Psykisk ohälsa bland barn och unga

Hur gammal är du/ditt barn?

Psykisk ohälsa bland barn och unga

Barn som lider av psykisk ohälsa som depression och ångest är vanligt. Det är vanligare att flickor än pojkar lider av psykisk ohälsa och har tankar på att skada sig själva. Barns psykiska mående kan påverkas av faktorer som hemmiljö, skola, relationer. Symtom som huvudvärk, sömnbesvär, koncentrationssvårigheter, aggressioner, stress och dålig aptit är vanliga hos barn som har psykisk ohälsa. När ett barn drabbas av psykisk ohälsa kan hela familjen påverkas och ha svårigheter att hantera detta. Det finns hjälp att få dels för barnet med psykisk ohälsa och familjen. Barn med psykisk ohälsa kan få hjälp och stöd på olika sätt. I skolan kan barnet få hjälp av en skolsköterska eller kurator. Det kan även vara bra om barnets mentor eller en lärare barnet har förtroende för känner till barnets psykiska ohälsa. Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, är en annan instans där barn med ohälsa kan få hjälp, remiss kan däremot behövas för att få en bedömning på BUP och en akutremiss kan skickas om barn med psykisk ohälsa har tankar på att skada sig själv. Barn och ungdomar äldre än 13 år med psykisk ohälsa kan även vända sig till ungdomsmottagningen. Där kan barn och ungdomar få hjälp gällande frågor kring bland annat sitt mående och sexuella frågor. Barn yngre än 6 år med psykisk ohälsa kan få hjälp på barnavårdscentralen. Barnet med psykisk ohälsa kan få hjälp med stöd, samtal och ibland stämningsstabiliserande läkemedel. För familj och anhöriga som har ett barn med psykisk ohälsa är det också viktigt med bland annat samtalsstöd. I samband med utredning av ett barns psykiska ohälsa kan en utredning med provtagning behöva utföras för att utesluta fysiska sjukdomar som kan ge symtom som psykisk ohälsa.

2.0.0