Ögonproblem

Har du ont i ögat?

Ögonproblem

Ögonen är ett mycket komplext organ och ögonbesvär kan te sig på många sätt. Ett av de vanligaste ögonbesvären är så kallad konjunktivit, det vill säga en rodnad över ögonvitan. Dessa ögonbesvär kan bero på virus, bakterier eller allergi och därav ter de sig på olika sätt. Det kan vara svårt att veta när du ska söka vård för dina ögonbesvär, men några farliga tecken på ögonbesvär är: om du får plötslig synnedsättning, kraftig värk, ökad ljuskänslighet, eller när du tittar i spegeln ser att ögat är grumligt. Vid de typerna av ögonbesvär ska du söka vård och du kan börja på din vårdcentral, men behöver få tid rätt så omgående. Kan du inte få tid samma dag bör du åka till en akutmottagning för att få hjälp med ögonbesvären. Har du fått in något kemiskt eller frätande ämne ska du direkt börja skölja ögat samtidigt som du ringer 112 för hjälp med dina ögonbesvär. Även vid hårt eller trubbigt slag mot ögat bör du ringa 112 för vägledning av dina ögonbesvär. Har du fått ”lättare” skada mot ögat, så som en nagel eller grus, kan du kontakta din vårdcentral för hjälp med ögonbesvären. Känner du skav i ögat kan det kännas skönt att tejpa för ögat så du slipper blinka, detta kan lindra ögonbesvären tills dess att du får träffa en läkare. Får du in en främmande kropp, så som till exempel en metallflisa när du slår metall mot metall, bör du också uppsöka vård samma dag för borttagning av denna innan ögonbesvär orsakar en inflammation/infektion. Ögonbesvär som syns med blotta ögat kan vara besvärliga. Ögonbesvären kan göra ont och kosmetiskt vara störande. Ett vanligt ögonbesvär som syns på utsidan kallas för vagel. Den typen av ögonbesvär är en inflammation/infektion i en ögonfranskörtel som sitter längs ögonfranskanten. Dessa ögonbesvär kan vara i ett par dagar upp till veckor. Behandling för de ögonbesvären är egenvård. Du kan badda med bomullsrondeller, men i övrigt kan du vänta tills ögonbesvären bättrar sig. I mycket besvärliga fall kan du uppsöka en digital vårdgivare eller en vårdcentral för att få ut en salva som innehåller antibiotika och kortison för att lindra ögonbesvären något. Får du plötsligt synbortfall, och med synbortfall menas en grå hinna eller att en del av synfältet försvinner, då ska du söka vård omgående på en ögonmottagning eller på akuten för dina ögonbesvär. Ögonbesvär som inte ger något obehag men syns på ögongloben när du tittar i spegeln, rör sig ofta om ofarliga saker. Du kan kontakta en läkare på vårdcentral eller en digital vårdgivare för att titta på det.

Frågor om Ögonproblem

Varför känns mina ögon torra?

Torra ögon uppstår när ögat inte kan producera tillräckligt med tårar eller när tårarna som produceras inte har rätt sammansättning för att smörja ögat ordentligt. Torra ögon kan orsaka obehag, irritation, rodnad, klåda, brännande känsla och till och med grumlig syn. Vanliga orsaker till torra ögon inkluderar åldrande, användning av kontaktlinser, användning av dator eller annan bildskärm under långa perioder, vissa mediciner, allergier, autoimmuna sjukdomar och miljöfaktorer såsom torr luft och vind. Behandling av torra ögon inkluderar ofta användning av konstgjorda tårar som till exempel ögondroppar och andra mediciner som hjälper till att öka tårproduktionen och smörja ögat.

Varför får man röda ögon?

Röda ögon kan orsakas av en mängd olika faktorer, inklusive allergier, infektioner, irritation, ögontrötthet, torra ögon, skada på ögat eller problem med blodkärlen i ögonen. Röda ögon kan vara ett tecken på en allvarligare sjukdom, såsom glaukom, en ögoninfektion eller inflammation i ögonlocken eller hornhinnan. Andra symtom som kan följa med röda ögon inkluderar smärta, klåda, brännande känsla, dimsyn och ökat tårflöde.

Behandling av röda ögon beror på orsaken. Till exempel kan allergier behandlas med allergimedicin samt ögondroppar, medan ögoninfektioner kan kräva antibiotika. Om orsaken till röda ögon är ögontrötthet, kan det hjälpa att minska användningen av bildskärmar och ta pauser under långa perioder av datorarbete. Att använda ögondroppar kan också hjälpa till att lindra irritation och rodnad.

Vad är en vagel?

Vagel är en tillfällig inflammation i en ögonfranskörtel och är ett vanligt ögonbesvär. En vagel kan antingen sitta vid ögonfranskanten men även i ögonlocket och det kan se olika ut beroende på vart inflammationen sitter. En vagel vid ögonfranskanten kallas för yttre vagel och en vagel i ögonlocket kallas för inre vagel.

Varför får man en vagel?

Det finns vissa faktorer som ökar risken för att få vagel så som torra ögon, pollenallergi eller bristande hygien. Vageln orsakas av att en bakterie har tagit sig in i talgkörteln vid ögonfranskanten.

Hur känns det när man har vagel?

Vagel kan få det drabbade ögat att kännas ömt och varmt, det kan även skava och ibland kan du även se vageln som en vitgul prick under huden med rodnad runt på ögat. Ibland blir hela ögonlocket svullet och det kan vara som mest svullet på morgonen. Ibland kan man uppleva en lättare synpåverkan för att en större vagel kan trycka på ögat. Det kan också bero på att det kommer var från en vagel som spricker

Hur kan jag behandla vagel?

Oftast brukar en vagel försvinna spontant efter några dagar. Inflammationen brukar vara besvärligast under de första två till tre dagarna. Vageln torkar oftast ihop inom en till två veckor. Ibland kan det ta flera veckor innan besvären är helt borta. Värme och massage öppnar upp talgkörteln och gör att läkningen går snabbare. För att hjälpa läkningen kan du lägga bomullskompresser blötlagda med varmt vatten på ögonlocket. Se till att tvätta händerna med tvål innan och att du vrider vattnet ur bomullskompressern och innan du applicerar den på ögat. Massera ögonlocket lätt minst fyra gånger per dag under cirka 10 min per tillfälle. Du ska undvika att gnugga, klia eller klämma på vageln. Har du linser ska du undvika att använda dessa under pågående inflammation. Undvik även att sminka ögat under pågående inflammation.

Kan barn få vagel?

Barn kan få vagel men behöver inte stanna hemma från förskolan om det inte orsakar större besvär hos barnet själv. Vagel smittar inte men det är viktigt med hygien, särskilt när vageln spricker och bildar var.

Vad är en ögoninflammation?

En ögoninflammation som även kallas konjunktivit orsakas av virus eller bakterier som uppstår vanligtvis i samband med en förkylning, särskilt bland barn. Ögoninflammation smittar lätt men går över spontant av sig självt. Ögat är skyddat av en genomskinlig slemhinna som täcker ögonvitan. Vid en ögoninflammation blir denna hinna inflammerad och de små blodkärlen i ögonvitan blir rödare än vanligt.

Hur känns en ögoninflammation?

Vid en ögoninflammation kan det kännas som att ögat kliar, skaver, ögonen blir klibbiga av var och ibland svåra att öppna på morgonen när du vaknar. Oftast är ett eller båda ögonen röda och svullna. En ögoninflammation kan pågå mellan 1–2 veckor innan det går över helt.

Hur kan jag behandla ögoninflammation?

Det klibbiga varet i ögat stelnar under natten och kan göra det svårt för dig att öppna ögonen, du kan blöta en bomullskompress med ljummet vatten och försiktigt badda på tills det torkade varet mjuknar och du får bort det från ögat och franskanterna. Ha en ren bomullskompress för varje öga vid detta moment, använd inte samma bomullskompress från ena ögat till det andra på grund av. smittorisk. Du kan återupprepa detta ett par gånger under dagen.

Undvik att använda smink och kontaktlinser under en pågående ögoninflammation. Dela inte handduk och byt både handduk och örngott ofta. Har du använt dig av smink som nuddar vid ögonen får du slänga eller rengöra dessa för att undvika smitta.

Smittar ögoninflammation?

Det finns en smittorisk och en person med ögoninflammation behöver stanna hemma så länge ögat får mycket varbildning och behöver rengöras flera gånger om dagen. När den kraftiga inflammationen och varbildningen har minskat så kan du återgå till förskola/skola/arbete. Smittorisken är högre framför allt hos barn.

Etmoidit

Vad är en Etmoidit?

Etmoidit som även kallas för akut bakteriell sinuit är en svårare form av bihåleinflammation som får ögonlocket att svullna och rodna. Denna typ av bihåleinflammation involverar de små bihålorna innanför näsroten och kan ibland sprida sig till ögonhålan. Svullnaden sträcker sig från ögonlocket ofta ner till kinden och sitter oftast ensidigt. Vid etmoidit får du ofta av hög feber och värk och sänkt allmäntillstånd. Det är vanligare att barn ådrar sig en etmoidit.

Hur behandlar man Etmoidit?

Är ditt barn röd och svullen runt näsroten, ögonen och samtidigt har feber bör ni söka närmaste barnakutmottagning för en akut fysisk bedömning.

Pterygium

Vad är pterygium?

När en del av bindehinnan växer över hornhinnan kallas det för pterygium. Det beror vanligtvis på att ögat har utsatts för torr luft, damm eller solljus som är den viktigaste riskfaktorn. Oftare förekommer tillståndet hos män än kvinnor och sällan personer under 20 år.

Hur känns pterygium?

Har du pterygium kan det skava i ögat, ögonvärk, ett ökat tårflöde och ibland synnedsättning.

Hur behandlar man pterygium?

Det lindras med tårsubstitut. Det kan även vara bra att skydda ögonen från solen för att bromsa tillväxten. Vid påtagliga/återkommande besvär och vid synnedsättning bör läkare uppsökas för bedömning.

Pinguecula

Vad är pinguecula?

Pinguecula är en gulaktig fläck på ögonvitan oftast placerad på den inre sidan av ögat närmast näsan. Det kan finnas på båda sidorna av ögat och ger oftast inga andra besvär.

Varför får man pinguecula?

Pinguecula uppstår spontant och orsaken är inte fastställd men personer som utsätts för mycket solljus eller vind drabbas oftare än andra. Det är även ett tillstånd som är vanligare i högre ålder.

Hur känns pinguecula?

Oftast förekommer pinguecula utan symptom eller milda symptom. Det kan kännas besvärligt rent kosmetiskt eller när pingueculan blir inflammerad. Det kan då orsaka irritation, skavkänsla, rodnad, sveda och svullnad. Fläcken växer normalt inte men det kan hända i sällsynta fall.

Hur behandlar man pinguecula?

Vid besvär kan du lindra med tårsubstitut. Det kan även vara bra att skydda ögonen från sol och damm för att minska risk för irritation av pingueculan. Vid påtagliga/återkommande besvär och vid synnedsättning bör läkare uppsökas för bedömning

Varför försämras synen under graviditeten?

Under graviditeten kan förändringar i hormonnivåerna och ökad vätskeretention påverka synen på olika sätt. Vissa kvinnor kan uppleva en tillfällig minskning av synskärpan eller en ökning av ögonbesvär såsom torra ögon eller ökad känslighet för ljus. Detta beror på en ökning av östrogen och progesteron, vilket kan påverka ögonmusklerna och formen på ögat.

Graviditeten kan också påverka glukos- och blodtrycksnivåerna, vilket kan leda till tillfälliga synförändringar. Gestationsdiabetes, en form av diabetes som utvecklas under graviditeten, kan också påverka synen.

Vanligtvis är dessa synförändringar milda och försvinner efter förlossningen, men det är viktigt att regelbundet kontrollera synen under graviditeten och rapportera eventuella förändringar till en läkare eller ögonläkare.

2.0.0