAR (imię, nazwisko, adres, miejscowość, kod pocztowy). Więcej nt. stosowanych przez nas plików cookie oraz tego, w jaki sposób z nich korzysz tamy, możesz przeczytać w tym miejscu
Przetwarzanie danych osobowych Korzystanie z plików cookie
Cel przetwarzania Informujemy, że zbieramy pliki cookies (małe pliki tekstowe zawierające dane nt. odwiedzanych przez Ciebie wcześniej stron internetowych). Ich celem jest kierowanie użytkowników do odpowiednich rubryk strony internetowej, zapewnienie spójnego wyglądu strony internetowej w różnych przeglądarkach i urządzeniach oraz umożliwienie prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.
Podstawa prawna Wyrażenie zgody (art. 6.1 a RODO). Zgoda może zostać wycofana, więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej polityce dot. plików cookies w tym miejscu.
Screening danych Aby uzyskać informacje na temat screeningu danych, patrz: nasza polityka dotycząca plików cookie w tym miejscu

4. Twoje dane osobowe mogą być udostępniane stronom trzecim

Aby usługa mogła funkcjonować, dostępu do Twoich danych osobowych mogą niekiedy potrzebować strony trzecie. Przykładowo w momencie, gdy rezerwujesz wizytę lub organizujesz wideokonferencję za pośrednictwem strony internetowej bashi.se, Twoje dane osobowe są udostępniane zainteresowanym usługodawcom medycznym. Dostęp do nich uzyskuje wówczas personel medyczny, który administruje Twoimi danymi osobowymi lub uczestniczy w opiece medycznej nad Tobą, lub w inny sposób potrzebuje tych danych do wykonywania swojej pracy. Ponadto Twoje dane osobowe mogą być udostępniane naszym podmiotom przetwarzającym dane, z których usług korzystamy m.in. w celu zarządzania naszymi usługami informatycznymi.


W przypadku, gdy udostępniamy Twoje dane osobowe stronom trzecim, podejmujemy wymagane środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić przekazywanie i przetwarzanie Twoich danych osobowych w bezpieczny sposób.


Na stronie internetowej bashi.se zamieszczone są linki do współpracujących partnerów. Po opuszczeniu strony internetowej bashi.se, firma BumbiPower nie ponosi już odpowiedzialności za gromadzenie danych osobowych, które odbywa się na stronie podlinkowanego usługodawcy medycznego oraz w ramach świadczenia usług przez niego. W celu uzyskania informacji na temat gromadzenia danych osobowych oraz praw i warunków, firma BumbiPower odsyła do własnych warunków i polityk prywatności poszczególnych partnerów. Firma BumbiPower nie przekazuje żadnych danych osobowych partnerom, którzy są podlinkowani na jej stronie internetowej.


5. Przetwarzanie danych w obrębie krajów UE/EOG

Zarówno firma BumbiPower, jak i upoważnione podmioty przetwarzające dane osobowe będą przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie na obszarze krajów UE/EOG. Wszelkie operacje przetwarzania, w tym przechowywanie, odbywa się wyłącznie na szwedzkich serwerach.


6. Twoje prawa

W momencie, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe, przysługuje Ci wobec nas szereg praw. Poniżej zamieszczamy ich krótkie zestawienie:


Prawo do informacji i dostępu: Jako punkt wyjścia możesz zażądać dostarczenia bezpłatnie tzw. wyciągu z rejestru. W uproszczeniu jest to kopia zawierająca zestawienie wskazujące, które z Twoich danych osobowych są przez nas przetwarzane, informująca w jaki sposób są one wykorzystywane i komu, w stosownych przypadkach, zostały udostępnione.


Prawo do sprostowania danych osobowych: Co do zasady masz prawo prosić nas o skorygowanie wszelkich błędnych lub niekompletnych informacji.


Prawo do usunięcia danych osobowych: W niektórych przypadkach masz prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych.


Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych: Możesz mieć prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Na przykład, jeśli zażądałeś(-aś) sprostowania i chcesz, aby przetwarzanie zostało ograniczone na czas potrzebny nam do sprawdzenia i, w razie potrzeby, realizacji Twojego żądania.


Prawo do przenoszalności danych osobowych: Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o umowę lub udzieloną zgodę, w niektórych przypadkach masz prawo do uzyskania danych osobowych, które nam przekazałeś(-aś). Na Twoje życzenie możemy również, o ile będzie to technicznie możliwe, przekazać dane osobowe bezpośrednio do innego administratora danych.


W przypadku, gdy chcesz powołać się na którekolwiek ze swoich praw, zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem privacy@bashi.se. Jednakże pamiętaj, że żadne z tych praw nie ma charakteru bezwzględnego. Istnieją zatem sytuacje, w których możemy Twoje żądanie odrzucić. Przykładowo, o ile jesteśmy zobowiązani do zachowania przedmiotowych danych osobowych na mocy prawa lub umowy, wniosek o usunięcie danych osobowych może zostać przez odrzucony.


7. Skargi

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niewłaściwy, masz prawo złożyć skargę do Integritetsskydd Myndigheten (Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych).


8. Informacje kontaktowe

Czy masz jakieś pytania dotyczące tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe? W takim razie zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem poczty elektronicznej: dpo@bashi.se.

Możesz również skontaktować się z nami bezpośrednio pod adresem:

BumbiPower AB

Tegnérgatan 6

113 58 Stockholm


privacy@bashi.se


9. Zmiany w polityce

Niniejsza politykę prywatności może od czasu do czasu podlegać aktualizacji. W przypadku zmian bardziej istotnych, będziemy o tym fakcie specjalnie informować.