Politika privatnosti

1. Uvod i svrha

BumbiPower AB, identifikacioni broj korporacije 559173-8710 (u daljem tekstu “BumbiPower”), poštuje vašu privatost i stremi ka tome da se vi osećate bezbedno po pitanju toga kako mi obrađujemo vaše lične podatke. Mi smo primenili sve razumne i adekvatne mere u cilju zaštite vaših ličnih podataka. U ovoj Politici privatnosti opisuje se kako firma BumbiPower obrađuje vaše lične podatke kada vi koristite naše usluge. U njoj se takođe opisuju prava koja vi imate u odnosu na nas i kako možete da vršite ta prava.


BumbiPower je kontrolor u odnosu na obradu vaših ličnih podataka koju mi obavljamo. Korišćenjem naših usluga vi prihvatate da će se vaši lični podaci obrađivati na način opisan u ovoj Politici privatnosti.


Ako koristite bashi.se u cilju olakšavanja kontakata i termina kod pružalaca nege, pružalac nege je kontrolor u odnosu na obradu ličnih podataka koja se odvija tokom kontakta u svrhu pružanja vaše nege.


2. Definicije

Lični podaci: Sve informacije koje se mogu direktno ili indirektno povezati sa živućim fizičkim licem. Primeri ličnih podataka uključuju ime, lični identifikacioni broj, imejl adresu i slike koje omogućuju identifikaciju.


Obrada ličnih podataka: Termin koji se koristi za opisivanje bilo kakve situacije u kojoj se ličnim podacima na neki način upravlja ili ih obrađuje neka kompanija, javni organ ili organizacija. Primeri obrade ličnih podataka uključuju prikupljanje, upotrebu, skladištenje, prikazivanje i brisanje.


3. Kako mi obrađujemo vaše lične podatke

Kada se registrujete sa nalogom na bashi.se

Kategorije ličnih podataka Lični identifikacioni broj, ime, telefonski broj, adresa.
Obrada Mi obrađujemo informacije koje vi dajete kad kreirate korisnički nalog kod nas i posle toga koristite uslugu.
Svrha Da se omogući vama, kao korisniku, da koristite uslugu, te da po potrebi rezervišete termin kod pružaoca nege i vršite kontakte i interakcije vezane za negu.
Zakonska osnova Ugovor (član 6.1.b. GDPR-a).
Skladištenje/probir Lični podaci skladište se na godinu dana.

Kada koristite uslugu i rezervišete termin kod pružaoca nege putem bashi.se

Kategorije ličnih podataka Lični identifikacioni broj, ime, telefonski broj, adresa, zdravstveni podaci (opis simptoma), informacije o tome kako ste koristili uslugu.
Obrada Informacije se prikupljaju direktno od vas na osnovu informacija koje unesete kada koristite uslugu i kako koristite uslugu. Informacije se povlače i iz švedskog Državnog registra ličnih adresa (SPAR). BumbiPower deli lične podatke sa pružaocima nege.
Svrha Da se omogući vama, kao korisniku, da koristite uslugu, te da po potrebi rezervišete termin kod pružaoca nege. Davanje pružaocu nege pristupa vašim ličnim podacima omogućava pružaocu nege da poveže vaš slučaj konkretno sa vama.
Zakonska osnova Ugovor (član 6.1.b. GDPR-a).
Skladištenje/probir Lični podaci skladište se na dve godine.

Moje Strane na bashi.se

Kategorije ličnih podataka Lični identifikacioni broj, ime, telefonski broj, adresa, zdravstveni podaci (opis simptoma i dokumenti koje šalju pružaoci nege).
Obrada Informacije se prikupljaju od vas na osnovu informacija koje unesete kad koristite uslugu rezervisanja, ili se spašavaju nakon što vam je pružalac nege poslao dokumente tokom sastanka. BumbiPower skladišti podatke, ali vi ste jedino lice sa pristupom informacijama na Mojim Stranama.
Svrha Da se omogući vama, kao korisniku, da spašavate informacije o svojim kontaktima za negu i o dokumentima koje vam pružaoci nege šalju.
Zakonska osnova Ugovor (član 6.1.b. GDPR-a).
Skladištenje/probir Lični podaci skladište se na godinu dana.

Kada posetite bashi.se (kolačići)

Kategorije ličnih podataka Bashi skladišti lične podatke kao što je lični identifikacioni broj, ime, prezime, podatke o adresi i broj mobilnog telefona. Mi takođe skladištimo kolačić za sesiju (mi koristimo kolačiće da bismo omogućili ispravan rad funkcija vebsajta). Kolačići na bashi.se prikupljaju informacije o geolokaciji, upitniku (pitanja i odgovori), jeziku koji vi odaberete na vebsajtu, te informacije povučene iz SPAR-a (ime, prezime, adresu, grad/mesto, poštanski broj). Možete da pročitate više o našim kolačićima i kako mi koristimo kolačiće ovde.
Obrada Upotreba kolačića.
Svrha Mi prikupljamo kolačiće (male tekstualne datoteke sa podacima sa veb strna koje ste prethodno posetili). Svrha je da se korisnik usmeri na relevantne odeljke vebsajta, da se osigura dosledan izgled vebsajta u različitim pretraživačima i na različitim uređajima, te da se omogući ispravno funkcionisanje vebsajta.
Zakonska osnova Pristanak (član 6.1.a. GDPR-a). Pristanak može da se povuče. Za više informacija pogledajte našu Politiku kolačića ovde.
Skladištenje/probir Za informacije o skladištenju/probiru pogledajte našu Politiku kolačića ovde.

4. Vaši lični podaci mogu da se dele sa drugim stranama

Da bi usluga ispravno radila, drugi operateri ponekad moraju imati pristup vašim ličnim podacima. Na primer, vaši lični podaci se dele sa relevantnim pružaocima nege kada rezervišete termin ili vodite video sastanak preko bashi.se. U takvim situaccijama, pristup vašim ličnim podacima daje se osoblju pružaoca nege koje vodi i/ili učestvuje u vašoj nezi ili kojem inače trebaju ti podaci za njegov rad. Pored toga, vaši lični podaci mogu da se dele sa našim obrađivačima, koje koristimo da bismo upravljali svojim IT uslugama (između ostalog).


Kada mi podelimo vaše lične podatke sa trećom stranom, mi sprovodimo tehničke i organizacione mere potrebne da bi se osigurao siguran prenos i upravljanje vašim ličnim podacima.


Na bashi.se su linkovi ka poslovnim partnerima. Kada napustite bashi.se, BumbiPower više ne prihvata odgovornost za prikupljanje ličnih podataka koje se odvija na sajtu pružaoca nege iz linka i u sklopu opsega njegove usluge. Za informacije o prikupljanju ličnih podataka, prava i uslova i odredbi, BumbiPower vas upućuje na vlastite uslove i odredbe te politike svakog pojedinog poslovnog partnera. BumbiPower ne vrši prenos nikakvih ličnih podataka poslovnim partnerima sa linkova.


5. Obrada u okviru EU/EEZ

BumbiPower i obrađivači koje angažuje BumbiPower obrađivaće vaše lične podatke samo u okviru EU/EEZ. Sva obrada, uključujući skladištenje, odvija se isključivo na švedskim serverima.


6. Vaša prava

Kada mi obrađujemo vaše lične podatke, vi imate niz prava u odnosu na nas. Sledi kratki siže tih prava:


Pravo na pristup informacijama: Kao početnu tačku, možete da zahtevate besplatni izvod iz registra. Prosto rečeno, to je kopija ličnih podataka koje mi obrađujemo o vama, kako se ti podaci koriste i sa kojim drugim stranama se ti podaci dele (gde je to primenjivo).


Pravo na korekciju: U pravilu, vi imate pravo da zatražite korekciju bilo kojih netačnih ili nepotpunih podataka.


Pravo na brisanje: U određenim okolnostima, vi imate pravo da zatražite brisanje svojih ličnih podataka.


Pravo na ograničavanje obrade: Vi možete imati pravo da zatražite ograničavanje obrade svojih ličnih podataka. Na primer, ako ste zatražili korekciju i želite da se obrada ograniči tokom vremena koje nam treba da proverimo i po potrebi izvršimo vaš zahtev.


Pravo na prenosivost podataka: Ako im obrađujemo vaše lične podatke na bazi ugovora ili pristanka, vi imate pravo da u određenim okolnostima dobijete lične podatke koje nam dostavljate. Ako se to želi i ako je tehnički izvodljivo, mi možemo preneti podatke i direktno drugom kontroloru.


Ako želite da vršite neko od svojih prava, slobodno nam se obratite putem imejla na privacy@bashi.se. Naglašavamo da nijedno od gore opisanih prava nije apsolutno. Drugim rečima, postoje određene situacije u kojima možemo da odbijemo vaš zahtev. Na primer, zahtev za brisanje može se odbiti ako smo obavezani zakonom ili ugovorom na čuvanje dotičnih ličnih podataka.


7. Pritužbe

Ako smatrate da mi neispravno obrađujemo vaše lične podatke, imate pravo da podnesete pritužbu švedskoj Upravi za zaštitu privatnosti (IMY).


8. Kontakt podaci

Da li imate pitanja o tome kako mi obrađujemo vaše lične podatke? Ako je tako, dobrodošli ste da kontaktirate našeg službenika za zaštitu podataka putem imejla na dpo@bashi.se.

Možete nam se i direktno obratiti putem sledećih kontakt podataka:

BumbiPower AB

Tegnérgatan 6

113 58 Stockholm


privacy@bashi.se


9. Izmene ove politike

Mi možemo da s vremena na vreme ažuriramo ovu politiku. Ako načinimo neke značajne izmene, mi ćemo vam dostaviti posebne informacije o tim izmenama.