Cookiepolicy

Bashi om cookies

Bashi använder sig av cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon eller surfplatta och innehåller information. Huvudsyftet med cookies är att underlätta för besökaren på webbplatsen. Cookies hjälper dig även att bibehålla de val du gjort när du navigerar på vår webbplats eller när du återvänder vid ett senare tillfälle.

Vilka cookies använder vi?

Nödvändiga cookies

Dessa cookies är nödvändiga för att tjänsterna ska fungera, om de stängs av kommer webbplatsen inte att fungera som den ska.

.AspNetCore.Identity.Application

En sessionscookien som är nödvändig för e-tjänstens funktionalitet. Rent tekniskt används den för att identifiera en session mellan klient och webbserver. Ingen personlig information sparas och cookien försvinner när du stänger webbläsaren.

.AspNetCore.Session

En sessionscookien som är nödvändig för att platstjänsten och symtomfrågeformuläret ska fungera. Tas bort automatiskt då webbläsaren stängs.

.AspNetCore.Antiforgery.***********

En sessionscookien som är nödvändig för sidans säkerhet. En cookie som förhindrar att någon manipulerar kommunikationen mellan din dator och servern. Den ska förhindra så kallad Cross-Site Request Forgery. Innehåller ingen information om användaren. Tas automatiskt bort då webbläsaren stängs.

accept_cookie

En permanent cookie som sätts när du samtycker till att e-tjänsten använder cookies. Cookien lagras under en månad och frågan ställs då inte igen nästa gång du besöker webbplatsen inom den perioden.

Cookies för statistikhantering

Dessa cookies används för att samla statistik om användandet av webbplatsen. Bashi använder sig av informationen för att kunna förbättra användarnas upplevelse och utveckla tjänsten samt avhjälpa fel. Vi sparar också information om användarnas val för att användare som återvänder till webbplatsen ska kunna använda webbplatsen och tjänsterna i enlighet med sina tidigare val.

_pk_id

Cookie från statitikservicen Matomo. Används till att spara vissa detaljer om användaren så som användaren unika ID för att känna igen återvändade användare. Lagras i upp till 13 månader.

_pk_ref

Cookie från statitikservicen Matomo. Innehåller information om vart ifrån användaren refererats till bashi.se ifrån. Lagras i upp till 6 månader.

_pk_ses, _pk_cvar, _pk_hrs

Cookie från statitikservicen Matomo. Kortlivad cookie lever upp till 30 minuter efter senaste handling av användare. När cookien försvinner anses det besöket vara avslutat.

MATOMO_SESSID

Cookie från statitikservicen Matomo. Sparar användarens val om att inte bli spårad. Lagras i upp till 14 dagar.

_pk_testcookie

Cookies som skapas och sedan tas bort på en gång. Används för att kontrollera att användarens webbläsare tillåter cookies.

Avstå från och radera cookies

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Har du tidigare samtyckt till användning av cookies kan du närsomhelst återkalla ditt samtycke.

Dina rättigheter

Enligt GDPR har du rätt att få bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas hos Bashi och i så fall få tillgång till personuppgifterna samt information om hur de används.Bashi kommer ge dig ett utdrag som bland annat beskriver:

Var uppgifterna behandlas
Syftet med behandlingen
Vilka typer av personuppgifter som Bashi behandlar
Varifrån personuppgifterna kommer
Till vem de kan utlämnas

Du har även rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller raderade, begära begränsning av behandlingen och ta med dig dina uppgifter till en annan tjänst (dataportabilitet). Skicka din begäran till: privacy@bashi.se. Om du har frågor eller klagomål på Bashi:s behandling av personuppgifter kontakta oss gärna. Du har även rätt att skicka ditt klagomål till Integritetskyddsmyndigheten (IMY).