Yrsel

Kom det plötsligt?

Yrsel

Yrsel kan kännas otäckt, framför allt när yrseln kommer plötsligt. Många orsaker till yrsel är oftast ofarliga. Det du upplever när du har yrsel är en ostadighetskänsla när du står upp till exempel. Vissa upplever att yrseln är övergående och kommer plötsligt, det kan vara obehagligt. När vi blir äldre åldras delar av kroppen som ansvarar för balans och känslan att du är stadig. Därför kan du uppleva yrsel oftare när du är äldre. De vanligaste orsakerna till yrsel är läkemedel, ångest, oro, droger, alkohol, kristallsjukan, inflammation i balansnerven (vestibularisneurit) och blodtrycksfall. Många som har lite lägre blodtryck i vanliga fall, kan ha besvär med yrsel när de reser på sig för snabbt. Då sjunker blodtrycket snabb och eftersom de redan har lägre blodtryck (vilket är helt ofarligt), så hänger inte blodtrycket med och innan trycket reglerar sig så känner du plötslig yrsel. Ångest, oro eller panikattack kan ge starka yrselsymtom. Du kan känna att rummet snurrar när du får yrseln och detta kan upplevas som är läskigt eller obehagligt. När du har en ångestattack är du mottaglig för alla intryck runt dig, vilket kan förstärka yrseln. Yrsel är inte en sjukdom, utan yrsel är ett symtom på att något inte står rätt till. Vissa sjukdomar kan orsaka yrsel.

Frågor om Yrsel

Kort om yrsel:

Yrsel kan vara en skrämmande upplevelse, särskilt när den uppstår plötsligt. Det är viktigt att förstå att många orsaker till yrsel är ofarliga. När du upplever yrsel känner du en ostadighetskänsla, speciellt när du står upp. Vissa personer kan uppleva att yrseln är övergående och kommer plötsligt, vilket kan vara obehagligt.

Åldrande kan också påverka balans och stabilitet i kroppen, vilket kan resultera i ökad frekvens av yrselbesvär hos äldre. Detta beror på att vissa delar av kroppen som ansvarar för balans och känslan av stadighet åldras och fungerar inte lika effektivt som tidigare.

Det finns flera vanliga orsaker till yrsel som är värda att känna till. En av dem är användning av vissa läkemedel. Vissa mediciner kan ha yrsel som en biverkning, och om du regelbundet tar mediciner och upplever yrsel bör du diskutera detta med din läkare för att undersöka om det kan finnas alternativa behandlingsalternativ.

Ångest, oro eller panikattacker kan också ge starka yrselsymtom. Vid ångest kan du uppleva att rummet snurrar när du får yrsel, och detta kan vara läskigt eller obehagligt. Yrseln kan förstärkas av att du är mer mottaglig för intryck runt omkring dig under en ångestattack. Det är viktigt att hantera ångest och söka stöd om dessa symptom är frekventa eller påverkar din vardag.

En annan vanlig orsak till yrsel är kristallsjukan, som är en störning i balansorganet i innerörat. Detta kan leda till yrsel och ostadighet när du ändrar huvudets position, till exempel när du reser dig upp från en liggande position. Om du misstänker att du har kristallsjukan kan du kontakta en läkare för en korrekt diagnos och eventuell behandling.

Många som har lite lägre blodtryck i vanliga fall, kan ha besvär med yrsel när de reser på sig för snabbt. Då sjunker blodtrycket snabb och eftersom de redan har lägre blodtryck (vilket är helt ofarligt), så hänger inte blodtrycket med och innan trycket reglerar sig så känner du plötslig yrsel.

Vad är yrsel och illamående?

Yrsel och illamående är vanliga symptom som kan ha flera orsaker. Yrsel beskrivs som en känsla av ostadighet, svindel eller gungande rörelse, medan illamående är en obehagskänsla i magen som kan leda till kräkningar. Dessa symptom kan förekomma separat eller tillsammans och kan vara ett tecken på olika medicinska tillstånd eller händelser i kroppen.

Vad kan orsaka yrsel och ostadighet?

Yrsel är ett vanligt symtom som kan ha många olika orsaker. Här är några vanliga orsaker till yrsel:

 • Blodtrycksfall: Ett plötsligt blodtrycksfall kan göra att du känner dig yr, särskilt när du reser dig upp snabbt.
 • Kristallsjuka: Detta är en störning i balansorganet i innerörat som kan orsaka yrsel när du gör vissa rörelser, som att sätta dig upp från en liggande position.
 • Vestibularisneurit: Detta är en inflammation i balansnerven som kan leda till plötslig yrsel, ostadighet och illamående.
 • Starka känslor: Starka känslor som oro och ångest kan öka mottagligheten för sinnesintryck och orsaka yrsel.
 • Alkohol och droger: Alkohol och vissa droger kan påverka nervsignalerna och balansorganen, vilket kan leda till yrsel.
 • Läkemedel: Vissa läkemedel kan påverka balansen och orsaka yrsel som biverkning.

Yrsel kan också vara ett symtom på olika sjukdomar, inklusive förändringar i hörseln, Ménières sjukdom, hjärt- och kärlsjukdomar, sjukdomar i nervsystemet och andra allvarliga tillstånd. Om du upplever yrsel och det påverkar ditt vardagsliv, varar länge eller åtföljs av andra symtom bör du kontakta en vårdcentral för vidare utredning.

Vilka är symptomen?

 • Ostadighetskänsla: Detta innebär att du kan känna dig osäker eller obalanserad när du står eller rör dig. Det kan vara svårt att upprätthålla normalt balans, och du kan känna dig som att du kan tappa fotfästet eller falla.
 • Svindel: Svindel kännetecknas av en känsla av att omgivningen snurrar runt dig eller att du själv snurrar. Det kan liknas vid att vara på en karusell eller att vara yr efter att ha snurrat runt i en snabb rörelse. Svindel kan vara intensiv och påverka din förmåga att stå eller röra dig normalt.
 • Illamående: Yrsel kan åtföljas av en obehagskänsla i magen som kan göra dig illamående. Det kan vara en känsla av kvalme eller obehag, som kan leda till kräkningar eller en önskan att kräkas.
 • Dimsyn eller suddig syn: Yrsel kan påverka din syn och göra den suddig eller otydlig. Det kan vara svårt att fokusera på objekt eller att se detaljer tydligt. Detta kan ytterligare förstärka känslan av obehag och obalans.
 • Huvudvärk: Vissa personer kan uppleva huvudvärk i samband med yrsel. Det kan vara en molande eller pulserande smärta i huvudet. Huvudvärk kan vara närvarande samtidigt som yrsel eller som en eftereffekt av yrsel.
 • Ökad ångest: Yrsel kan ibland utlösa eller förstärka känslor av ångest eller rädsla. Det kan vara en reaktion på den obehagskänsla och osäkerhet som följer med yrseln. Ångest kan ytterligare förvärra symtomen och göra dem svårare att hantera.

Hur går behandling till?

Behandlingen för yrsel beror på den underliggande orsaken till symtomen. Det är viktigt att fastställa den specifika orsaken genom medicinsk utredning och diagnos för att kunna välja rätt behandlingsmetod. Här är några vanliga behandlingsmetoder:

 • Epleys manöver: Detta är en specifik fysisk manöver som används för att behandla Benign Paroxysmal Positionsyrsel (BPPV). Genom att utföra olika huvudrörelser hjälper manövern till att flytta de lösa kristallerna i innerörat till en position där de inte längre orsakar yrsel.
 • Läkemedel: Beroende på orsaken till yrseln kan läkare ordinera olika typer av mediciner. Exempelvis kan läkemedel som antivertiginösa medel eller antiemetika användas för att lindra yrsel och illamående. Läkemedel för behandling av ångest eller migrän kan också vara aktuella om dessa tillstånd ligger bakom yrseln.
 • Balansträning: Fysioterapi eller rehabilitering med inriktning på balansträning kan vara effektivt för att förbättra balans och minska yrsel. Träningen kan innefatta övningar för att stärka musklerna som är involverade i balans och koordination.
 • Livsstilsförändringar: I vissa fall kan det vara nödvändigt att göra livsstilsförändringar för att hantera yrsel. Det kan innebära att undvika specifika matvaror eller drycker, att minska eller undvika alkohol och tobak, eller att ändra positioner långsamt för att undvika blodtrycksfall.
 • Behandling av underliggande sjukdom: Om yrseln är kopplad till en underliggande sjukdom eller tillstånd, som till exempel Menières sjukdom eller migrän, kan behandling av den primära sjukdomen hjälpa till att lindra yrselsymtomen. Det kan innefatta läkemedel, livsstilsförändringar eller andra specifika terapier.

Kan stress orsaka yrsel?

Ja, stress kan vara en bidragande faktor till yrsel. När vi är stressade kan vårt nervsystem påverkas, vilket kan påverka balans och koordination. Yrsel kan vara en kroppslig reaktion på den fysiska eller emotionella belastningen som stress medför. Om du upplever yrsel i samband med stress är det viktigt att söka professionell hjälp för att hantera stressen och minska risken för ytterligare symptom.

Vilka är möjliga orsaker till plötslig yrsel?

Plötslig yrsel kan ha flera möjliga orsaker. En vanlig orsak är benign paroxysmal positionsyrsel (BPPV), som beror på små kristaller i innerörat som kommer i obalans. Andra möjliga orsaker kan vara vestibularisneurit, en inflammation i balansnerven, eller Menières sjukdom, som påverkar innerörat och kan orsaka yrselattacker. Det är bäst att rådgöra med en vårdgivare för en korrekt diagnos och lämplig behandling.

Varför upplever jag yrsel på morgonen?

Svar: Yrsel på morgonen kan ha flera möjliga orsaker. En vanlig orsak är en plötslig förändring av kroppsläge när du går från att ligga ner till att stå upp, vilket kan påverka blodtrycket och orsaka yrsel. Yrsel på morgonen kan också vara relaterat till ångest, stress, lågt blodsocker eller uttorkning efter en natt med begränsat vätskeintag. Det är alltid bäst att diskutera dina symtom med en vårdgivare för att utesluta eventuella underliggande medicinska tillstånd.

Vad kan orsaka yrsel och illamående hos äldre?

Yrsel och illamående hos äldre kan ha olika orsaker och kräver en noggrann utvärdering. Vissa möjliga orsaker inkluderar biverkningar av mediciner, cirkulationsproblem, blodtrycksproblem, infektioner, eller åldersrelaterade förändringar i balanssystemet. Äldre personer kan också ha en ökad risk för allvarligare tillstånd såsom stroke eller hjärtsjukdomar, som kan presentera sig med yrsel och illamående. Det är viktigt att en vårdgivare undersöker symtomen för att fastställa orsaken och ge lämplig vård.

Hur kan jag lindra yrsel?

Det finns några saker du kan prova för att lindra yrsel hemma. Du kan försöka sätta dig ner eller ligga ner i en lugn och bekväm miljö tills yrseln avtar. Fokusera på en fast punkt framför dig för att hjälpa till att stabilisera din syn. Andas lugnt och djupt för att hjälpa till att lugna ner ditt nervsystem. Att undvika snabba huvudrörelser kan också minska yrseln. Om yrseln fortsätter eller blir värre rekommenderas det att du söker medicinsk hjälp.

Hur länge kan det pågå?

Yrsel kan variera i duration beroende på dess orsak. Vissa episoder av yrsel kan vara kortvariga och försvinna inom några minuter eller timmar, medan andra kan vara mer ihållande och pågå i flera dagar eller veckor. Om yrseln är kronisk eller upprepad och påverkar ditt dagliga liv, bör du söka medicinsk utvärdering för att fastställa orsaken och få lämplig behandling.

Vilka andra symptom kan följa med?

Förutom yrsel, illamående och trötthet kan det finnas andra symptom som kan förekomma. Du kan uppleva huvudvärk, suddig syn, känsla av att vara ostadig eller gunga, nedsatt koncentration, ökad ångest eller yrselattacker. Dessa ytterligare symptom kan ge värdefull information till en vårdgivare för att hjälpa till med att fastställa orsaken till dina besvär.

2.0.0