Ont i knät

Hur gammal är du?

Ont i knät

Knäbesvär eller ont i knät kommer oftast från en fysisk ansträngning, ett fall eller att du har slagit i knät. Hur viktigt det är att få läkarkontakt snabbt handlar om hur rörligt knät är eller hur orörligt det har blivit efter du har börjat få ont. Har du ett svullet knä, ömhet på knät eller en rodnad runt knät kan det vara bra att träffa en läkare om det har gått mer än 7 dagar. Du kan ha ont i knät samtidigt som du har en infektion i kroppen eller feber. Det händer ibland att knät vrickas knät men så länge du kan gå och belasta knät är det inte ett akut problem. Har du vrickat knät kan du lindra smärtan med symptomlindrande läkemedel. Har du kroniska knäbesvär och det blir svårt i din vardag ska du träffa en läkare på vårdcentralen. Har du gjort illa knät är det viktigt att rehabilitera med sjukgymnast eller fysioterapeut. Mycket kan orsaka besvär med knäna, allt från överbelastning, inflammation från en annan sjukdom till olyckor. Det är viktigt med en bedömning hos rätt vårdgivare och att du inkluderar rehabilitering i läkningsprocessen. Receptfri smärtlindring är alltid hjälpsamt tills skadan har läkt. De flesta barn och ungdomar som får ont i knäna behöver bara vila för att det ska gå över av sig själv. Skulle ditt barn ha slagit i knät så att det hamnar ur led behöver ni få en läkarbedömning omgående. Det är vanligt att du får mer knäbesvär när du går ner för trappor än upp för trappor.