Prehlada i influenza

Imate li temperaturu iznad 38 stupnjeva?

2.0.0