Zagušenje mlijeka

Jeste li imali zastoj mlijeka više od dva dana?

2.0.0