Underlivsbesvär kvinna

Har du blåsor?

Underlivsbesvär kvinna

Många kvinnor upplever underlivsbesvär varje månad och med åldern kan besvären öka. En frisk vagina är mjuk, fuktig och smidig men balansen kan rubbas, vilket är vanligt i klimakteriet, och gör att underlivsbesvären ökar. Under klimakteriet är några av de vanligaste underlivsbesvären klåda, sveda, irritation eller att du upplever vaginan vara torr och skör och det är då slemhinnorna som är torra. Orsaken till att kvinnor i klimakteriet upplever underlivsbesvär hänger ihop med en minskad mängd av hormonet östrogen. Vanliga underlivsbesvär hos kvinnor är bakteriell vaginos som ger illaluktande flytningar och lukten påminner om fisk och bartolinit ger klåda, sveda samt smärta i de inre blygdläpparna. Kvinnor kan även få underlivsbesvär av herpes eller svamp i underlivet. Skulle ditt underlivsbesvär vara att du inte kan kissa så måste du ta dig till en akutmottagning. Skulle du ha blåsor i underlivet är det troligtvis en könssjukdom. Det är viktigt att skydda dig när du har sex med en ny partner. Skulle du uppleva underlivsbesvär och är nyförlöst är det bra att prata med din barnmorska. Har du variga flytningar, illaluktande flytningar eller blodblandade flytningar efter att ha haft samlag med en ny partner är det bra att ta kontakt med en läkare. Har du ett utslag i underlivet som är vitt eller fjällande eller en fläck utan pigment är det bra att ta kontakt med en gynekologmottagning.

2.0.0