Feber vuxna

Hur länge har du haft feber?
Allt över 38 grader brukar räknas som feber.

Feber vuxna

Feber är ett symtom där kroppstemperaturen överstiger 38° grader. Feber beror på att kroppen bekämpar en patogen, det vill säga ett virus eller en bakterie. Andra orsaker till feber kan vara inflammationer i kroppen, som åldersrelaterade inflammationer i leder. Feber kan också orsakas av olika läkemedel. Feber är inte farligt utan är kroppens egna naturliga försvar. Feber kommer ofta tillsammans med andra symtom såsom svaghet, yrsel, svettningar, frossa eller andra lokala symtom som hör till där infektionen sitter. Det är viktigt att du stannar hemma när du har feber på grund av smittorisk. Misstänker du att du har feber ska du ta din temperatur. Hos vuxna där feber misstänks brukar tempen tas i örat. Hos barn där feber misstänks är det vanligt att ta tempen i ändtarmen. Detta är det mest tillförlitliga sättet för att se om en person har feber eller inte. När du har feber är det viktigt att tänka på att du får i dig tillräckligt med vätska. Det är även viktigt att vila och inte utsätta dig för fysisk ansträngning. Det hjälper att hålla omgivningen sval med frisk luft. Du kan även testa med receptfrialäkemedel mot febern till exempel febernedsättande. Du bör söka vård akut om du har dåligt immunförsvar, till exempel om du står på cellgifter. Då kan det röra sig om något som kallas för neutropen feber och du bör träffa läkare omgående. Har du feber samtidigt som du har andra tillhörande lokala symtom såsom buksmärta, ryggsmärta eller en akut ihållande huvudvärk bör du söka akutvård för bedömning. Vid feber och förkylningssymptom mindre än sju dagar, kan du till en början avvakta och börja med egenvård. Har du dock haft feber i mer än sju dagar utan några som helst symtom, bör du uppsöka läkare för undersökning och provtagning kring febern. Har du haft feber i sju dagar, trots febernedsättande, 40 graders feber och utan andra tillhörande lokala symtom bör du uppsöka akutvård för att vidare undersökning. Ofta vid feber och förkylningssymtom rör det sig om ett virus, men håller febern i sig mer än sju dagar bör du söka vårdcentral för att undersöka om det i stället är en bakteriell infektion som orsakar febern. Feber i de fallen kan ibland kräva antibiotika. Har du feber och nyligen vistats i ett tropiskt land ska du söka till en vårdcentral för att undersöka bakomliggande orsak. Får du feber efter ett ingrepp, så som en operation, bör du uppsöka den mottagning som ingreppet gjorts på, alternativt söka en vårdcentral.

2.0.0