Nageltrång

Har du diabetes, nedsatt cirkulation i fötterna eller nedsatt immunförsvar på grund av behandling eller sjukdom?

Nageltrång

Nageltrång är ett vanligt nagelbesvär som kan orsaka stor smärta. Nageltrång är när kanten av nageln tränger in i huden på sidorna, du kan drabbas av nageltrång både på fingrar och tår dock är tår vanligast. Det går att behandla genom att klippa nageln på rätt sätt, i vissa fall krävs medicinsk fotvård. När du får nageltrång, kan du få svullnad, rodnad, värmeökning i området, infektion och var från såret. Att klippa så att nageln inte har vassa kanter kan hjälpa. Skulle du lida av nedsatt cirkulation i fötter eller diabetes är det bra att kontakta en vårdcentral.

Frågor om Nageltrång

Vad är ett nageltrång?

Ett nageltrång uppstår när kanten på tånageln växer in i den omgivande huden, vilket orsakar smärta, inflammation och ibland infektion.

Hur ser ett nageltrång ut?

Ett nageltrång är ett tillstånd där kanten på en tånagel växer in i den omgivande huden istället för att växa över den. Det kan orsaka smärta, rodnad, svullnad och ibland infektion. Här är en beskrivning av hur ett nageltrång kan se ut:

 1. Rodnad och svullnad: Ett område runt tånageln kan vara rodnat och svullet. Detta beror på irritation och inflammation som orsakas när nagelkanten trycker mot huden.
 2. Smärta och ömhet: Smärtan kan variera från mild till skarp och intensiv. Det drabbade området kan vara ömt att röra vid eller vid tryck.
 3. Växt in i huden: Nagelkanten, vanligtvis på stortån eller lilltån, kan vara synlig som om den har växt in i huden i stället för att ligga ovanpå den. Detta kan vara tydligt när du tittar på tånageln från sidan.
 4. Vätska eller var: I vissa fall kan det drabbade området producera vätska eller var. Detta indikerar att det kan finnas en infektion närvarande.
 5. Svårigheter med skor: På grund av svullnad och smärta kan det vara svårt att bära skor som trycker mot den drabbade tån.
 6. Inflammation och rodnad längs nagelkanten: Om nageltrånget har lett till en infektion kan det finnas synlig inflammation och rodnad längs nagelkanten och på sidan av tån.

Det är viktigt att inte försöka klippa eller gräva i nagelkanten själv om du misstänker ett nageltrång, eftersom det kan förvärra tillståndet och öka risken för infektion. Om du misstänker att du har ett nageltrång och upplever smärta eller tecken på infektion, är det bäst att söka medicinsk vård för korrekt diagnos och behandling.

Vad orsakar nageltrång?

Nageltrång kan orsakas av att bära skor som är för trånga, felaktig klippning av nageln, skada på tån, genetisk benägenhet eller dålig fotvård.

Vilka är de vanliga symtomen på ett nageltrång?

Symptom inkluderar smärta, ömhet, rodnad, svullnad och ibland var eller vätska från det drabbade området.

Kan jag behandla ett nageltrång hemma?

Nageltrång är en åkomma som är besvärlig och smärtsam. Om du har haft besvär i mindre än en vecka, kan nageltrång ibland behandlas i hemmet med god effekt. Linda med alsolomslag (se längre ner) runt ditt nageltrång, försök att peta in en liten bit kompress fuktad med vatten under nagelkanten för att lätta på trycket, mjuka upp nageln i ljummet vatten en stund. För att skydda en tå med nageltrång när du går kan du lägga ett förband med kompress och självhäftande gasbinda. Om nageltrånget inte har förbättrats alls inom 3–4 dagar med egenvård eller om du har haft besvär med nageltrång i mer än en vecka, boka en tid hos din vårdcentral.

Alsolomslag: Lägg en kompress fuktad med alsolsprit över nageln och fäst med lite gasbinda. Alsolsprit avdunstar snabbt, därför är det bra att ofta fukta kompressen på nytt tills du uppnår önskad effekt.

När bör jag söka läkarvård för ett nageltrång?

Du bör söka läkarvård om smärtan är svår, om det finns en infektion med var eller om egenvård enligt ovan inte har förbättrat tillståndet. Om du har diabetes, nedsatt cirkulation eller ett nedsatt immunsystem bör du söka läkarvård direkt på grund av risken för komplikationer om du väntar.

Hur behandlas ett nageltrång av en läkare?

En läkare kan klippa eller ta bort den inåtväxande delen av nageln, skriva ut antibiotika om det finns en infektion, eller till och med utföra en procedur för att ta bort nageln eller förhindra att den växer in igen.

Kan nageltrång förebyggas?

Ja, du kan förebygga nageltrång genom att bära skor som passar ordentligt, klippa naglarna rakt över och inte för kort, praktisera god fotvård och undvika skador på tårna.

Är nageltrångskirurgi smärtsam?

Smärtan varierar, men de flesta procedurer utförs med lokalbedövning för att bedöva tån, så obehaget bör vara minimalt.

Hur lång tid tar det för ett nageltrång att läka efter en operation?

Läkningstiden kan variera beroende på nageltrångets allvar och vilken typ av procedur som utförts. Det kan ta några veckor för fullständig läkning.

Finns det komplikationer vid obehandlade nageltrång?

Ja, obehandlade nageltrång kan leda till spridda infektioner, kronisk smärta och i allvarliga fall till och med beninfektion. Det är viktigt att söka behandling om du misstänker ett nageltrång.

Kom ihåg att om du upplever ihållande smärta, obehag eller tecken på infektion, är det bäst att söka vård för korrekt diagnos och behandling av ditt nageltrång.

Var är det vanligast att få nageltrång?

Nageltrång är vanligast att utveckla på stortån, särskilt på sidorna av tån där nagelkanterna kan börja växa in i den omgivande huden. Det är dock inte ovanligt att få nageltrång på andra tår också, särskilt om det finns faktorer som ökar risken, såsom felaktig skötsel av naglar, tajta skor eller ärftlig benägenhet. Generellt sett är stortån mest mottaglig för nageltrång på grund av dess större storlek och placering. Det är mycket ovanligt att få nageltrång på händerna eftersom naglar på händerna har en annan form och växtmönster jämfört med tånaglar. Dessutom är händerna inte utsatta för samma tryck och belastning som fötterna, vilket minskar risken för nageltrång på händerna.

Kan barn få nageltrång?

Ja, barn kan drabbas av nageltrång precis som vuxna. Nageltrång är när kanten på en nagel växer in i den omgivande huden och kan orsaka smärta, inflammation och ibland infektion. Det kan förekomma hos barn, särskilt om de har felaktig nagelvård eller om de har ärvt en genetisk benägenhet för att utveckla detta tillstånd.

Barns fötter och tånaglar är i en aktiv tillväxtfas, och det är viktigt att vara försiktig med nagelvården för att minimera risken för nageltrång. För att förebygga nageltrång hos barn bör du klippa naglarna rakt över och undvika att klippa dem för kort. Det är också viktigt att undvika tajta skor som kan trycka på tårna och öka risken för nageltrång.

Om du märker tecken på nageltrång hos ditt barn, som smärta, rodnad eller svullnad runt nageln, bör du söka medicinsk vård för korrekt diagnos och behandling. I vissa fall kan det vara nödvändigt med professionellt ingrepp för att lindra besvären och förhindra att tillståndet försämras.

Vad är ett nageltrång?

Ett nageltrång uppstår när kanten på tånageln växer in i den omgivande huden, vilket orsakar smärta, inflammation och ibland infektion.

Hur ser ett nageltrång ut?

Ett nageltrång är ett tillstånd där kanten på en tånagel växer in i den omgivande huden istället för att växa över den. Det kan orsaka smärta, rodnad, svullnad och ibland infektion. Här är en beskrivning av hur ett nageltrång kan se ut:

 1. Rodnad och svullnad: Ett område runt tånageln kan vara rodnat och svullet. Detta beror på irritation och inflammation som orsakas när nagelkanten trycker mot huden.
 2. Smärta och ömhet: Smärtan kan variera från mild till skarp och intensiv. Det drabbade området kan vara ömt att röra vid eller vid tryck.
 3. Växt in i huden: Nagelkanten, vanligtvis på stortån eller lilltån, kan vara synlig som om den har växt in i huden i stället för att ligga ovanpå den. Detta kan vara tydligt när du tittar på tånageln från sidan.
 4. Vätska eller var: I vissa fall kan det drabbade området producera vätska eller var. Detta indikerar att det kan finnas en infektion närvarande.
 5. Svårigheter med skor: På grund av svullnad och smärta kan det vara svårt att bära skor som trycker mot den drabbade tån.
 6. Inflammation och rodnad längs nagelkanten: Om nageltrånget har lett till en infektion kan det finnas synlig inflammation och rodnad längs nagelkanten och på sidan av tån.

Det är viktigt att inte försöka klippa eller gräva i nagelkanten själv om du misstänker ett nageltrång, eftersom det kan förvärra tillståndet och öka risken för infektion. Om du misstänker att du har ett nageltrång och upplever smärta eller tecken på infektion, är det bäst att söka medicinsk vård för korrekt diagnos och behandling.

Vad orsakar nageltrång?

Nageltrång kan orsakas av att bära skor som är för trånga, felaktig klippning av nageln, skada på tån, genetisk benägenhet eller dålig fotvård.

Vilka är de vanliga symtomen på ett nageltrång?

Symptom inkluderar smärta, ömhet, rodnad, svullnad och ibland var eller vätska från det drabbade området.

Kan jag behandla ett nageltrång hemma?

Nageltrång är en åkomma som är besvärlig och smärtsam. Om du har haft besvär i mindre än en vecka, kan nageltrång ibland behandlas i hemmet med god effekt. Linda med alsolomslag (se längre ner) runt ditt nageltrång, försök att peta in en liten bit kompress fuktad med vatten under nagelkanten för att lätta på trycket, mjuka upp nageln i ljummet vatten en stund. För att skydda en tå med nageltrång när du går kan du lägga ett förband med kompress och självhäftande gasbinda. Om nageltrånget inte har förbättrats alls inom 3–4 dagar med egenvård eller om du har haft besvär med nageltrång i mer än en vecka, boka en tid hos din vårdcentral.

Alsolomslag: Lägg en kompress fuktad med alsolsprit över nageln och fäst med lite gasbinda. Alsolsprit avdunstar snabbt, därför är det bra att ofta fukta kompressen på nytt tills du uppnår önskad effekt.

När bör jag söka läkarvård för ett nageltrång?

Du bör söka läkarvård om smärtan är svår, om det finns en infektion med var eller om egenvård enligt ovan inte har förbättrat tillståndet. Om du har diabetes, nedsatt cirkulation eller ett nedsatt immunsystem bör du söka läkarvård direkt på grund av risken för komplikationer om du väntar.

Hur behandlas ett nageltrång av en läkare?

En läkare kan klippa eller ta bort den inåtväxande delen av nageln, skriva ut antibiotika om det finns en infektion, eller till och med utföra en procedur för att ta bort nageln eller förhindra att den växer in igen.

Kan nageltrång förebyggas?

Ja, du kan förebygga nageltrång genom att bära skor som passar ordentligt, klippa naglarna rakt över och inte för kort, praktisera god fotvård och undvika skador på tårna.

Är nageltrångskirurgi smärtsam?

Smärtan varierar, men de flesta procedurer utförs med lokalbedövning för att bedöva tån, så obehaget bör vara minimalt.

Hur lång tid tar det för ett nageltrång att läka efter en operation?

Läkningstiden kan variera beroende på nageltrångets allvar och vilken typ av procedur som utförts. Det kan ta några veckor för fullständig läkning.

Finns det komplikationer vid obehandlade nageltrång?

Ja, obehandlade nageltrång kan leda till spridda infektioner, kronisk smärta och i allvarliga fall till och med beninfektion. Det är viktigt att söka behandling om du misstänker ett nageltrång.

Kom ihåg att om du upplever ihållande smärta, obehag eller tecken på infektion, är det bäst att söka vård för korrekt diagnos och behandling av ditt nageltrång.

Var är det vanligast att få nageltrång?

Nageltrång är vanligast att utveckla på stortån, särskilt på sidorna av tån där nagelkanterna kan börja växa in i den omgivande huden. Det är dock inte ovanligt att få nageltrång på andra tår också, särskilt om det finns faktorer som ökar risken, såsom felaktig skötsel av naglar, tajta skor eller ärftlig benägenhet. Generellt sett är stortån mest mottaglig för nageltrång på grund av dess större storlek och placering. Det är mycket ovanligt att få nageltrång på händerna eftersom naglar på händerna har en annan form och växtmönster jämfört med tånaglar. Dessutom är händerna inte utsatta för samma tryck och belastning som fötterna, vilket minskar risken för nageltrång på händerna.

Kan barn få nageltrång?

Ja, barn kan drabbas av nageltrång precis som vuxna. Nageltrång är när kanten på en nagel växer in i den omgivande huden och kan orsaka smärta, inflammation och ibland infektion. Det kan förekomma hos barn, särskilt om de har felaktig nagelvård eller om de har ärvt en genetisk benägenhet för att utveckla detta tillstånd.

Barns fötter och tånaglar är i en aktiv tillväxtfas, och det är viktigt att vara försiktig med nagelvården för att minimera risken för nageltrång. För att förebygga nageltrång hos barn bör du klippa naglarna rakt över och undvika att klippa dem för kort. Det är också viktigt att undvika tajta skor som kan trycka på tårna och öka risken för nageltrång.

Om du märker tecken på nageltrång hos ditt barn, som smärta, rodnad eller svullnad runt nageln, bör du söka medicinsk vård för korrekt diagnos och behandling. I vissa fall kan det vara nödvändigt med professionellt ingrepp för att lindra besvären och förhindra att tillståndet försämras.

2.0.0