Barn som svalt föremål

Har barnet svalt något av följande
magnet
skruv
nål
glas
Ett större föremål (till exempel en större legobit)
batteri

Barn som svalt föremål

Barn som har svalt främmande föremål kan, beroende på barnets ålder och storleken på det nedsvalda föremålet, hanteras olika skyndsamt. Har ett barn yngre än 1 år svalt ett främmande föremål, större än barnets lillfingernagel eller ett frätande föremål, och börjar få väsande andning bör det undersökas akut av en läkare. Om du misstänker att barnet har svalt ett främmande föremål, titta då försiktigt i munnen och avlägsna föremålet eller be barnet spotta ut det. Du får inte dra med fingrarna i barnets mun med risk för att föra ner det främmande föremålet i barnets svalg. Om det främmande föremålet kommer upp bör barnet ändå undersökas av läkare för att kontrollera att inget främmande föremål sitter kvar. Om ett äldre barn sväljer ett främmande föremål och är vid medvetande, uppmana barnet att hosta samtidigt som du dunkar mellan skulderbladen och gör buktryck, detta för att vibrationerna ska hjälpa det nedsvalda föremålet att antigen komma upp eller passera matstrupen. Blir barnet medvetslöst ring 112 och starta hjärt-och lungräddning. Tecken på att ett barn har svalt främmande föremål som orsakat mer skada är andningssvårigheter, magont, hosta, ont i halsen och hes röst. Beroende på vad för föremål det är kan det ta uppemot en vecka att komma ut.

Frågor om Barn som svalt föremål

Vad ska jag göra om mitt barn har svalt ett litet föremål?

Har ditt barn svalt ett batteri, magnet, skruv, nål, glas, ett större föremål (till exempel större legobit) eller frätande föremål (till exempel diskmaskinstablett), sök omedelbart vård på akuten.
Om ditt barn har svalt ett litet föremål, som till exempel en knapp eller en liten plastpärla, och inte visar några tecken på obehag behöver du inte drabbas av panik. De flesta små föremål passerar genom matsmältningssystemet utan att orsaka skada och det mest sannolika är att ditt barn bajsar ut föremålet. Övervaka ditt barn noggrant och sök akuten vid minsta försämring.
Har ditt barn däremot obehag som till exempel symtom av kvävning, hosta, svårt att andas, kräkningar, feber eller visar tecken på obehag i magen, sök omedelbart vård.

Vilka tecken bör jag leta efter om mitt barn svalt ett föremål?

Var uppmärksam på symtom som kvävning, hosta, svårigheter att andas, kräkningar, salivavsöndring, feber, vägran att äta eller buksmärtor. Om ditt barn uppvisar något av dessa tecken, sök omedelbart vård.

Ska jag framkalla kräkning om mitt barn svalt ett litet föremål?

Nej, du bör inte framkalla kräkning om du inte har fått specifik rådgivning från medicinsk personal. Att försöka framkalla kräkning utan korrekt vägledning kan vara farligt.

När bör jag söka medicinsk hjälp efter att mitt barn har svalt ett föremål?

Sök omedelbart medicinsk hjälp om ditt barn har symtom enligt punkt 2. Rådgör med en vårdgivare om du känner dig osäker kring om ett föremål som svalts var vasst, stort eller om du är osäker på om det kommer att passera säkert genom matsmältningssystemet.

Vilka typer av föremål är mest farliga för barn att svälja?

Små, runda eller vassa föremål är särskilt oroande eftersom de kan fastna i halsen eller matsmältningssystemet. Knappbatterier, magneter, mynt och smådelar av leksaker är exempel på föremål som kan vara farliga att svälja.
Föremål som kan innehålla frätande eller giftiga ämnen som till exempel diskmaskinstablett och batterier är farliga att svälja. Det går att kontakta Giftinformationscentralen om du är osäker på om ämnet är farligt men ha en låg tröskel för att söka akutmottagningen för en läkarbedömning.

Kan föremål fastna i matsmältningssystemet?

Ja, föremål kan ibland fastna i matsmältningskanalen och orsaka blockering. Om du misstänker att detta har hänt, sök omedelbart medicinsk hjälp.

Vilka tester kan utföras om mitt barn har svalt ett föremål?

Läkare kan beställa röntgen eller andra bildundersökningar för att fastställa föremålets position och om det orsakar någon blockering eller skada.

Hur kan jag förebygga att mitt barn sväljer föremål?

Håll små föremål utom räckhåll för ditt barn, övervaka dem under lek och undvik att ge dem leksaker med små delar som lätt kan sväljas.

Vilken procedur bör jag följa om mitt barn har svalt ett knappbatteri eller en magnet?

Knappbatterier och magneter kan vara extremt farliga om de sväljs. Sök omedelbart vård på akuten om ditt barn sväljer ett knappbatteri. Om de sväljer en magnet, kontaktamedicinsk personal, eftersom magneter kan orsaka allvarlig skada.

Ska jag ringa Giftinformationscentralen om mitt barn sväljer något ofarligt?

Ja, det är en bra idé att ringa Giftinformationscentralen (eller motsvarande i ditt land) om ditt barn sväljer något ovanligt, även om det är ofarligt. De kan ge vägledning om vilka steg som bör tas härnäst.

Kom ihåg, när du är osäker eller oroad, rådfråga alltid en vårdgivare för rätt vägledning och bedömning.

Vad kan jag göra hemma om mitt barn har svalt ett föremål?

Om ett barn har svalt ett föremål och verkar vara i relativt gott skick och inte visar tecken på omedelbar fara, finns det några steg du kan vidta hemma. Kom ihåg att vid osäkerhet eller om barnet visar tecken på allvarligt obehag, kvävning eller smärta, bör du söka medicinsk hjälp omedelbart. Här är några åtgärder du kan överväga:

 1. Lugna barnet: Hjälp barnet att känna sig trygg och lugn. Om du är orolig kan din oro överföras till barnet, så försök att vara så lugn som möjligt.
 2. Be barnet hosta: Om barnet hostar naturligt kan detta hjälpa till att få upp föremålet. Uppmuntra barnet att hosta försiktigt och naturligt.
 3. Ge små mängder vätska: Ge barnet små sippor vatten för att hjälpa till att försiktigt skölja ned föremålet.
 4. Övervaka barnet: Övervaka barnet noga för eventuella förändringar i symtom eller tecken på obehag. Om barnet försämras, sök omedelbar vård.
 5. Undvik att framkalla kräkningar: Försök inte framkalla kräkningar utan medicinsk rådgivning eftersom detta kan vara farligt om föremålet är skarpt eller om barnet kvävs.
 6. Kontakta vårdgivare: Ring barnets läkare eller barnavårdscentral för att diskutera situationen och få råd. De kan ge dig vägledning baserat på barnets ålder, föremålets storlek och andra faktorer.
 7. Följ medicinsk rådgivning: Om vårdgivaren rekommenderar det, boka en läkartid för en bedömning. De kan avgöra om ytterligare medicinsk intervention eller röntgenundersökning behövs.
 8. Ha en låg tröskel för att söka akutmottagning: Ha en låg tröskel för att söka barnakuten för en akut läkarbedömning om du känner osäkerhet kring ditt barns välmående. Det är bättre att få en friande bedömning även om det blir att vänta på akuten.

Vad ska jag göra om mitt barn har svalt ett litet föremål?

Har ditt barn svalt ett batteri, magnet, skruv, nål, glas, ett större föremål (till exempel större legobit) eller frätande föremål (till exempel diskmaskinstablett), sök omedelbart vård på akuten.
Om ditt barn har svalt ett litet föremål, som till exempel en knapp eller en liten plastpärla, och inte visar några tecken på obehag behöver du inte drabbas av panik. De flesta små föremål passerar genom matsmältningssystemet utan att orsaka skada och det mest sannolika är att ditt barn bajsar ut föremålet. Övervaka ditt barn noggrant och sök akuten vid minsta försämring.
Har ditt barn däremot obehag som till exempel symtom av kvävning, hosta, svårt att andas, kräkningar, feber eller visar tecken på obehag i magen, sök omedelbart vård.

Vilka tecken bör jag leta efter om mitt barn svalt ett föremål?

Var uppmärksam på symtom som kvävning, hosta, svårigheter att andas, kräkningar, salivavsöndring, feber, vägran att äta eller buksmärtor. Om ditt barn uppvisar något av dessa tecken, sök omedelbart vård.

Ska jag framkalla kräkning om mitt barn svalt ett litet föremål?

Nej, du bör inte framkalla kräkning om du inte har fått specifik rådgivning från medicinsk personal. Att försöka framkalla kräkning utan korrekt vägledning kan vara farligt.

När bör jag söka medicinsk hjälp efter att mitt barn har svalt ett föremål?

Sök omedelbart medicinsk hjälp om ditt barn har symtom enligt punkt 2. Rådgör med en vårdgivare om du känner dig osäker kring om ett föremål som svalts var vasst, stort eller om du är osäker på om det kommer att passera säkert genom matsmältningssystemet.

Vilka typer av föremål är mest farliga för barn att svälja?

Små, runda eller vassa föremål är särskilt oroande eftersom de kan fastna i halsen eller matsmältningssystemet. Knappbatterier, magneter, mynt och smådelar av leksaker är exempel på föremål som kan vara farliga att svälja.
Föremål som kan innehålla frätande eller giftiga ämnen som till exempel diskmaskinstablett och batterier är farliga att svälja. Det går att kontakta Giftinformationscentralen om du är osäker på om ämnet är farligt men ha en låg tröskel för att söka akutmottagningen för en läkarbedömning.

Kan föremål fastna i matsmältningssystemet?

Ja, föremål kan ibland fastna i matsmältningskanalen och orsaka blockering. Om du misstänker att detta har hänt, sök omedelbart medicinsk hjälp.

Vilka tester kan utföras om mitt barn har svalt ett föremål?

Läkare kan beställa röntgen eller andra bildundersökningar för att fastställa föremålets position och om det orsakar någon blockering eller skada.

Hur kan jag förebygga att mitt barn sväljer föremål?

Håll små föremål utom räckhåll för ditt barn, övervaka dem under lek och undvik att ge dem leksaker med små delar som lätt kan sväljas.

Vilken procedur bör jag följa om mitt barn har svalt ett knappbatteri eller en magnet?

Knappbatterier och magneter kan vara extremt farliga om de sväljs. Sök omedelbart vård på akuten om ditt barn sväljer ett knappbatteri. Om de sväljer en magnet, kontaktamedicinsk personal, eftersom magneter kan orsaka allvarlig skada.

Ska jag ringa Giftinformationscentralen om mitt barn sväljer något ofarligt?

Ja, det är en bra idé att ringa Giftinformationscentralen (eller motsvarande i ditt land) om ditt barn sväljer något ovanligt, även om det är ofarligt. De kan ge vägledning om vilka steg som bör tas härnäst.

Kom ihåg, när du är osäker eller oroad, rådfråga alltid en vårdgivare för rätt vägledning och bedömning.

Vad kan jag göra hemma om mitt barn har svalt ett föremål?

Om ett barn har svalt ett föremål och verkar vara i relativt gott skick och inte visar tecken på omedelbar fara, finns det några steg du kan vidta hemma. Kom ihåg att vid osäkerhet eller om barnet visar tecken på allvarligt obehag, kvävning eller smärta, bör du söka medicinsk hjälp omedelbart. Här är några åtgärder du kan överväga:

 1. Lugna barnet: Hjälp barnet att känna sig trygg och lugn. Om du är orolig kan din oro överföras till barnet, så försök att vara så lugn som möjligt.
 2. Be barnet hosta: Om barnet hostar naturligt kan detta hjälpa till att få upp föremålet. Uppmuntra barnet att hosta försiktigt och naturligt.
 3. Ge små mängder vätska: Ge barnet små sippor vatten för att hjälpa till att försiktigt skölja ned föremålet.
 4. Övervaka barnet: Övervaka barnet noga för eventuella förändringar i symtom eller tecken på obehag. Om barnet försämras, sök omedelbar vård.
 5. Undvik att framkalla kräkningar: Försök inte framkalla kräkningar utan medicinsk rådgivning eftersom detta kan vara farligt om föremålet är skarpt eller om barnet kvävs.
 6. Kontakta vårdgivare: Ring barnets läkare eller barnavårdscentral för att diskutera situationen och få råd. De kan ge dig vägledning baserat på barnets ålder, föremålets storlek och andra faktorer.
 7. Följ medicinsk rådgivning: Om vårdgivaren rekommenderar det, boka en läkartid för en bedömning. De kan avgöra om ytterligare medicinsk intervention eller röntgenundersökning behövs.
 8. Ha en låg tröskel för att söka akutmottagning: Ha en låg tröskel för att söka barnakuten för en akut läkarbedömning om du känner osäkerhet kring ditt barns välmående. Det är bättre att få en friande bedömning även om det blir att vänta på akuten.

2.0.0