Ont i magen

Är personen det berör 0–14 år eller vuxen från 15 år?

Ont i magen

Det finns många möjliga orsaker till magont, en del kan vara akuta men oftast är det snälla anledningar till magont. Magont kan vara besvärligt och hämmande i vardagen och magont kan involvera hela mag- och tarmkanalen. Magont kan orsakas av smärta i magsäcken, tolvfingertarmen kan orsaka smärta i magen, likaså tunntarmen och tjocktarmen. I samband med smärta i magen kan du få kräkningar och diarré, vilket kan vägleda i diagnostiken av magontet. Du kan även ha ont i andra organ som finns i närliggande områden, till exempel bäckenet och lungorna. Även besvär med urinblåsan och livmodern kan orsaka magont, likaså kan även problem med prostatan, njurarna eller äggstockarna orsaka smärta i magen. Stress och oro kan också orsaka magont, och i kombination med dålig kost kan du få besvär med magsäcken och ibland magkatarr. Magont kan börja i vilken ålder som helst och kan vara första symtomen på allvarliga sjukdomar som måste utredas. Utredning av magont kan bestå av en fysisk undersökning av magen, men även blodprover och ibland röntgen. Vissa patienter har kroniska besvär som kan vara tecken på IBS som kan vara en besvärlig men inte akut typ av magont. Om du har feber och magontet kom plötsligt bör du söka akut sjukvård. Har magontet varit milt men pågått en längre tid kan du själv se över om det finns ett mönster kring smärtan. Är det när du är stressad eller när du ätit dåligt? Många gånger kan du genom en egen kartläggning av magont få ledtrådar om vad som orsakat smärtan. Kan det vara nya läkemedel eller att du inte går på toa lika ofta som är orsaken. Ibland kan magont orsakas av allvarligare sjukdomar som kan orsaka tarmvred som är bakomliggande magsmärtan. Då är det viktigt att du söker akut. Vanliga orsaker till magont är oftast förstoppning eller virusinfektioner.