Ont i knät

Hur gammal är du?

Ont i knät

Knäbesvär eller ont i knät kommer oftast från en fysisk ansträngning, ett fall eller att du har slagit i knät. Hur viktigt det är att få läkarkontakt snabbt handlar om hur rörligt knät är eller hur orörligt det har blivit efter du har börjat få ont. Har du ett svullet knä, ömhet på knät eller en rodnad runt knät kan det vara bra att träffa en läkare om det har gått mer än 7 dagar. Du kan ha ont i knät samtidigt som du har en infektion i kroppen eller feber. Det händer ibland att knät vrickas knät men så länge du kan gå och belasta knät är det inte ett akut problem. Har du vrickat knät kan du lindra smärtan med symptomlindrande läkemedel. Har du kroniska knäbesvär och det blir svårt i din vardag ska du träffa en läkare på vårdcentralen. Har du gjort illa knät är det viktigt att rehabilitera med sjukgymnast eller fysioterapeut. Mycket kan orsaka besvär med knäna, allt från överbelastning, inflammation från en annan sjukdom till olyckor. Det är viktigt med en bedömning hos rätt vårdgivare och att du inkluderar rehabilitering i läkningsprocessen. Receptfri smärtlindring är alltid hjälpsamt tills skadan har läkt. De flesta barn och ungdomar som får ont i knäna behöver bara vila för att det ska gå över av sig själv. Skulle ditt barn ha slagit i knät så att det hamnar ur led behöver ni få en läkarbedömning omgående. Det är vanligt att du får mer knäbesvär när du går ner för trappor än upp för trappor.

Frågor om Ont i knät

Knäts anatomi:

Knäleden är kroppens största och mest komplicerade led. Den förbinder lårbenet med skenbenet och knäskålen.

Lårben: Kroppens längsta, starkaste och tyngsta skelettdel. Lårbenets fäster i höftleden och i knäleden

Skenbenet (smalbenet): Utgör tillsammans med vadbenet de två underbenen. Fäster i knäleden och i ankeln.

Knäskålen: Ett triangulärt ben som skyddar framsidan av knät. Fäster mot lårbenet.

Menisker: Meniskerna består av brosk och sitter på var sin sida av knäskålen ovanpå skenbenet. Meniskerna fungerar som stötdämpare i knäleden och gör knät stabilare när du går, springer och hoppar.

Korsband: Det finns två korsband i knäleden som hjälper till att stabilisera knät och hålla samman lårbenet med skenbenet. Det främre korsbandet gör att skenbenet inte kan röra sig framåt i förhållande till lårbenet. Det bakre korsbandet gör att skenbenet inte kan röra sig bakåt i förhållande till lårbenet.

Sidoledband: Sidoledbanden(kollateralligamenten) sitter tvärs över knäleden på in- respektive utsida av knät. Det är stabiliserande ledband som hindrar mot överdriven vackling av knät inåt eller utåt.

Orsaker till knäsmärta

Frakturer i knäleden

Benbrott i lårben, skenben eller knäskål gör som regel mycket ont. Andra symtom kan vara kraftig svullnad och att knäleden inte kan böja eller sträcka på sig som tidigare.

Orsak: Orsakas främst av olika trauman mot knäleden till exempel ett slag direkt mot knät. Detta kan vara vid misshandel, skidolyckor, trafikolyckor eller halka och landa på knät.

Utredning: För att vara säker på att det är en fraktur tas i första hand en vanlig röntgen. I vissa fall krävs annan radiologisk utredning.

Behandling: Den fortsatta behandlingen beror på frakturtyp. Vid enkla frakturer är det tillräckligt att stabilisera leden med gips eller ortos samt att smärtlindra. Om det är en komplicerad fraktur krävs dock en operation.

Var bör jag söka vård: En närakut/jourcentral har möjlighet att göra en första bedömning och röntga ditt knä, har din vårdcentral bra med tider för ett ”akutbesök” är detta även ett alternativ. Om du har varit med om ett stort trauma eller omfattande olycka bör du söka närmaste akutmottagning.

Artros

Artros är en förslitningsskada av en led som gör att ledutrymmet minskas i storlek. I knäleden är det vanligtvis mellan lårben och skenben men det är även möjligt mellan knäskål och lårben. När ledutrymmet blir mindre orsakar det friktion mellan benen vilket resulterar i smärta och svullnad. Artros en sjukdom som utvecklas långsamt.

Orsak: Det finns ingen känd orsak till artros men ärftlighet, övervikt, frakturer, aktivitet i kontaktidrotter som till exempel fotboll och tidigare operationer i knäleden ökar risken för knäledsartros.

Utredning: Artros är en sjukdom som kan misstänkas på den sjukdomshistoria du berättar för läkaren och en fysisk bedömning. För att bekräfta en artros krävs en vanlig slätröntgen.

Behandling: Den primära och långsiktiga behandlingen för artros är rehabilitering på en rehab mottagning. Smärtlindring kan kortsiktigt lindra smärta, alternativen är behandling med mediciner eller en injektion med kortison i knäleden, kortisoninjektioner kan ha en effektiv och mer långvarig smärtlindring. Är din artros i knäleden väldigt uttalad och rehabilitering samt smärtlindring inte har effekt kan Operation vara ett alternativ.

Var bör jag söka vård: Artros sköts huvudsakligen av din vårdcentral både för diagnossättning, smärtlindring och ibland rehabilitering. I vissa regioner kan du boka tid direkt till en rehab mottagning för att påbörja rehabilitering, boka en tid till rehab mottagningen samtidigt som du inväntar en tid till din vårdcentral. Om din artros är uttalad och behandlingen inte biter så remittera din vårdcentral dig till en ortopedmottagning för att diskutera eventuell operation.

OBS! Det är alltid mer fördelaktigt att inte genomgå en Operation om det inte absolut är nödvändigt.

Hopparknä

En inflammation av senan mellan knäskålen och skenbenet. Symtomen är smärta och svullnad under knäskålen. Ökad smärta när man hoppar, springer eller går.

Orsak: En inflammation som uppstår ofta efter mycket hoppande då detta leder till stor belastning och överansträngning

Utredning: Klinisk diagnos som en läkare kan ställa genom en fysisk undersökning.

Behandling: Rehabilitering via en rehab mottagning. Receptfritt Alvedon och antiinflammatorisk medicin som till exempel Ipren, voltaren eller naproxen kan ha en god smärtlindrande effekt. Vila från tung ansträngning av ditt knä till exempel fotboll, styrketräning och så vidare.

Löparknä

Överbelastningsskada i bindvävshinnan, slemsäck eller benhinnan på utsidan av knät. Symtomen är smärta på utsidan av knät som oftast kommer under träningspasset och ökar efter hand. Smärtan brukar bli bättre vid vila.

Orsak: Om du tränar mer än vad kroppen tål. Löpning i nerförsbackar ökar risken för löparknä. Cykelträning och längdskidåkning kan också ge liknande symtom.

Utredning: Klinisk diagnos som en läkare kan ställa genom en fysisk undersökning.

Behandling: Löparknä kan bli bra om du vilar några dagar och sedan tränar kortare tid eller med lägre intensitet. Receptfritt Alvedon och antiinflammatorisk medicin som till exempel Ipren, voltaren eller naproxen kan ha en god smärtlindrande effekt. Rehabilitering på en rehab mottagning kan göra så att besvären går över fortare.

Schlatters sjukdom

Smärta från knäskålssenans fäste i underbenet på grund av överbelastning av vävnader i tillväxten. Barn i tillväxtåren mellan 8–15 års ålder kan drabbas. Symtom med svullen knöl några centimeter under knäskålen som ömmar. Smärta när barnet idrottar men även när barnet löptränar, går i trappor, suttit länge eller ska resa sig upp.

Orsak: Om ditt barn tränar mer än vad kroppen tål.

Utredning: Klinisk diagnos som en läkare kan ställa genom en fysisk undersökning.

Behandling: Schlatters sjukdom går över av sig själv när barnet blir äldre och slutar växa. För att lindra smärtan undvik de aktiviteter som gör ont alternativt minska intensiteten. Stretchning och träning av musklerna i knät kan lindra besvären. Det kan vara av värde att kontakta en rehab mottagning för rehabilitering.

Bakercysta

Inflammation av slemsäcken på baksidan av knät. Smärta och svullnad i knävecket är symtom på bakercysta.

Orsak: Överbelastning av knät. Artros i knäleden, meniskskada eller annan ledinflammation ökar risken för en inflammerad bakercysta.

Utredning: Klinisk diagnos som en läkare kan ställa genom en fysisk undersökning.

Behandling: Brukar försvinna av sig självt. Rehabilitering via en rehab mottagning kan göra processen snabbare. För att lindra smärtan undvik de aktiviteter som gör ont. Receptfritt Alvedon och antiinflammatorisk medicin som till exempel Ipren, voltaren eller naproxen kan ha en god smärtlindrande effekt.

Kondromalacia patellae

Smärta i främre delen av knäleden, framför allt efter ansträngning som till exempel nigsittande eller gång nerför trappor. Lätt svullnad i knät efter ansträngning, smärta vid lätt böjt knä är några symtom.

Orsak: Okänd

Utredning: Klinisk diagnos som en läkare kan ställa genom en fysisk undersökning.

Behandling: Ofarligt men besvärande tillstånd. Självläkande vanligtvis. Rehabilitering via rehab mottagning kan göra att besvären går över fortare. Receptfritt Alvedon och antiinflammatorisk medicin som till exempel Ipren, voltaren eller naproxen kan ha en god smärtlindrande effekt.

Sidoledbandsskada

Skada på sidolebanden (kollateralligamentskada) orsakar smärta och svullnad på in- eller utsidan av knäleden och instabilitet. Skadorna indelas i partiell skada, där en del av sidoledbandet rupturerar, eller total skada. Sidoledbandsskador associeras även med menisk- och korsbandsskador.

Orsak: Våld/trauma mot knäts in- eller utsida eller ett våld/trauma där skenbenet är in- eller utåtroterat till exempel skidolyckor, trafikolyckor eller slag mot knät.

Utredning: Beror på graden av skada. Klinisk diagnos som en ortopedspecialist kan ställa genom en fysisk undersökning. Oftast görs en vanlig slätröntgen för att utesluta en avslitningsfraktur. Om ortopeden misstänker en svår och omfattande skada så beställer hen en magnetröntgen.

Behandling: Lindriga skador behandlas oftast konservativt med knäortos, smärtlindring och rehabilitering. Omfattande skador kan kräva en Operation.

Var ska jag söka vård: Sök akutmottagningen för att bli bedömd av en ortoped. I vissa regioner har ortopedmottagningar akuta tider för bedömning av knäskador, till exempel Artro Clinic Sophiahemmet som har en akutmottagning knä.

Meniskskada

Skador på meniskerna orsakar smärta, svullnad och svårigheter att röra knät fullt ut. Då ”stötdämparna” i knäleden är skadade kan detta orsaka friktion mellan benen i knäleden och orsaka låsningar/upphakningar i det drabbade knät.

Orsak: Hos unga eller idrottsaktiva personer oftast traumatiska, ofta vridvåld. Hos äldre personer behövs inget trauma överhuvudtaget då meniskerna är mer slitna och skörare med åldern.

Utredning: Fysisk bedömning. Vanlig slätröntgen för att utesluta artros. Magnetröntgen bekräftar en meniskskada men rekommenderas vid betydande trauma mot knät eller smärta där rehabiliterande behandling inte har varit behjälplig.

Behandling: Lindriga meniskskador behandlas i första hand med rehabilitering och kräver ingen operation. Uttalade meniskskador kan kräva Operation.

Var ska jag söka vård: Har du en misstänkt meniskskada på grund av att du varit med om ett betydande trauma som har varit högst 10 dagar gammalt sök till akutmottagningen för att bli bedömd av en ortoped.

I vissa regioner har ortopedmottagningar akuta tider för bedömning av knäskador, till exempel Artro Clinic Sophiahemmet som har en akutmottagning knä. Om skadan är över 10 dagar gammalt sök din vårdcentral.

Korsbandsskada

Skador på främre eller bakre korsbandet ger ofta akut symtom av smärta och en känsla av ”att något gick sönder”, knät svullnar därefter upp snabbt. Känsla av instabilitet som framför allt känns av när du går ner- och uppför en trappa.

Orsak: Skadeorsak typiskt fysiskt trauma med vridvåld där knät är fullt utsträckt till exempel om du spelar fotboll och ”fastnar med foten i gräset” samt vrider knät ordentligt.

Utredning: Fysisk bedömning. Vanlig slätröntgen för att utesluta fraktur. Magnetröntgen bekräftar en korsbandsskada.

Behandling: Lindriga korsbandsskador behandlas i första hand med rehabilitering och kräver ingen operation. Uttalade korsbandsskador kan kräva Operation.

Var ska jag söka vård: Har du en misstänkt korsbandsskada som har varit högst 10 dagar gammalt sök till akutmottagningen för att bli bedömd av en ortoped. I vissa regioner har ortopedmottagningar akuta tider för bedömning av knäskador, till exempel Artro Clinic Sophiahemmet som har en akutmottagning knä. Om skadan är över 10 dagar gammalt sök din vårdcentral.

2.0.0