Politika kolačića

Bashi o kolačićima

Bashi koristi kolačiće. Kolačić je mala tekstualna datoteka koja se čuva na vašem računaru, mobilnom telefonu ili tabletu i sadrži informacije. Glavna svrha kolačića je da posetiocu olakša posetu veb lokaciji. Kolačići takođe pomažu da se sačuvaju izbori koje se doneli kada se krećete po našoj veb lokaciji ili kada se na nju kasnije vratite.

Koje vrste kolačića mi koristimo?

Neophodni kolačići

Ovi kolačići su neophodni da bi usluge funkcionisale; ako su isključeni, veb lokacija možda neće funkcionisati onako kako bi trebala.

.AspNetCore.Identity.Application

Kolačić sesije koji je neophodan za funkcionalnost e-usluge. Tehnički, koristi se za identifikovanje sesije između klijenta i veb servera. Ne čuvaju se nikakve lične informacije, a kolačić nestaje kada zatvorite pretraživač.

.AspNetCore.Session

Kolačić sesije koji je neophodan da bi funkcionisala usluga stranice i upitnik o simptomima. Briše se automatski kada se zatvori pretraživač.

.AspNetCore.Antiforgery.***********

Kolačić sesije koji je neophodan za sigurnost stranice. Kolačić koji sprečava da neko manipuliše komunikacijom između vašeg računara i servera. Trebalo bi da spreči takozvani Napad falsifikovanim zahtevima na više lokacija. Ne sadrži informacije o korisniku. Automatski se briše kada se zatvori pretraživač.

accept_cookie

Trajni kolačić koji se postavlja kada pristanete na e-uslugu koja koristi kolačiće. Kolačić se skladišti tokom jednog meseca, i tokom tog perioda se ne postavlja pitanje ponovo sledećeg puta kada posetite tu veb lokaciju.

Kolačići za upravljanje statistikom

Ti kolačići se koriste za prikupljanje statistike o korišćenju veb lokacije. Bashi koristi te informacije kako bi poboljšao iskustvo korisnika i razvio usluge, kao i otklonio greške. Mi takođe spremamo informacije o izborima korisnika kako bi korisnici koji se vraćaju na veb lokaciju mogli da koriste tu veb lokaciju i usluge u skladu sa svojim prethodnim izborima.

_pk_id

Kolačić za statističke usluge Matomo. Koristi se za pohranjivanje određenih pojedinosti o korisniku kao što je jedinstvena identifikacija korisnika kako bi se prepoznali korisnici koji se vraćaju. Čuva se do 13 meseci.

_pk_ref

Kolačić za statističke usluge Matomo. Sadrži informacije o mestu sa koga je korisnik upućen na bashi.se. Čuva se do 6 meseci.

_pk_ses, _pk_cvar, _pk_hrs

Kolačić za statističke usluge Matomo. Kratkotrajni kolačić živi do 30 minuta nakon poslednje radnje korisnika. Kada taj kolačić nestane, smatra se da je poseta završena.

MATOMO_SESSID

Kolačić za statističke usluge Matomo. Skladišti izbor korisnika da ne bude praćen. Čuva se do 14 dana.

_pk_testcookie

Kolačići koji se kreiraju a zatim odmah brišu. Koriste se da bi se proverilo da li pretraživač korisnika dozvoljava kolačiće.

Odbijanje saglasnosti za i brisanje kolačića

Ako ne želite da prihvatite kolačiće, vaš pretraživač može da se podesi tako da vi automatski odbijete skladištenje kolačića. Putem pretraživača, ranije uskladišteni kolačići se mogu i obrisati. Za više informacija pogledajte stranice za pomoć pretraživača.

Ako ste ranije pristali na korišćenje kolačića, svoj pristanak možete da povučete kad god to odlučite.

Vaša prava

Prema Opštoj uredbi o zaštiti podataka, GDPR, imate pravo da primite potvrdu da li se u Bashiju obrađuju lični podaci o vama i, u tom slučaju, imate pravo da pristupite ličnim podacima kao i informacijama o načinu na koji se koriste. Bashi će vam obezbediti izvod u kojem se, između ostalog, opisuje:

Gde se podaci obrađuju
Svrha obrade
Koje vrste ličnih podataka Bashi obrađuje
Odakle dolaze lični podaci
Kome se oni mogu otkriti

Takođe imate pravo da se netačni podaci isprave ili brišu, da zahtevate ograničenje obrade i da vaše podatke prenesete u drugu službu (prenosivost podataka). Vaš zahtev pošaljite na: privacy@bashi.se. Ako imate bilo kakvih pitanja ili pritužbi o obradi ličnih podataka od strane Bashija, molimo vas da nas kontaktirate. Takođe imate pravo da vašu pritužbu pošaljete Švedskoj upravi za zaštitu ličnih podataka.