Hudutslag barn

Är utslaget platt eller upphöjt?

Hudutslag barn

Det är vanligt att barn får hudutslag. De mest förekommande hudutslagen hos barn är bland annat olika typer av eksem som blöjeksem eller kontakteksem, svinkoppor, eldsmärke, milier, höstblåsor, fjällros, ringorm, femte sjukan, smultronmärke och tredagarsfeber. Hudutslag på barn kan synas olika beroende på hudens pigmentering, vissa hudutslag får annan färg på ljus hud och andra utslag får annan färg om det är mörkare hud och kan då bli svårare att upptäcka. Hudutslag på barn kan vara platta eller upphöjda. Exempel på platta utslag är femtesjukan som orsakar rodnade utslag på kinderna som sedan kan sprida sig till övriga kroppen. Exempel på upphöjda utslag är ringorm där utslagen kan kännas fjälliga och småknottriga. Vissa sjukdomar som scharlakansfeber som orsakas av bakterier eller olika virusinfektioner som höstblåsor kan ge upphov till hudutslag hos barn. Men oftast är det ingen underliggande sjukdom utan hudutslagen läker av sig själva. Hudutslag på barn kan synas över hela kroppen, ansiktet samt i munnen. Ibland kan det behövas läkemedel eller vaccin för den underliggande sjukdomen som orsakar hudutslagen men oftast räcker det med smörjmedel eller kortisonkrämer som finns på Apoteket. Om hudutslagen orsakar besvär som klåda eller infekterade sår kan barnet få hjälp via barnmottagning eller vårdcentral för att lindra besvären. Andra typer av hudutslag hos barn kan vara svampinfektion som barn kan få i munnen. Svampen ser ut som ljusa fläckar på tungan eller i munhålan och är ofarligt. Ett observandum är barn med hudutslag, som har ett eller flera symtom som feber, hosta, trötthet, allmänpåverkad, svullna läppar eller har svårt att andas, behöver en akut läkarbedömning. Det kan handla om en allvarlig allergisk reaktion och hudutslagen som uppkommer är så kallade nässelutslag. Nässelutslagen kliar, kan snabbt breda ut sig och är små upphöjda hudutslag som är bleka i mitten.

2.0.0