Kräkningar från 1 år

Lider du av hjärtsvikt, diabetes eller annan allvarlig sjukdom?

Kräkningar från 1 år

Kräkningar kan bero på flera olika orsaker. Det kan till exempel vara en maginfektion som gastroenterit eller stressrelaterade tillstånd som magkatarr. När du har kräkningar som är orsakade av ett virus är det viktigt att du är noga med din hygien så att du inte smittar andra. Tvätta händerna noggrant då smittan kan spridas via kontakt eller droppsmitta. Om du har en grundsjukdom som hjärtproblematik, diabetes eller annan allvarlig sjukdom så förlorar du mycket vätska genom en kräkning och det är därför viktigt att få i sig vätska och ersätta förluster. Att dricka vätska med vätskeersättning i små mängder ofta är att rekommendera i stället för stora volymer. Om det är svårt att behålla vätskan på grund av kräkningar bör du ta dig till närmaste akutmottagning. Om du lyckas behålla vätska, fortsätt då att dricka så mycket du kan. Små barn eller spädbarn med kräkningar kan snabbare drabbas av uttorkning och är i behov av hjälp att få i sig förlorad vätska. Om barnet inte lyckas behålla vätska, kissar mindre, upplevs som trött och slö eller har blodiga kräkningar ska läkarundersökning göras akut. Ett observandum är barn med kräkningar på morgonen samt neurologiska symtom som huvudvärk, synbortfall, försämrat allmäntillstånd eller dålig balans och dessa barn bör undersökas av läkare och utredas för sina kräkningar.