Ont i nacken

Kan du röra på nacken?

Ont i nacken

Nackbesvär kan ha flera orsaker och det brukar oftast gå över av sig själv men ibland kan andra symtom vara tillhörande och du bör därför uppsöka läkare snabbare. Nackbesvär kan vara både stelhet, ömhet och värk. Nackbesvär kan komma plötsligt eller succesivt. Om det tillkommer efter skada eller olycksfall är det viktigt att uppsöka läkare. Ofta kan det vara att du har nackbesvär som orsakas av stelhet i musklerna som ger muskelspänningar. Den typen av nackbesvär kan hänga ihop med stress, oro eller monotont arbete. Andra vanliga orsaker till nackbesvär kan vara åldersrelaterade eller inflammationer. En annan typ av nackbesvär är nackspärr, som beror på kramp i musklerna i nacken, du kan då få svårt att röra på huvudet men kan, i jämförelse med en hjärnhinneinflammation, röra på nacken. Fysisk aktivitet till den mån som nackbesvären tillåter är bra. Att hålla nacken varm och lyssna på din kropp vid nackbesvär är viktigt. Mot nackbesvär kan också smärtlindrande receptfrialäkemedel hjälpa. Har du nackbesvär utan feber och kan röra på nacken kan du avvakta med att söka vård och behandla med egenvård. Går nackbesvären inte över på ca två veckor, när du samtidigt använt egenvård, så som smärtlindring och fysioterapi kontinuerligt, kan det vara bra att söka en vårdcentral. Har du dock domningar/stickningar i armarna eller andra neurologiska fenomen tillsammans med nackbesvären ska du söka en vårdcentral inom ett par dagar. Blir nackbesvären sämre innan du får träffa en läkare och de neurologiska symptomen ökar bör du söka akutvård dessförinnan. Väl på sjukhuset/vårdcentral, om du har neurologiska symtom tillsammans med nackbesvär, kan nästa steg bli en röntgenundersökning för att utesluta någon typ av nervskada. Har du nackbesvär så som nackstelhet tillsammans med feber kan läkaren vilja ta ett ryggmärgsprov för att utesluta allvarlig sjukdom. I övrigt hos en läkare görs en kroppslig undersökning och ibland tas blodprover för att närmare diagnostisera dina nackbesvär och ge dig rätt behandling.

2.0.0