Yrsel

Kom det plötsligt?

Yrsel

Yrsel kan kännas otäckt, framför allt när yrseln kommer plötsligt. Många orsaker till yrsel är oftast ofarliga. Det du upplever när du har yrsel är en ostadighetskänsla när du står upp till exempel. Vissa upplever att yrseln är övergående och kommer plötsligt, det kan vara obehagligt. När vi blir äldre åldras delar av kroppen som ansvarar för balans och känslan att du är stadig. Därför kan du uppleva yrsel oftare när du är äldre. De vanligaste orsakerna till yrsel är läkemedel, ångest, oro, droger, alkohol, kristallsjukan, inflammation i balansnerven (vestibularisneurit) och blodtrycksfall. Många som har lite lägre blodtryck i vanliga fall, kan ha besvär med yrsel när de reser på sig för snabbt. Då sjunker blodtrycket snabb och eftersom de redan har lägre blodtryck (vilket är helt ofarligt), så hänger inte blodtrycket med och innan trycket reglerar sig så känner du plötslig yrsel. Ångest, oro eller panikattack kan ge starka yrselsymtom. Du kan känna att rummet snurrar när du får yrseln och detta kan upplevas som är läskigt eller obehagligt. När du har en ångestattack är du mottaglig för alla intryck runt dig, vilket kan förstärka yrseln. Yrsel är inte en sjukdom, utan yrsel är ett symtom på att något inte står rätt till. Vissa sjukdomar kan orsaka yrsel.