Sår

Hur gammalt är såret?

Sår

Det finns olika typer av sår som bland annat operationssår, brännmärken, trycksår och skärsår. Åtgärderna kan skilja sig beroende på var såret sitter och hur det ser ut. Till exempel har glipande/öppna sår ibland behov av att limmas. Sår kan behöva rengöras beroende på vad för sår det är och vissa sår kan tvättas rent med ljummet vatten, tvål och en kompress och andra sår kan vara i behov av steril omläggning av vårdpersonal. De sår som behöver undersökas av vården är bland annat sår i ansiktet, djupa och smutsiga sår eller sår över leder. Om ditt sår efter en operation skulle visa infektionstecken ska du kontakta den mottagning eller avdelning som du har vårdats på för att få hjälp och vid behov starta en antibiotikabehandling. Sår som inte läker ordentligt eller har infektionstecken behöver uppföljning av vården, där prover tas på såret samt blodet för att utesluta att en infektion har spridit sig i kroppen av såret. Att röka är negativt för sårläkningen och för att optimera sårläkning behöver därför du sluta röka. Andra faktorer som ålder, bakomliggande sjukdomar, läkemedel, infektioner och liknande kan också ha påverkan på sårläkning processen.