Ont i magen

Är personen det berör 0–14 år eller vuxen från 15 år?

Ont i magen

Det finns många möjliga orsaker till magont, en del kan vara akuta men oftast är det snälla anledningar till magont. Magont kan vara besvärligt och hämmande i vardagen och magont kan involvera hela mag- och tarmkanalen. Magont kan orsakas av smärta i magsäcken, tolvfingertarmen kan orsaka smärta i magen, likaså tunntarmen och tjocktarmen. I samband med smärta i magen kan du få kräkningar och diarré, vilket kan vägleda i diagnostiken av magontet. Du kan även ha ont i andra organ som finns i närliggande områden, till exempel bäckenet och lungorna. Även besvär med urinblåsan och livmodern kan orsaka magont, likaså kan även problem med prostatan, njurarna eller äggstockarna orsaka smärta i magen. Stress och oro kan också orsaka magont, och i kombination med dålig kost kan du få besvär med magsäcken och ibland magkatarr. Magont kan börja i vilken ålder som helst och kan vara första symtomen på allvarliga sjukdomar som måste utredas. Utredning av magont kan bestå av en fysisk undersökning av magen, men även blodprover och ibland röntgen. Vissa patienter har kroniska besvär som kan vara tecken på IBS som kan vara en besvärlig men inte akut typ av magont. Om du har feber och magontet kom plötsligt bör du söka akut sjukvård. Har magontet varit milt men pågått en längre tid kan du själv se över om det finns ett mönster kring smärtan. Är det när du är stressad eller när du ätit dåligt? Många gånger kan du genom en egen kartläggning av magont få ledtrådar om vad som orsakat smärtan. Kan det vara nya läkemedel eller att du inte går på toa lika ofta som är orsaken. Ibland kan magont orsakas av allvarligare sjukdomar som kan orsaka tarmvred som är bakomliggande magsmärtan. Då är det viktigt att du söker akut. Vanliga orsaker till magont är oftast förstoppning eller virusinfektioner.

Frågor om Ont i magen

Vad är vanliga orsaker till magont?

Magont kan bero på många anledningar, eftersom magen innehåller de flera stora organ. Några exempel kan vara matsmältningsproblem, mensvärk, gas, förstoppning, infektioner, magsår, blindtarmsinflammation, gallstenar samt allvarligare tillstånd som inflammatorisk tarmsjukdom eller inflammation i bukspottskörteln. Oftast går magont över av sig självt, men ibland kan behandling behövas.

Vad är vanliga orsaker till magont?

Magont kan bero på många anledningar, eftersom magen innehåller de flera stora organ. Några exempel kan vara matsmältningsproblem, mensvärk, gas, förstoppning, infektioner, magsår, blindtarmsinflammation, gallstenar samt allvarligare tillstånd som inflammatorisk tarmsjukdom eller inflammation i bukspottskörteln. Oftast går magont över av sig självt, men ibland kan behandling behövas.

När bör jag vara bekymrad över magont?

Du bör vara bekymrad över magont om smärtan är kraftig, ihållande, försämras över tid, eller åtföljs av andra symtom såsom feber, blodiga kräkningar, andningssvårigheter eller betydande förändringar i tarmvanorna. Om du är osäker på om den magsmärta du har är allvarlig så är det bäst att söka vård.

Vad är skillnaden mellan buksmärta och magont?

Buksmärta och magont syftar på samma sak; en smärta som härstammar från magen. Mage är ett vardagligt uttryck medan buk ett medicinskt uttryck. Med buk syftar personer i vården på hela partiet där gallblåsan, levern, mjälten, magsäcken, tarmarna och flera andra organ finns.

Vad är bästa sättet att lindra milda magbesvär?

Först är det viktigt att veta orsaken till att du har ont i magen. För milda magbesvär orsakade av matsmältningsproblem, gas eller överätning kan du prova att äta lättsmält mat, till exempel soppa, banan, kokt fisk och potatismos. Drick mindre kaffe och alkohol. Få tillräckligt med sömn. Du kan även prova att behandla med receptfria läkemedel (Novalucol, Omeprazol), använda en värmekudde, använda smärtlindring (Alvedon) och vila. Om smärtan fortsätter eller försämras är det dock bäst att söka medicinsk rådgivning.

Kan stress eller ångest orsaka magont?

Ja, stress och ångest kan leda till obehag i magen. Tarmen och hjärnan är nära kopplade, och stress kan utlösa förändringar i tarmens rörlighet och känslighet, vilket potentiellt kan leda till smärta eller obehag. IBS är ett tillstånd som är nära kopplat till ökad stress, IBS kan inte påvisas med prover eller undersökningar.

Vad kan jag göra själv för att lindra magont?

Några huskurer inkluderar att dricka örtte (såsom pepparmynte- eller ingefärste), undvika kryddiga och fettrika livsmedel, äta mindre måltider oftare, äta lättsmält mat, dricka tillräckligt med vatten, samt prova avslappningstekniker för att hantera stress.

Är diarré en vanlig orsak till magont?

Ja, diarré kan ofta orsaka magont. Det kan vara ett symtom på infektioner, matförgiftning, irritabel tarm-syndrom (IBS) eller andra mag-tarmsjukdomar.

Kan magont vara ett tecken på en hjärtattack?

I vissa ovanliga fall, ja. Ibland kan magont, särskilt hos kvinnor, vara ett symptom på en hjärtattack. Det är dock viktigt att inte dra förhastade slutsatser. Om du upplever svår eller ovanlig smärta, särskilt i kombination med andra symtom som andfåddhet, bröstsmärta eller domningar, bör du omedelbart söka vård.

Hur diagnostiseras magont?

Diagnosen beror på den underliggande orsaken. En läkare kan ta en sjukdomshistoria, utföra en fysisk undersökning och beställa tester som blodprover, röntgen, ultraljud, gastroskopi, koloskopi eller alternativt remiss till specialist för att fastställa orsaken till smärtan.

Ska jag träffa en läkare för milda magbesvär?

Milda magbesvär som går över av sig själva efter en kort period kanske inte kräver omedelbar medicinsk uppmärksamhet. Om smärtan fortsätter, försämras eller åtföljs av andra oroande symtom, är det dock bäst att söka vård för att utesluta allvarliga underliggande problem.

Kom ihåg att denna information är för allmän vägledning och utbildning. Om du har specifik oro över ditt magont, är det alltid bäst att söka vård för noggrann diagnos och råd.

Vilka är vanliga symptom vid magont?

Symtom vid magont kan variera mycket beroende på den underliggande orsaken. Här är några vanliga symtom som kan följa med magont:

 1. Kramp: Många upplever krampliknande smärta i buken, ofta på grund av gas, matsmältningsproblem eller muskelkontraktioner.
 2. Illamående och kräkningar: Magont kan åtföljas av känslor av illamående, och i vissa fall kan det leda till kräkningar.
 3. Uppblåsthet: Känsla av fyllighet och spänning i buken på grund av gas eller matsmältningsproblem kan leda till uppblåsthet.
 4. Diarré eller förstoppning: Både diarré (frekvent lösa avföringar) och förstoppning (svårighet att passera avföring) kan vara förknippade med magont.
 5. Förändringar i tarmvanor: Ovanliga förändringar i frekvens, konsistens eller utseende av avföring kan vara kopplade till magont.
 6. Halsbränna eller sura uppstötningar: En brännande känsla i bröstet eller övre buken följer ofta med magont, särskilt om det orsakas av sura uppstötningar. Vissa kan även beskriva det som att de bara är en känsla av illamående.
 7. Minskad aptit: Magont kan leda till minskad lust att äta på grund av obehag.
 8. Feber: Infektioner eller inflammatoriska tillstånd kan orsaka feber tillsammans med magont.
 9. Viktnedgång: Kronisk magont som åtföljs av oavsiktlig viktnedgång är allvarliga symptom som alltid bör utredas. Det är viktigt att du söker vård.
 10. Blod i avföring eller kräkningar: Om du upptäcker blod i din avföring eller kräkningar är det viktigt att söka vård, eftersom detta kan orsakas av allvarligare tillstånd.
 11. Trötthet: Kroniska magproblem kan ibland leda till trötthet och brist på energi.
 12. Ömhet: Buken kan vara öm vid beröring på vissa områden, särskilt om smärtan beror på inflammation eller infektion.
 13. Svårigheter att svälja: Om magont åtföljs av svårigheter att svälja kan det indikera ett problem i matstrupen eller övre matsmältningssystemet. Det är viktigt att söka vård när du har svårt att svälja.
 14. Ledsmärta: Inflammatoriska tillstånd som Crohns sjukdom kan orsaka ledsmärta tillsammans med magobehag.
 15. Urinvägssymtom: I vissa fall kan blås- eller urinvägsproblem orsaka smärta som uppfattas som magont.

Kom ihåg att dessa symtom kan variera beroende på den specifika orsaken till magont. Det är viktigt att vara uppmärksam på symtomens natur och varaktighet samt söka medicinsk rådgivning om du är orolig eller om symtomen är svåra, ihållande eller försämras.

Vad är "förkylning i magen" hos vuxna?

”Förkylning i magen" är ett vardagligt uttryck som syftar på körtelbuk. Lymfkörtlar i buken blir förstorade och retade i samband med en förkylning. Symtom som magont, illamående och eventuellt feber är vanligt förekommande. Detta drabbar dock främst barn upp till 12 år.

Magont under graviditeten:

Förändringar i kroppen under graviditeten kan leda till olika obehag, inklusive magont, som kan orsakas av faktorer som hormonella förändringar eller den växande livmodern.

Kan man få ont i magen av träning?

Ja, det är möjligt att uppleva magont på grund av träning, även om det är ganska ovanligt. Det finns flera faktorer som kan leda till magont under eller efter träning:

 1. Uttorkning: Otillräcklig vätskeintag under träning kan leda till uttorkning och magkramper.
 2. För mycket eller för snabbt intag av mat: Att äta för mycket eller äta för nära inpå träning kan orsaka matsmältningsproblem och därmed magont.
 3. Intensiv träning: Högt intensiv träning kan minska blodflödet till magen och tarmarna, vilket kan leda till obehag.
 4. Stress: Stress och oro inför eller under träning kan påverka mag-tarmkanalen och orsaka smärta.
 5. Mage i rörelse: Vissa aktiviteter som involverar snabba rörelser eller rotationer kan skapa friktion i magområdet och orsaka obehag.
 6. Mage i ihop pressad position: Vissa träningsövningar, som sit-ups, kan sätta tryck på magen och orsaka obehag.
 7. Underliggande känslighet: Vissa personer kan ha en ökad känslighet i mag-tarmkanalen och reagera med smärta vid fysisk ansträngning.

När ska jag till akuten vid magont?

Det finns flera situationer där magont kan vara ett akut problem och kräva omedelbar medicinsk uppmärksamhet. Om du upplever något av följande symtom eller situationer, bör du söka medicinsk hjälp så snart som möjligt:

 1. Kraftig och plötslig smärta: Om du upplever intensiv och oväntad smärta i magen, speciellt om smärtan är skarp och ihållande, kan det indikera ett allvarligt tillstånd som kräver att du genast söker vård.
 2. Blod i avföring eller kräkningar: Att observera blod i avföring eller kräkningar kan vara ett tecken på blödning i mag-tarmkanalen och kräver omedelbar vård.
 3. Hög feber och magont: Om du har hög feber i kombination med magont, kan det indikera en infektion eller inflammation som behöver behandlas snabbt.
 4. Svårigheter att andas: Om magont åtföljs av svårigheter att andas eller andnöd, kan detta vara en indikation på allvarliga problem som kräver akut medicinsk ingripande.
 5. Förlust av medvetande: Om smärtan i magen leder till medvetslöshet eller svimning, kräver det akut vård.
 6. Oregelbunden hjärtrytm: Om du upplever en oregelbunden eller snabb hjärtrytm tillsammans med magont, kan det vara en allvarlig indikation på ett akut tillstånd.
 7. Svårighet att kissa: Om du har svårigheter att kissa tillsammans med magont, kan det vara ett tecken på en blockerad urinväg eller andra problem.
 8. Svullen mage och du kan inte sköta magen: Om magen är svullen och öm vid beröring samt att du inte kan bajsa, särskilt om detta uppstår plötsligt, kan det vara en indikation på ett allvarligt tillstånd som tarmvred.
 9. Kramper med svår smärta: Om du upplever krampsmärtor som kommer och går samt är mycket smärtsamma, kan det vara ett tecken på tarmvred eller andra allvarliga tillstånd.

2.0.0