Förkylning och influensa

Har du mer än 38 graders feber?

Förkylning och influensa

En förkylning orsakas oftast av ett förkylningsvirus och är en snällare infektion i näsan, svalget och i halsen. Ett förkylningsvirus ger besvär som trötthet, nästäppa, hosta, halsont och snuva. Det är vanligt att du i samband med en förkylning får en lätt feber. I början av en förkylning är oftast snoret tunt och rinner lätt ur näsan och utvecklas sedan till tjockare slemaktigt snor. Vid en förkylning är det vanligt med halsont och torrhosta, även kallad rethosta, som senare kan utvecklas till slemhosta. En förkylning kan hålla i sig i några dagar och känns oftast bättre efter två veckor, däremot kan hostan hålla i sig längre än så. Under en förkylning är det bra att skölja näsan med näskanna och använda slemhinneavsvällande nässprej för att inte utveckla förkylningen vidare till en bihåleinflammation. Det finns mycket du kan göra hemma själv, så som att vila och om du känner dig täppt i näsan kan du ha en extra kudde under huvudet vid vila.,. Har du hosta kan du lindra det med varmt te eller kall yoghurt eller glass, båda kan kännas lenande. Förkylningsvirus smittar lätt via droppkontakt, att en person som är sjuk hostar, nyser eller tar en annan person i handen och sedan tar den friska personen sig exempelvis i ögonen. Ibland kan luftvägsinflammation orsakad av ett virus leda till öroninflammation (det är dock ovanligt för vuxna att få öroninflammation), bihåleinflammation, luftrörskatarr, stämbandskatarr som ger dig heshet samt lunginflammation. Influensa är en vanlig infektion som orsakas av ett virus. Det är vanligast att få influensa när det är kallare väder då torr luft förenklar spridningen av viruset. Du smittar i regel så länge du har feber och du kan smitta redan samma dygn som du får besvären. Influensa ger vanligtvis besvär som plötslig frossa, hög feber, rinnsnuva, allmän sjukdomskänsla, utmattning, huvudvärk, ledvärk, muskelvärk, torrhosta, svullen på sidan av halsen eller diarré. Illamående och kräkningar är vanligt hos barn med influensa. Om ditt barn har influensa med illamående och kräkningar samt minskad aptit är det viktigt att du håller koll på barnets vätskeintag. Små barn har lättare att få vätskebrist och ett sätt att hålla koll på barnet är om barnet kissar mindre än vanligt. Det är svårt att skilja på vilken influensatyp du har, det är svårt att veta om det är COVID-19 eller en annan typ av influensa. Influensa börjar oftast plötsligt, ger hög feber, värk och utmattningskänsla. En förkylning är mildare och har ofta ett långsammare förlopp med nästäppa och rinnsnuva. COVID-19 är svår att urskilja på grund av att symptomen som har rapporterats liknar både förkylning och influensa.

Frågor om Förkylning och influensa

Kort om förkylning och influensa:

En förkylning är en mildare infektion som oftast orsakas av förkylningsvirus och påverkar näsan, svalget och halsen. Symtomen inkluderar trötthet, nästäppa, hosta, halsont och snuva. En lätt feber kan också förekomma. I början är snoret oftast tunt och rinner lätt, men kan senare utvecklas till tjockare slemaktigt snor. Halsont och torrhosta, även kallad rethosta, är vanligt förekommande. Förkylningen varar vanligtvis några dagar och förbättras vanligtvis inom två veckor, även om hostan kan fortsätta längre.

För att undvika komplikationer som bihåleinflammation kan det vara bra att skölja näsan med en näskanna och använda slemhinneavsvällande nässprej under förkylningen. Vila är viktigt och om du känner dig täppt i näsan kan en extra kudde under huvudet under vila vara hjälpsamt. För lindring av hosta kan varmt te, kall yoghurt eller glass kännas lenande.

Förkylningen sprids lätt via droppsmitta när en sjuk person hostar, nyser eller vid fysisk kontakt, till exempel genom att röra vid ögonen. Därför är det viktigt att täcka munnen och näsan vid hosta eller nysning för att minska spridningen av viruset. Regelbunden handtvätt med tvål och vatten är också viktigt för att minska risken för att sprida förkylningen till andra.

Ibland kan en förkylning leda till andra luftvägsinfektioner, som öroninflammation (ovanligt hos vuxna), bihåleinflammation, luftrörskatarr, stämbandskatarr som ger heshet samt lunginflammation. Om dina symptom förvärras eller om du upplever andningssvårigheter, bör du kontakta en vårdpersonal för råd och behandling.

Under en förkylning är det viktigt att ta hand om dig själv, vila ordentligt och ge din kropp tid att återhämta sig. Drick tillräckligt med vätska för att undvika uttorkning och undvik rökning samt exponering för irriterande ämnen som kan förvärra symptomen. Om symptomen inte förbättras inom två veckor eller om de blir allvarliga, är det rekommenderat att söka medicinsk hjälp för vidare utvärdering och behandling.

Vad är förkylning?

Förkylning, även känd som den vanliga snuvan eller övre luftvägsinfektion, är en vanlig sjukdom som främst påverkar näsan, halsen och övre luftvägarna. Det orsakas vanligtvis av olika typer av virus, såsom rhinovirus, coronavirus eller adenovirus. Förkylning är särskilt vanligt under kallare årstider när människor spenderar mer tid inomhus och har tätare kontakt med varandra.

Vilka är symptomen?

 • Nästäppa eller rinnsnuva: Detta innebär att näsan kan vara täppt eller rinna, och det kan vara svårt att andas genom näsan.
 • Halsont: Du kan uppleva smärta, irritation eller obehag i halsen. Det kan vara svårt att svälja.
 • Hosta: Det kan vara en torr eller slemhosta. Hostan kan vara mild till måttlig och kan vara mer framträdande på natten.
 • Nysningar: Du kan uppleva frekventa nysningar, som är kroppens sätt att rensa näsan och halsen från irriterande partiklar.
 • Huvudvärk: Vissa människor kan uppleva mild till måttlig huvudvärk i samband med förkylning.
 • Allmän trötthet och svaghet: Förkylningar kan göra att du känner dig trött och utmattad. Energibrist är vanligt förekommande.

Andra möjliga symptom inkluderar lätt feber (vanligtvis låggradig), muskelvärk, lindriga ögonbesvär och lindrig aptitförlust.

Hur går en behandling till?

Det finns ingen botande behandling för förkylning. Det går vanligtvis över av sig själv inom en vecka. Behandlingen syftar till att lindra symtomen och underlätta tillfrisknandet. Några vanliga metoder för att behandla förkylning är:

 • Vila: Vila är viktigt för att ge kroppen tid att återhämta sig och bekämpa infektionen. Försök att få tillräckligt med sömn och undvik överansträngning.
 • Vätskeintag: Drick tillräckligt med vätska för att undvika uttorkning. Vatten, juice, varmt te och buljong kan vara bra alternativ. Vätskan hjälper till att hålla dig hydrerad och lindrar också eventuell halsont.
 • Smärtlindring: För att lindra obehag och smärta kan du använda receptfria smärtstillande medel som ibuprofen eller paracetamol. Följ doseringsanvisningarna och rådgör med apotekspersonal om du är osäker på vilket läkemedel som är lämpligt för dig.
 • Nästäppa och rinnsnuva: För att lindra nästäppa kan du använda receptfria avsvällande nässpray eller näsdroppar. Detta kan hjälpa till att minska svullnaden i nässlemhinnan och underlätta andningen. Var dock försiktig att inte använda dem längre än rekommenderat, eftersom överanvändning kan leda till försämrad funktion hos nässlemhinnan.
 • Hosta: Hosta är vanligt vid förkylning och kan vara irriterande. Hostmediciner kan hjälpa till att lindra hostan, men de är oftast inte nödvändiga eftersom hostan vanligtvis förbättras av sig själv. Hosta kan lindras genom att dricka varmt vatten, använda halstabletter eller lindrande hostmediciner som innehåller slemlösande medel.

Hur länge smittar förkylning?

En förkylning kan vara smittsam från några dagar innan symtomen uppstår och upp till en vecka efter att symtomen har börjat. Smittsamheten kan dock variera från person till person och beror på flera faktorer, inklusive immunsystemets styrka och typen av virus som orsakar förkylningen. Under den smittsamma perioden kan viruset spridas genom luften när en smittad person hostar eller nyser, vilket främst sker genom små droppar som innehåller viruset.

För att minska risken för att smitta andra, är det viktigt att vidta försiktighetsåtgärder som att täcka munnen och näsan med en näsduk eller armvecket när du hostar eller nyser. Tvätta också händerna regelbundet med tvål och varmt vatten, speciellt efter att du har hostat, nyst eller rört vid näsan eller munnen.

Hur lång tid tar det för en förkylning att gå över?

En förkylning varar vanligtvis i ungefär en vecka. Under denna tid genomgår förkylningen olika faser. I början kan man känna sig trött och ha en känsla av allmän malaise. Sedan följer en fas med rinnande näsa, nästäppa, nysningar och eventuell halsont. Efter några dagar kan hosta utvecklas, och det är vanligt att hostan fortsätter även efter att de andra symptomen har försvunnit.

Hur kan jag lindra förkylningssymptom?

Det finns flera sätt att lindra symptomen på förkylning och underlätta tillfrisknandet. Vila är viktigt för att ge kroppen tid att bekämpa infektionen. Se till att dricka tillräckligt med vätska för att undvika uttorkning. Du kan också använda receptfria läkemedel som smärtstillande eller febernedsättande medel för att minska obehag och sänka eventuell feber. För att lindra nästäppa kan du prova att använda en nässpray eller näsdroppar som innehåller avsvällande medel, men använd inte dem längre än rekommenderat då överanvändning kan ge biverkningar.

När ska jag söka medicinsk hjälp?

Förkylningar kräver vanligtvis inte medicinsk behandling och kan hanteras hemma. Du bör dock söka medicinsk hjälp om du upplever allvarliga symtom som hög feber, kraftig huvudvärk, svår halsont, andningssvårigheter eller om symtomen försämras efter några dagar. Det kan också vara klokt att kontakta en vårdgivare om du har ett underliggande hälsotillstånd eller om du är osäker på hur du ska hantera dina symtom.

2.0.0