Trötthet

Är du, såvitt du vet, helt frisk och tar inga läkemedel?

Trötthet

Trötthet kan vara påtagligt då det påverkar många aspekter i livet, så som det sociala livet, arbete och vardagen i allmänhet. När du har trötthet som symptom och inte kan koppla det till något särskilt i livet kan det vara bra att uppsöka en läkare hos din vårdcentral. Trötthet kan också bero på dåligt matintag och att du inte får i dig den näring som behövs för att kroppen ska fungera. Vanliga symptom som tillkommer med trötthet är huvudvärk, negativ påverkan på sömnen, sämre aptit, att du rör på dig mindre, du tar sämre hand om dig själv då energin inte räcker till och i allra värsta fall minskad livslust. Dessa symptom kan i sin tur orsaka ännu mer trötthet. Det kan ibland vara svårt att veta vad tröttheten beror på. Det kan vara bra att utvärdera när tröttheten började och om livet har ändrats på något sätt i samband med det. Kanske har du varit med om något traumatiskt som orsakat psykiskt lidande och i sin tur trötthet. Trötthet kan bero på flera olika psykiska besvär som exempelvis utmattning, stress, depression, ångest och oro. När du upplever trötthet är det viktigt att fundera på om du är frisk i övrigt eller om du har några andra sjukdomar som orsakar tröttheten. Ibland kan tröttheten bero på att du till exempel har fel dos eller styrka på dina läkemedel och då kan du behöva uppsöka en läkare för att få hjälp med tröttheten. Ofta beror trötthet på att du sover dåligt av olika anledningar. Det kan därför vara bra att se över din sömn och sömnhygien för att förbättra din trötthet. En god sömnhygien innebär bland annat att hålla rummet svalt, ingen anvädning av blått ljus innan läggdags, ha rena lakan, hålla det mörkt i rummet, inte träna för tätt inpå läggdags, inte äta för tätt inpå läggdags, minska koffeinintag och varva ner i anslutning till läggdags. Har du gjort allt du kan när det gäller sömnhygien kan du söka dig till en vårdcentral för att ta blodprover och eventuellt få läkemedel för din sömn och trötthet. Det är viktigt att inte glömma att trötthet kan orsakas av snarkningar, så kallade andningsuppehåll. Kvaliteten av sömnen rubbas genom syrebrist nattetid och orsakar en trötthet dagtid. Den trötthet som orsakas av andningsuppehåll, s.k. sömnapné, kan du få hjälp med på en vårdcentral.

Frågor om Trötthet

Vad är trötthet?

Trötthet är en vanlig känsla av utmattning och brist på energi som kan påverka en persons fysiska och mentala förmåga. Det finns flera olika orsaker till trötthet till exempel bristande sömn, stress, underliggande sjukdomar eller medicinering.

Hur mycket trötthet är normalt?

Trötthet är en naturlig del av livet och det är normalt att känna sig trött ibland, särskilt efter fysisk ansträngning eller när man inte har fått tillräckligt med sömn. Hur mycket trötthet som anses normalt varierar dock från person till person och beror på flera faktorer inklusive ålder, hälsa, livsstil och arbete.

För vissa personer kan det vara normalt att känna sig lite trött eller orkeslös under en kort period, medan andra kan behöva mer vila eller sömn för att känna sig utvilade. Som en allmän riktlinje rekommenderar sömnexperter att de flesta vuxna bör sova mellan 7–9 timmar per natt för att vara fysiskt och mentalt utvilade under dagen.

Om trötthet orsakar betydande svårigheter i vardagen till exempel problem med att utföra dagliga uppgifter, socialt umgänge eller arbete, kan det vara lämpligt att söka medicinsk hjälp. Detta kan inkludera att tala med en läkare eller en psykolog för att utreda orsaken till tröttheten och hitta lämpliga lösningar.

Vilka är de vanligaste orsakerna till trötthet?

Trötthet kan orsakas av många olika faktorer. De vanligaste orsakerna inkluderar bristande sömn, stress, depression, ångest, bristande fysisk aktivitet, medicinering, undernäring, obalans i sköldkörteln och andra underliggande sjukdomar. Det finns många möjliga orsaker till extrem trötthet till exempel hypotyreos (underfunktion i sköldkörteln), sömnapné, diabetes, hjärt- och lungsjukdomar, anemi, kroniskt trötthetssyndrom och depression.

Vilka är symtomen på trötthet?

Symtomen på trötthet inkluderar en känsla av utmattning och brist på energi, vilket kan påverka en persons mentala och fysiska förmågor. Andra symtom kan inkludera sömnighet, bristande koncentration, minnesproblem, irritabilitet, huvudvärk, muskelsvaghet och minskad sexuell lust.

Vad kan jag göra själv för att minska min trötthet?

Det finns flera livsstilsförändringar som kan hjälpa till att minska trötthet och öka energinivåerna. Här är några exempel:

  • Få tillräckligt med sömn: Försök att sova mellan 7–9 timmar per natt och försök att hålla en regelbunden sömnrutin.
  • Motionera regelbundet: Regelbunden motion kan öka energinivåerna och minska trötthet. Att vara stillasittande under stora delar av dagen kan också orsaka trötthet. Att införa regelbunden fysisk aktivitet kan hjälpa till att öka energinivåerna och minska tröttheten.
  • Ät en hälsosam kost: En balanserad kost som innehåller en mix av protein, kolhydrater och hälsosamma fetter kan hjälpa till att öka energinivåerna.
  • Vissa näringsbrister kan orsaka trötthet, som exempelvis järnbrist och vitamin B12-brist. Att äta en balanserad kost med tillräckligt med näringsämnen kan hjälpa till att minska tröttheten.
  • Undvik alkohol och nikotin: Alkohol och nikotin kan störa sömnen och minska energinivåerna.
  • Hantera stress: Stress kan öka trötthet och påverka sömnen, så det är viktigt att hantera stress på ett hälsosamt sätt. Att försöka hantera stress genom att exempelvis meditera, göra avslappningsövningar eller söka professionell hjälp kan också hjälpa till att lindra tröttheten.
  • Undvik att arbeta sent på kvällen eller på natten: Att arbeta sent på kvällen eller på natten kan påverka din sömn och öka trötthet under dagen.
  • Ta pauser under dagen: Ta korta pauser under dagen för att sträcka på benen och ta en kort promenad.
  • Ibland kan trötthet vara ett symptom på en underliggande sjukdom, som exempelvis hypotyreos eller diabetes. Att uppsöka läkare och få en korrekt diagnos och behandling kan hjälpa till att lindra tröttheten.

Det är viktigt att komma ihåg att det kan finnas flera faktorer som bidrar till kronisk trötthet, och att det kan ta tid att hitta rätt behandling. Det är också viktigt att söka professionell hjälp om tröttheten påverkar din förmåga att utföra dagliga aktiviteter och påverkar din livskvalitet negativt.

Om du fortsätter att uppleva extrem trötthet och orkeslöshet trots dessa livsstilsförändringar, kan det vara en bra idé att rådfråga din läkare för att undersöka eventuella underliggande medicinska orsaker.

Vad är orsakerna till extrem trötthet?

Orsakerna till extrem trötthet kan variera från person till person. De kan inkludera sjukdomar som kroniskt trötthetssyndrom, sömnapné, hypotyreos (underfunktion i sköldkörteln), diabetes, hjärt- och lungsjukdomar, anemi (blodbrist) och depression. Även vissa mediciner och behandlingar kan orsaka extrem trötthet som kemoterapi och strålbehandling.

När ska man söka hjälp för trötthet?

Om tröttheten inte går över trots att man vilar tillräckligt och tar hand om sig själv, kan det vara klokt att söka hjälp från en vårdgivare. Detta gäller särskilt om tröttheten är svår eller påverkar ens förmåga att utföra dagliga aktiviteter.

Vem ska jag vända mig till vid långvarig trötthet?

Om du upplever trötthet under en längre tid och känner att det påverkar din livskvalitet negativt är det nog klokt att boka ett läkarbesök för att utreda orsaken till din trötthet. Om du tycker att orsaken med största sannolikhet är på grund av psykisk ohälsa kan du prata med en psykolog för att identifiera de underliggande orsakerna till din trötthet och erbjuda olika behandlingsalternativ, såsom terapi och kognitiv beteendeterapi (KBT), för att hjälpa dig hantera tröttheten och förbättra din mentala hälsa.

Det är viktigt att notera att trötthet också kan vara en fysisk reaktion på sjukdom eller andra medicinska tillstånd, så det är viktigt att först utreda om det finns några fysiska orsaker till din trötthet genom att söka medicinsk hjälp. Om det inte finns några fysiska orsaker, eller om de medicinska orsakerna har behandlats men tröttheten kvarstår, kan det vara lämpligt att söka hjälp från en psykolog.

Trötthet och depression

Trötthet och depression är två besvär som ofta förekommer tillsammans. Depression kan orsaka extrem trötthet och orkeslöshet, och den som lider av depression kan känna sig trött även efter att ha sovit tillräckligt länge. Tröttheten och orkeslösheten kan leda till att man känner sig nedstämd och inte orkar ta sig an vardagliga uppgifter.

Depression är en sjukdom som påverkar både kroppen och sinnet. Det är en allvarlig sjukdom som kan ha negativ inverkan på ens förmåga att arbeta, studera och socialisera. Symtomen på depression inkluderar känslor av hopplöshet, nedstämdhet, brist på intresse för tidigare intressen och aktiviteter, sömnsvårigheter, minskad aptit, koncentrationssvårigheter och trötthet.

Om du känner dig trött och nedstämd under en längre tid, kan det vara ett tecken på depression. Det är viktigt att söka hjälp från en professionell om du upplever sådana känslor och besvär. En läkare eller psykolog kan hjälpa dig att diagnostisera och behandla depressionen, vilket kan lindra tröttheten och andra besvär som kommer med sjukdomen.

Hur diagnostiseras trötthet?

Trötthet kan diagnostiseras genom en grundlig undersökning och provtagning av en läkare. Det kan innefatta blodprov för att kontrollera sköldkörtelfunktionen, järnnivåer och andra hälsomarkörer. Andra tester kan inkludera en mental hälsobedömning för att identifiera om det är en underliggande ångest eller depression.

Vad kan man göra för att lindra trötthet?

Att ta hand om sin hälsa genom att äta en hälsosam kost, träna regelbundet, undvika överdriven stress och se till att få tillräckligt med sömn kan bidra till att lindra trötthet. Andra åtgärder kan inkludera att undvika koffein och alkohol, minska exponeringen för skärmar och elektronik och lägga till avkopplande aktiviteter i ens dagliga rutin.

Vilka mediciner finns för att behandla trötthet?

Det är viktigt att i första hand reda ut varför du besväras av trötthet. När orsaken är känd så går det att behandla din trötthet. Exempelvis så finns det järntillskott mot järnbrist, sköldkörtelhormon mot hypotyreos och antidepressiva mot ångest och depression.

Vad ska jag göra om min trötthet är onormal eller påverkar min dagliga funktion?

Om du upplever extrem trötthet, onormal trötthet eller trötthet som påverkar din dagliga funktion, är det viktigt att söka medicinsk hjälp. Din läkare kan göra en fysisk undersökning, beställa blodprover eller andra tester och föreslå lämpliga behandlingar eller livsstilsförändringar för att hjälpa dig att hantera din trötthet.

Varför får jag ont i huvudet när jag är trött?

Det är vanligt att känna huvudvärk när man är trött eller utmattad. Det kan bero på flera faktorer, inklusive spänningar i musklerna i nacke, rygg och huvud, ökad känslighet för ljud och ljus, och minskat blodflöde till hjärnan. När vi är trötta eller utmattade, är det vanligt att vi spänner musklerna i nacke och rygg, vilket kan orsaka huvudvärk. Dessutom kan sömnbrist påverka hjärnans förmåga att bearbeta sensorisk information, vilket kan leda till ökad känslighet för ljud och ljus. Det är också möjligt att trötthet och utmattning kan påverka blodflödet till hjärnan, vilket kan orsaka huvudvärk.

Vad är symtomen på kronisk trötthet?

Symtomen på kronisk trötthet inkluderar trötthet som varar i mer än sex månader, muskelsmärta, huvudvärk, sömnstörningar, minnesförlust, koncentrationssvårigheter, ömhet i halsen och känsla av lymfkörtelsvullnad, feber och influensaliknande symptom.

Hur behandlas kronisk trötthet?

Det finns inget botemedel för kronisk trötthet, men behandling kan hjälpa till att lindra symtomen. Behandling kan inkludera medicinering, kognitiv beteendeterapi, gradvis ökning av fysisk aktivitet och livsstilsförändringar.

Vilken läkare ska jag kontakta om jag tror att jag lider av kronisk trötthet?

Du bör kontakta din husläkare eller vårdcentral om du tror att du lider av kronisk trötthet. De kan påbörja en utredning och därefter remittera dig till en specialist inom området.

2.0.0