Förvirring äldre personer 65+

Kom symptomen på förvirring plötsligt?
Var personen i fråga fullt redig ena dagen och tydligt förvirrad den andra?

Förvirring äldre personer 65+

Akut konfusion eller ett förvirringstillstånd förekommer hos 3 av 10 äldre, med äldre menas personer från 65 år. Förvirringstillståndet kan utvecklas inom några timmar till dagar och symptomen kan vara varierande. Förvirring kan ofta vara ett symptom på ett akut tillstånd och det är därför förvirring hos äldre bör behandlas omgående. Vanliga symptom hos personer med förvirring kan vara vanföreställningar, hallucinationer, lättirriterad, upplever minnesförlust, förvirrad över tid och rum, upplever ångest, har svårt att hitta ord och känner en rastlöshet. Risken för förvirring ökar med ålder, febril infektion, depression, vätskebrist, näringsbrist, cirkulationssvikt, lunginflammation, förstoppning eller biverkningar av läkemedel. Det kan vara svårt att veta om den äldre har akut förvirring eller demens och skillnaden är att den akuta förvirringen har ett snabbt insjuknande och det kan variera i svårighetsgrad under dygnet, att det är större förvirring ena timmen och mindre andra timmen. Kommer förvirringen plötsligt hos en person i din närhet, från en dag till en annan är det viktigt att ni söker sjukvård omgående. Skulle du se att den äldre personen inte längre kan sköta sin hygien, laga mat eller städa sitt hem så är det lämpligt att kontakta en vårdcentral. Upplever du den äldre personen är förvirrad och aggressiv är det lämpligt att söka sig till akut vård. Ett akut förvirringstillstånd hos äldre sker när hjärnan utsätts för stor påfrestning och det sker en störning i hjärnans normala aktivitet. Påfrestningen kan vara smärta, stroke, hjärtinfarkt, infektioner, sömnbrist eller förstoppning. Om du misstänker demens ska du vända dig till en vårdcentral som kan erbjuda minnesutredning och en rehab koordinator för att se till att den äldre har rätt hjälp i hemmet. Vid behandling av förvirring reds den bakomliggande orsaken ut. Är personen rädd för något så hjälper man till och ”räddar dem” från det som är farligt i deras sinnevärld. Förvirringstillstånd kan delas upp i två typer, hyperaktiv eller hypoaktiv. Hyperaktiv kan förväxlas med ångest och hypoaktiva kan förväxlas med nedstämdhet. Det är viktigt att prata lugnt med personen men skulle den förvirrade personen visa aggressivitet så behöver du som närstående vara mån om dig själv och ringa till 112.

Frågor om Förvirring äldre personer 65+

Vad är akut förvirring hos äldre?

Akut förvirring hos äldre är ett tillstånd där en person plötsligt blir förvirrad, har svårt att tänka klart och har nedsatt medvetande. Det kan vara ett resultat av ett underliggande medicinskt tillstånd som infektion, dehydrering, läkemedelsbiverkningar eller hjärnskada.

Vilka är de vanligaste orsakerna till akut förvirring hos äldre?

De vanligaste orsakerna till akut förvirring hos äldre är infektioner (till exempel urinvägsinfektion eller lunginflammation), dehydrering, läkemedelsbiverkningar, metaboliska störningar (till exempel för högt eller för lågt blodsocker) och hjärnskador (till exempel stroke eller traumatisk hjärnskada).

Vad är symtomen på akut förvirring hos äldre?

Symtomen på akut förvirring hos äldre kan inkludera förvirring, desorientering, minnesförlust, svårigheter att tänka klart, irritabilitet, agitation, sömnlöshet, hallucinationer, delirium och nedsatt medvetandegrad.

Hur behandlas akut förvirring hos äldre?

Behandlingen av akut förvirring hos äldre beror på orsaken till tillståndet. Om det är en infektion, så behandlas det med antibiotika. Om det är en dehydrering, så ges vätska intravenöst. Om det är en läkemedelsbiverkning, så kan läkemedlet justeras eller avslutas. I vissa fall kan en sjukhusvistelse krävas.

När ska man söka vård för akut förvirring hos äldre?

Om en äldre person plötsligt blir förvirrad eller har andra symtom på akut förvirring, så bör man söka medicinsk hjälp omedelbart. Det kan vara ett tecken på en allvarlig underliggande medicinskt tillstånd som kräver snabb behandling.

2.0.0