Barn som svalt föremål

Har barnet svalt något av följande
magnet
skruv
nål
glas
Ett större föremål (till exempel en större legobit)
batteri

Barn som svalt föremål

Barn som har svalt främmande föremål kan, beroende på barnets ålder och storleken på det nedsvalda föremålet, hanteras olika skyndsamt. Har ett barn yngre än 1 år svalt ett främmande föremål, större än barnets lillfingernagel eller ett frätande föremål, och börjar få väsande andning bör det undersökas akut av en läkare. Om du misstänker att barnet har svalt ett främmande föremål, titta då försiktigt i munnen och avlägsna föremålet eller be barnet spotta ut det. Du får inte dra med fingrarna i barnets mun med risk för att föra ner det främmande föremålet i barnets svalg. Om det främmande föremålet kommer upp bör barnet ändå undersökas av läkare för att kontrollera att inget främmande föremål sitter kvar. Om ett äldre barn sväljer ett främmande föremål och är vid medvetande, uppmana barnet att hosta samtidigt som du dunkar mellan skulderbladen och gör buktryck, detta för att vibrationerna ska hjälpa det nedsvalda föremålet att antigen komma upp eller passera matstrupen. Blir barnet medvetslöst ring 112 och starta hjärt-och lungräddning. Tecken på att ett barn har svalt främmande föremål som orsakat mer skada är andningssvårigheter, magont, hosta, ont i halsen och hes röst. Beroende på vad för föremål det är kan det ta uppemot en vecka att komma ut.