Förstoppning från 1 år

Klicka på rätt ålder för personen det gäller.

Förstoppning från 1 år

Förstoppning börjar i tjocktarmen, en stor del vatten tas upp i tjocktarmen vilket leder till att avföringen blir tjock och hård om avföringen är kvar i tjocktarmen för länge. Förstoppning är vanligt hos barn och vuxna. Det är stor variation på hur ofta ett barn eller vuxen tömmer tarmen och förstoppning kan därför skilja från person till person. Oftast är det matvanor och avföringsrutiner som kan orsaka förstoppning men även vissa läkemedel kan också orsaka förstoppning, till exempel järntabletter. För barn är det vanligt med förstoppning när barnet slutar med bröstmjölk och introduceras till fast föda eller har komjölksproteinallergi. För vuxna kan stress, kost och för lite motion vara vanliga orsaker till förstoppning. Symtom på förstoppning kan vara minskad aptit, illamående, trög avföring, uppblåst mage, magsmärta och smärta i samband med toalettbesök. Behandling mot förstoppning är laxerande livsmedel, som till exempel plommon, eller laxerande läkemedel. Laxeringsmedel kan hjälpa för att avföringen ska bli mjuk, men om det inte blir bättre bör en läkare bedöma dig för att utreda förstoppningen. För att förhindra förstoppning är det viktigt med vätska, fiberrik kost samt motion. Om du har återkommande besvär med att vara hård i magen eller förstoppad , kan vårdcentral eller barnmottagning hjälpa vuxna och barn med att utreda orsakerna till förstoppning genom att gå igenom kost- och motionsvanor. Du kan få hjälp med att föra en avföring- och kostdagbok för att få en överblick över dina vanor. Vid svår och långvarig förstoppningsproblematik där inga åtgärder fungerat kan en manuell plockning av avföring behöva utföras. Observandum på förstoppning är om barn har andra symtom i samband med förstoppningen som magont eller feber, då bör barnet bedömas av en läkare akut. Barn kan vända sig till en barnmottagning för att få hjälp med förstoppning.

Frågor om Förstoppning från 1 år

Om förstoppning:

Förstoppning är ett vanligt gastrointestinalt tillstånd som kan påverka både barn och vuxna. Förstoppning börjar i tjocktarmen, en stor del vatten tas upp i tjocktarmen vilket leder till att avföringen blir tjock och hård om avföringen är kvar i tjocktarmen för länge. Symtomen på förstoppning kan variera från person till person, men vanliga kännetecken inkluderar svårigheter att tömma tarmen fullständigt, hård och torr avföring samt obehag eller smärta i buken.

Förstoppning hos barn kan uppstå när de övergår från bröstmjölk till fast föda eller vid komjölksproteinallergi. För vuxna kan orsakerna vara varierande och inkludera faktorer som stress, kostvanor och brist på motion. Dessutom kan vissa läkemedel, som järntabletter, också orsaka förstoppning.

Om du har återkommande besvär med att vara hård i magen eller förstoppad, kan vårdcentral eller barnmottagning hjälpa vuxna och barn med att utreda orsakerna genom att gå igenom kost- och motionsvanor. Du kan få hjälp med att föra en avföring- och kostdagbok för att få en överblick över dina vanor. Vid svår och långvarig förstoppningsproblematik där inga åtgärder fungerat kan en manuell plockning av avföring behöva utföras. Observandum på förstoppning är om barn har andra symtom i samband med förstoppningen som magont eller feber, då bör barnet bedömas av en läkare akut. Barn kan vända sig till en barnmottagning för att få hjälp med förstoppning.

Vad är förstoppning?

Förstoppning, även känd som obstipation eller konstipation, är en vanlig matsmältningsrubbning där en person har svårigheter att tömma tarmarna regelbundet eller upplever svårigheter eller smärta vid avföring. Förstoppning uppstår när avföringen blir hård och torr, vilket gör det svårt att passera genom tarmarna.

Vad är skillnaden mellan förstoppning och obstipation?

Förstoppning och obstipation är två ord som används för att beskriva samma tillstånd, nämligen svårigheter att tömma tarmarna regelbundet eller smärtfull avföring. Båda termerna används ofta omväxlande och har samma betydelse.

Vilka är symtomen vid förstoppning?

Symtomen på förstoppning kan variera från person till person, men de vanligaste inkluderar:

 • Sällsynt eller oregelbunden tarmrörelse: Vid förstoppning upplever många människor att deras tarmrörelser blir mindre frekventa än normalt. I stället för att ha en daglig tarmrörelse kan det gå flera dagar mellan varje avföring. Ibland kan det till och med vara veckor mellan tarmrörelserna. Detta kan vara frustrerande och leda till obehag.
 • Svårighet att tömma tarmen fullständigt: När man är förstoppad kan det vara svårt att tömma tarmen helt. Avföringen kan bli kompakt och torr, vilket gör det svårt för den att passera genom tarmarna. Det kan kännas som om det finns en blockering eller hinder i tarmen, vilket gör att man inte kan tömma den helt vid varje toalettbesök.
 • Hårda och torra avföring: Ett vanligt tecken på förstoppning är att avföringen blir hård och torr. Detta beror på att tarmarna absorberar för mycket vatten från avföringen när den stannar i tarmen under en längre tid. Resultatet blir en avföring som blir kompakt och svår att passera.
 • Känsla av att tarmen inte är helt tom efter avföring: Efter att ha gått på toaletten kan personer med förstoppning känna att tarmen fortfarande inte är helt tömd. Det kan finnas en känsla av att det finns mer avföring kvar i tarmen som inte kunde passera. Detta kan leda till en känsla av obehag och kan även öka risken för upprepade toalettbesök.
 • Obehag eller smärta i buken: förstoppning kan orsaka obehag eller smärta i buken. Detta beror på att tarmarna blir utsträckta och överfyllda med avföring. Smärtan kan vara molande eller krampande och kan vara lokaliserad till en viss del av buken eller vara mer allmän. Obehag och smärta kan förvärras vid försök att tömma tarmen eller vid ansträngning.
 • Uppblåsthet och gasbildning: När avföringen stannar i tarmen kan det leda till ökad gasbildning och uppblåsthet. Det kan finnas en känsla av att buken är uppblåst eller utspänd, vilket kan vara obehagligt och göra att kläderna känns trånga. Gaserna kan även orsaka obehagliga ljud och flatulens.
 • Känsla av att avföringen blockerar tarmen: Många personer med förstoppning upplever en känsla av att avföringen är fast eller blockerar tarmen. Det kan kännas som om tarmen är stoppad eller att det finns en propp som hindrar avföringen från att passera. Denna känsla kan öka obehaget kring att tömma tarmen och kan leda till ytterligare spänning och ansträngning vid försök att få ut avföringen.

Vad är orsakerna till förstoppning?

Det finns flera faktorer som kan bidra till förstoppning. De vanligaste orsakerna inkluderar:

 • Otillräckligt fiberintag i kosten: En av de vanligaste orsakerna till förstoppning är en kost som är låg i fiber. Fiber är en typ av kolhydrat som inte kan brytas ner och absorberas av kroppen. I stället hjälper det att öka mängden avföring och underlättar dess passage genom tarmarna. En kost som är bristfällig på fiber kan leda till att avföringen blir hård och svår att passera.
 • Otillräckligt vätskeintag: Vätska spelar en viktig roll i matsmältningssystemet och hjälper till att hålla avföringen mjuk och rörlig. Otillräckligt intag av vätska kan leda till uttorkning och att tarmarna absorberar för mycket vatten från avföringen, vilket resulterar i att den blir hård och torr.
 • Brist på fysisk aktivitet: Regelbunden fysisk aktivitet främjar tarmrörelse och hjälper till att hålla matsmältningssystemet igång. En stillasittande livsstil kan bidra till förstoppning genom att minska muskelaktiviteten i tarmarna och påverka deras förmåga att effektivt föra avföring genom tarmkanalen.
 • Ignorerande av tarmrörelseträngningar: Ibland kan människor ignorera eller undertrycka kroppens naturliga signaler för att gå på toaletten. Det kan bero på stress, brist på tid eller annan anledning. Att ignorera tarmrörelseträngningar kan leda till att avföringen stannar kvar i tarmen och tarmarna förlorar gradvis sin förmåga att signalera tarmrörelse, vilket kan leda till förstoppning.
 • Vissa mediciner: Vissa mediciner kan ha förstoppning som biverkning. Till exempel kan smärtstillande medel som opioider sakta ner tarmrörelsen och orsaka förstoppning. Järntillskott kan också leda till förstoppning hos vissa människor. Dessutom kan vissa antidepressiva läkemedel och antikolinergika påverka tarmfunktionen och öka risken för förstoppning.
 • Vissa medicinska tillstånd: Vissa medicinska tillstånd kan påverka tarmfunktionen och öka risken för förstoppning. Sköldkörtelsjukdomar, såsom hypotyreos, kan leda till fördröjd tarmrörelse och förstoppning. Diabetes kan också orsaka nervskador som påverkar tarmfunktionen. Irritabel tarm (IBS) är en funktionell tarmsjukdom som kan inkludera förstoppning som ett av symtomen.

Hur länge kan man vara förstoppad?

Varaktigheten av förstoppning kan variera beroende på orsaken och individuella faktorer. För de flesta människor löser sig förstoppning vanligtvis inom några dagar till en vecka genom enkla åtgärder såsom att öka fiberintaget, dricka tillräckligt med vätska och vara fysiskt aktiv. Om förstoppningen varar längre än två veckor eller om den återkommer regelbundet kan det vara en indikation på långvarig förstoppning.

Vilka är riskerna med långvarig förstoppning?

Långvarig förstoppning kan medföra vissa risker och komplikationer, inklusive:

 • Hemorrojder: Upprepad ansträngning vid avföring kan orsaka hemorrojder, vilket är svullna blodkärl i ändtarmen och analkanalen.
 • Avföringsimpaktion: Om förstoppningen inte behandlas kan avföringen bli hård och fastna i tarmen, vilket kan leda till avföringsimpaktion. Detta kräver oftast medicinsk ingripande för att avlägsnas.
 • Rektal spricka: Hård avföring kan orsaka sprickor eller sår i ändtarmen, vilket kan vara smärtsamt och leda till blödning under tarmrörelser.
 • Megacolon: I sällsynta fall kan långvarig förstoppning leda till megacolon, ett tillstånd där tarmen blir utvidgad och förlorar sin normala muskeltonus.

Finns det naturliga huskurer mot förstoppning?

Ja, det finns vissa naturliga huskurer som kan hjälpa till att lindra förstoppning. Här är några exempel:

 • Öka fiberintaget: Ät mer fiberrika livsmedel som frukt, grönsaker, fullkornsprodukter och baljväxter. Fiber hjälper till att öka tarmrörelsen och mjukar upp avföringen.
 • Dricka tillräckligt med vätska: Se till att vara väl hydrerad genom att dricka tillräckligt med vatten och undvika överdrivet intag av koffeinhaltiga drycker och alkohol, vilka kan ha uttorkande effekt.
 • Fysisk aktivitet: Regelbunden motion kan stimulera tarmrörelse och främja en mer regelbunden avföringsvana.
 • Prova naturliga laxerande medel: Vissa örter och livsmedel som linfrön, psylliumfrön och Aloe Vera kan fungera som naturliga laxerande medel och bidra till att lindra förstoppning.

Vilken vård ska jag söka för barn?

Om ditt barn lider av förstoppning och du är osäker på hur du ska hantera det, är det bäst att kontakta en barnläkare eller vårdcentral. Barnläkaren kan utvärdera barnets hälsa, genomföra en fysisk undersökning och ge råd om lämplig behandling för att lindra förstoppningen. De kan också ge råd om kost- och livsstilsförändringar som kan hjälpa till att förebygga förstoppning hos barnet.

Vilken behandling finns det för vuxna?

Behandlingen av förstoppning hos vuxna beror på orsaken och svårighetsgraden av tillståndet. Förstadiet är oftast icke-farmakologiska åtgärder, såsom att öka fiberintaget, dricka tillräckligt med vätska, vara fysiskt aktiv och etablera en regelbunden tarmvana. Om dessa åtgärder inte ger lättnad kan läkaren rekommendera receptfria laxermedel eller ordna förskrivning av läkemedel som underlättar tarmrörelse. Det är viktigt att följa läkarens rekommendationer och inte självmedicinera utan professionell rådgivning.

2.0.0