Skallskada

När slog du i huvudet?

Skallskada

En skallskada får du när du fått en skada mot huvudet i samband med ett slag mot huvudet. Det kan vara för att du ramlar, är med i en olycka eller en skada med ett föremål. Skallskador är allvarliga och du kan må dåligt efter en skallskada, oberoende om det orsakat några skador på hjärnan. Det är viktigt att tänka på om du fått en skallskada ska du hålla dig lugn och få hjälp av någon. Om du svimmat av efter skallskadan eller att du inte minns vad som hände innan eller efter skallskadan, bör du uppsöka en akutmottagning för att få en läkarbedömning. Vanliga symptom efter en skallskada är illamående, huvudvärk, yrsel och trötthet. Det är viktigt att du rådfrågar med vårdpersonal om du uppvisar sådana symtom efter en skallskada. Oftast är det ofarligt, men det är bra om vårdkunnig person bedömer din skallskada. När du fått en skallskada kan du även ha fått en sårskada, det kan vara ett tecken på att skallskadan har varit ganska allvarlig, då bör du bli undersökt av vårdpersonal. Har du svimmat av efter en skallskada kallas skallskadan för hjärnskakning. I samband med hjärnskakning kan du uppleva starkt illamående, kraftig huvudvärk och trötthet. Sällan men det kan hända att skallskadan orsakat en hjärnblödning. Den typen av skallskada är allvarlig och måste undersökas och bedömas på sjukhus. På sjukhuset bedöms din skallskada, ibland görs en datortomografi för att bedöma skallskadan och ibland kan du rekommenderas vara kvar för observation under en natt eller några timmar. Barn med skallskador är vanligt förkommande. Barn kan lätt ramla ned från sängen eller ett skötbord och få en skallskada. Börjar barnet gråta och skrika efter fallet är det ett gott tecken men det är viktigt att du har koll på barnet efter en sådan skallskada. Känner du dig osäker bör du rådfråga vårdpersonal kring skallskadan. Börjar barnet kräkas och bete sig annorlunda bör du söka vård omgående.

2.0.0