Osip na koži djece

Je li osip ravan ili podignut?

2.0.0