Underlivsbesvär man

Välj den symptombild som passar det du söker för bäst.

Underlivsbesvär man

Underlivsbesvär hos män som rör problem med att få stånd, så kallad erektil dysfunktion, går att få hjälp med. Sådan typ av underlivsbesvär hos män kan vara mycket skambelagda att prata om men är mycket vanliga. Underlivsbesvär där det är svårt att få stånd kan bero på både psykiska och fysiska orsaker. Det är bra med läkarbedömning och ibland även terapi vid den typen av underlivsbesvär. Det fungerar lika bra att träffa en läkare fysiskt som en digital vårdgivare vid den typen av underlivsbesvär hos män. Vid underlivsbesvär hos män där det finns en knöl i pungen eller penis, är det viktigt att få en fysisk undersökning av en läkare. Du bör uppsöka vårdcentral inom sju dagar för den typ av besvär. En knölig pung eller penis kan bero på flera olika saker och är därför svår att diagnostisera utan en undersökning och kartläggning av när besvären började. Underlivsbesvär hos män med svullen eller skadad förhud men där det går att kissa, då räcker det med ett besök på vårdcentral för att få en vidare remittering till en specialistläkare inom området, en så kallad urolog. Underlivsbesvär hos män med svullen eller skadad förhud kan bero på flera olika saker. Underlivsbesvären kan uppstå efter trauma. Underlivsbesvären hos män kan uppstå på grund av sammanväxningar av förhud mot ollonet eller helt enkelt att förhuden är för trång och stryper åt ollonet. Har du däremot underlivsbesvär med svullen och skadad förhud där du har svårt att kissa, är det viktigt att du söker akutvård snarast. Underlivsbesvär hos män med svullen eller ömmande pung, där det går att kissa, men pungen svullnade upp snabbt efter samlag, smärtan är olidlig eller pungen är röd och ömmande är det viktigt att söka akuten omgående för att se så att inte någon av testiklarna har vridit sig runt sin axel och stoppat blodtillförseln. Har du dock underlivsbesvär med svullnad och inte har svårt att kissa och inte heller några andra problem med vare sig smärta/rodnad kan du söka en vårdcentral. Vid sådana underlivsbesvär hos män behöver läkaren ibland remittera vidare till en specialist för till exempel ultraljudsundersökning av din pung. Underlivsbesvär hos män med utslag i underlivet så som blåsor men det går fortfarande att kissa då kan du söka din vårdcentral eller ungdomsmottagning för att få dig testad och behandlad. Har du däremot underlivsbesvär med blåsor men inte kan kissa ska du givetvis söka vård akut för att få hjälp. Vid underlivsbesvär hos män med blödning från underlivet, illaluktande flytningar eller gula flytningar då bör du också fundera på om du haft oskyddat samlag med ny partner. Det är viktigt att utesluta att underlivsbesvären inte beror på någon könssjukdom. Vid den typ av underlivsbesvär hos män ska du uppsöka en vårdcentral eller ungdomsmottagning för hjälp. Har du däremot underlivsbesvär med torrt vitt och eller fjällande utslag kan detta bero på svamp. Därför är det viktigt att uppsöka läkare för bedömning och behandling vid den typ av besvär.

2.0.0