Ångest

Har du haft ångest tidigare?

Ångest

Ångest är ett vanligt symtom som kan kännas påtagligt för många människor. Ångest kan yttra sig på många sätt, både fysiskt och psykiskt. Det som är viktigt vid ångest är att prata med närstående och be om hjälp. Ångest kanske visa sig genom pulsökning, svettningar, psykiska eller fysiska låsningar där du känner att du inte kan röra på dig, sämre koncentration, svårt att sova, hyperventilering, gråt, oro och vissa kan till och med känna som att de håller på att dö. Den typen av ångest där du hyperventilerar och där det känns som du håller på att dö, är vad som kallas för panikångestattack. Du kan ha ångest orsakad av många olika saker. Ibland har det hänt någonting i livet som orsakar ångest, så som trauma. Ibland behöver det inte heller vara något specifikt som har triggat i gång din ångest. Du kan ha ångest över exempelvis prestationer eller över din kropp. Det är viktigt att komma ihåg att ångest beter sig olika hos människor. Ångest kan vara så pass påtaglig att du undviker att göra saker och ting för att inte känna ångest. Ett exempel på detta kan vara torgskräck, där du undviker att gå ut i sociala sammanhang på grund av att det orsakar påtaglig ångest. För vissa kan ångesten vara så påtaglig att de får tankar om att ta livet av sig eller skada sig själv. Vissa tar till alkohol och droger för att lindra ångesten. Har du haft ångest tidigare och redan en kontakt med psykiatrin är det viktigt att du vänder dig dit. Ibland kan ångesten kännas akut. När ångesten känns så pass akut är det viktigt att söka hjälp snabbt. Har du tankar om att ta ditt liv ska du söka akutvård. Vid påtaglig ångest bör du kontakta en vårdcentral för att få hjälp med medicinering. Inte alltför ovanligt är det att ångest kommer med andra psykiska besvär så som till exempel nedstämdhet. Därför kan det vara bra att behandla och få hjälp med två saker samtidigt. I sådana fall är det också viktigt att uppsöka en vårdcentral för hjälp med din ångest. Ibland kan det kännas skönt att prata med någon utomstående när du har ångest. För din ångest kan du få samtalsterapi.

2.0.0