Sår

Hur gammalt är såret?

Sår

Det finns olika typer av sår som bland annat operationssår, brännmärken, trycksår och skärsår. Åtgärderna kan skilja sig beroende på var såret sitter och hur det ser ut. Till exempel har glipande/öppna sår ibland behov av att limmas. Sår kan behöva rengöras beroende på vad för sår det är och vissa sår kan tvättas rent med ljummet vatten, tvål och en kompress och andra sår kan vara i behov av steril omläggning av vårdpersonal. De sår som behöver undersökas av vården är bland annat sår i ansiktet, djupa och smutsiga sår eller sår över leder. Om ditt sår efter en operation skulle visa infektionstecken ska du kontakta den mottagning eller avdelning som du har vårdats på för att få hjälp och vid behov starta en antibiotikabehandling. Sår som inte läker ordentligt eller har infektionstecken behöver uppföljning av vården, där prover tas på såret samt blodet för att utesluta att en infektion har spridit sig i kroppen av såret. Att röka är negativt för sårläkningen och för att optimera sårläkning behöver därför du sluta röka. Andra faktorer som ålder, bakomliggande sjukdomar, läkemedel, infektioner och liknande kan också ha påverkan på sårläkning processen.

Frågor om Sår

Kort om sår:

Sår är vanliga förekomster som kan uppstå i våra liv av olika anledningar. När huden skadas resulterar det i ett sår. Det kan ske genom skärskador där huden skärs av ett vasst föremål, stötskador som uppstår vid ett hårt slag eller tryck, skavsår som uppstår vid kontinuerlig friktion mot huden, brännskador orsakade av höga temperaturer eller kemikalier, sårskador vid olyckor eller trauman, samt bit- eller klösskador som kan orsakas av människor eller djur.

Sår kan variera i graden av allvarlighet och djup. Vissa sår är ytliga och påverkar bara det översta lagret av huden, medan andra kan vara djupare och involvera underliggande vävnader såsom muskler eller ben. Oavsett typen av sår är det viktigt att förstå hur sår bildas och läker för att kunna ge rätt vård och främja en snabb läkningsprocess.

Läkningsprocessen för ett sår involverar flera steg och det finns olika faktorer som kan påverka läkningsprocessen, såsom individens allmänna hälsa, näringsstatus, blodcirkulation och eventuella underliggande medicinska tillstånd.

Att ta hand om ett sår på rätt sätt är avgörande för att underlätta läkning och minimera risken för komplikationer. Det innefattar rengöring av såret för att avlägsna smuts och främmande föremål, applicering av lämpliga förband för att skydda såret och främja fuktighet eller läkemedelsbehandling för att förebygga eller behandla infektioner. Vissa sår kan kräva stygn för att sätta samman sårets kanter och underlätta läkning.

Att vara uppmärksam på varningssignaler som rodnad, svullnad, värme, smärta eller utsläpp är viktigt. Dessa kan indikera en infektion eller komplikation som kräver medicinsk uppmärksamhet.

Vilka olika typer av sår finns det?

Det finns olika typer av sår som du kan stöta på. Operationssår uppstår efter kirurgiska ingrepp och kan variera i storlek och djup beroende på typen av operation. Brännmärken är som uppstår på grund av värmepåverkan på huden. Trycksår bildas vanligtvis när huden utsätts för långvarigt tryck. Skärsår är vanliga sår som uppstår när huden skärs eller sticks med ett vasst föremål. Utöver dessa typer av sår finns det också andra vanliga typer av sår att vara medveten om. Sticksår är sår som uppstår när huden penetreras av ett spetsigt eller vasst föremål, som en nål, tagg eller spik. Dessa sår kan vara små och djupa, och det är viktigt att noggrant rengöra dem för att undvika infektion.

Sårskador på fingret är också vanliga och kan variera i svårighetsgrad. Det kan vara ett resultat av att man skär sig med en kniv eller annat vasst föremål eller skadar fingret på annat sätt. Rengöring och omläggning av såret kan vara nödvändigt beroende på sårets djup och omfattning.

Det finns också sår som har svårigheter att läka ordentligt och kan ta längre tid än förväntat att läka. Det kan bero på olika faktorer, såsom dålig blodcirkulation till området, infektion eller underliggande hälsoproblem som påverkar läkningen.

Vilka är symptomen?

 • Smärta: Smärtan från ett sår kan variera från mild till svår, beroende på sårets storlek, djup och plats. Mindre sår kan orsaka en stickande eller brännande smärta, medan djupare eller mer omfattande kan vara mer intensivt smärtsamma. Smärtan kan förvärras vid rörelse eller tryck på såret. Det är viktigt att hantera smärtan genom att använda lämpliga smärtstillande medel och följa läkarens instruktioner.
 • Blödning: Sår kan resultera i blödning, som kan variera i mängd beroende på sårets storlek och djup. Mindre sår kan orsaka lätt blödning som vanligtvis slutar av sig självt eller kan kontrolleras med milt tryck. Djupare eller mer allvarliga kan dock leda till kraftigare blödning som kan vara svårare att stoppa. I sådana fall är det viktigt att omedelbart söka medicinsk hjälp för att stoppa blödningen.
 • Svullnad: Svullnad är en vanlig reaktion på skadad vävnad. När ett sår uppstår, skickar kroppen blod till området för att främja läkningsprocessen. Detta kan leda till svullnad i området runt såret. Svullnaden kan vara synlig och kännas öm vid beröring. I de flesta fall minskar svullnaden gradvis när såret läker.
 • Rodnad: Ett sår kan orsaka rodnad runt skadad vävnad. Rodnad uppstår på grund av ökat blodflöde till området på grund av inflammation. Det är en naturlig del av läkningsprocessen och kan vara mer märkbar på ljusare hudtoner. Rodnaden kan gradvis blekna när såret läker.
 • Vätska eller varbildning: Ibland kan det utsöndra vätska, särskilt om det har blivit infekterat. Vätskan kan vara genomskinlig eller gulaktig och kan förekomma i form av en serös vätska eller var. Detta är ett tecken på att kroppen försöker bekämpa en infektion. Om du observerar sådana tecken är det viktigt att konsultera en läkare för en korrekt bedömning och eventuell behandling.
 • Ömhet eller känslighet: Såret kan vara ömt eller känsligt vid beröring eller rörelse. Detta kan vara resultatet av skadade nerver eller muskler i området. Ömhet och känslighet kan variera beroende på sårets plats och dess djup. Det är viktigt att vara försiktig när man hanterar såret för att undvika ytterligare obehag eller skada.
 • Ökad kroppstemperatur: Vid allvarliga infektioner kan det leda till en ökad kroppstemperatur, vilket kan resultera i feber. Feber är kroppens sätt att bekämpa infektioner genom att höja temperaturen och skapa en ogynnsam miljö för mikroorganismer. Om du upplever feber i samband med ett sår, särskilt om det är hög feber eller om symptomen försämras, bör du söka medicinsk hjälp för att få rätt behandling och förhindra spridning av infektionen.

Vad kan orsaka sår?

 • Skärskador: Skärskador är en vanlig orsak De uppstår när huden penetreras av ett vasst föremål som en kniv, rakblad eller glasbit. Skärskador kan vara ytliga eller djupare beroende på kraften och typen av det skärande föremålet.
 • Stötskador: Stötskador uppstår när huden utsätts för ett hårt slag eller tryck. Det kan vara resultatet av att falla, krocka mot en yta eller få en stöt av ett föremål. Stötskador kan resultera i sår beroende på kraften och platsen för stöten.
 • Skavsår: Skavsår uppstår när huden gnids mot en yta kontinuerligt eller med friktion. Detta kan vara resultatet av att använda illasittande skor eller kläder, eller genom upprepad rörelse mot en yta. Skavsår kan vara smärtsamma och kan leda till sår om huden nöts bort.
 • Brännskador: Brännskador kan orsaka sår genom att skada hudens vävnad på grund av exponering för höga temperaturer, kemikalier, elektricitet eller solens UV-strålar. Brännskador kan vara ytliga eller djupare beroende på graden av skadan.
 • Sårskador: Olyckor eller trauman, till exempel bilolyckor, idrottsrelaterade skador eller fall, kan resultera i sårskador. Kraften och typen av skada kan variera och kan leda till olika typer av sår beroende på omständigheterna.
 • Kirurgiska ingrepp: Det kan vara resultatet av kirurgiska ingrepp där hudens integritet medvetet bryts för att genomföra en operation. Dessa sår är oftast kontrollerade och sys eller tejpas efter ingreppet för att underlätta läkning.

Hur går behandlingen till?

Behandlingen av sår kan variera beroende på typen och svårighetsgraden av såret. Vid stora sår kan behandlingen se ut som följande:

När ett sår är rengjort kommer läkaren att undersöka huden för att bedöma omfattningen av skadan. Om vävnaden är allvarligt skadad kan det vara nödvändigt att avlägsna den för att såret ska kunna läka korrekt. Innan detta görs kommer du att få lokalbedövning för att minska obehag och smärta. Läkaren kommer även att undersöka blodkärl, nerver och senor för att säkerställa att de inte har skadats. De kommer också att bedöma känsel och rörlighet i det skadade området samt avgöra om det är nödvändigt att sy såret.

Det finns även en risk för att underliggande skelettdelar har skadats. Om så är fallet är det viktigt att immobilisera dessa delar och förskriva antibiotika för att förebygga infektion. Om skadan är allvarlig kan du bli hänvisad till en specialistklinik för vidare behandling.

I vissa fall kan såret limmas eller tejpas i stället för att sys. Om såret inte är för stort, har raka kanter och inte är beläget på utsatta områden kan det limmas ihop med hjälp av ett speciellt vävnadslim. Fördelen med detta är att det är mindre smärtsamt än att bli sydd, vilket kan vara fördelaktigt särskilt för barn. Sår kan också tejpas med en speciell tejp under vissa omständigheter. Det är viktigt att sårytan är relativt torr och inte utsätts för överdriven påfrestning genom rörelse. Dock kan ärret bli mindre estetiskt tilltalande jämfört med när sår sys, men tejpning kan vara ett alternativ om du har obehag inför nålar och stick.

Inför proceduren kommer du att få lokalbedövning. En spruta används för att ge bedövningen, vilket kan orsaka en stickande känsla och sveda.

Det är viktigt att informera läkaren om eventuella allergier mot lokalbedövningsmedel eller andra läkemedel, som exempelvis antibiotika. Detta gäller även om du har känslighet för vissa typer av förbandsmaterial.

När bedövningen har tagit effekt kommer läkaren att sy ihop såret med hjälp av en pincett, en nålförare och en speciell tråd. Stygnen, eller suturerna, kan variera i utseende beroende på sårets djup och placering. Ofta täcks såret sedan med tejp och ett förband. Om såret ligger över en led kan en skena behövas för att stabilisera leden och underlätta läkningsprocessen.

Hur bör jag behandla ett infekterat sår?

Om du misstänker att ditt sår är infekterat, är det viktigt att du söker vård. Infekterade sår kräver vanligtvis rengöring och rengöring av såret för att avlägsna eventuell infektion. I vissa fall kan antibiotika behövas för att behandla infektionen. Vårdpersonal kan bedöma sårets allvarlighetsgrad och ordinera lämplig behandling.

Hur ska jag tvätta ett sår?

Rengöring av ett sår beror på sårets typ och allvarlighetsgrad. Generellt sett kan mindre sår rengöras med ljummet vatten och mild tvål. Tvätta försiktigt området runt såret för att avlägsna smuts och eventuella främmande partiklar. Undvik att använda starka kemikalier eller antiseptiska medel utan att först rådfråga vårdpersonal. För djupare eller mer komplicerade sår kan vårdpersonal behöva rengöra såret med specifika antiseptiska lösningar och utföra en steril omläggning.

Vad är tecknen på ett infekterat sår?

Tecken på ett infekterat sår kan variera, men vanliga tecken inkluderar rodnad runt såret, svullnad, ökad smärta, varbildning, dålig lukt eller feber. Om du upplever något av dessa symtom kan det vara en indikation på att såret är infekterat. Det är viktigt att söka medicinsk hjälp för att bedöma och behandla infektionen. Vårdpersonal kan undersöka såret, ta prover och ordinera lämplig antibiotikabehandling om det behövs.

Hur behandlar jag ett skärsår?

För att behandla ett skärsår bör du först skölja såret under rinnande vatten för att avlägsna eventuella främmande partiklar. Tryck sedan försiktigt på såret med en ren trasa eller kompress för att stoppa blödningen. Applicera sedan ett sterilt förband eller plåster för att skydda såret och främja läkning. Om blödningen inte stoppas eller skärsåret är mycket djupt, bör du söka medicinsk hjälp.

2.0.0