Alkoholrelaterade besvär

Upplever du att du har en problematisk relation till alkohol?

Alkoholrelaterade besvär

I Sverige har omkring 4 % av befolkningen besvär med alkohol. Alkohol är beroendeframkallande men risken att bli beroende kan variera från person till person. Ett alkoholmissbruk innebär att du får fysiska, psykiska eller sociala problem på grund av din konsumtion. Ett missbruk kan leda till ett beroende. Ett alkoholberoende kännetecknas av att du som dricker känner ett starkt sug efter alkohol, du har svårt att sluta dricka när du väl har börjat, du får fysiska besvär när du inte dricker, du prioriterar alkohol framför andra saker i livet och du tål mer än tidigare. Känner du oro för dig själv finns det alltid hjälp att få.

Frågor om Alkoholrelaterade besvär

Är det möjligt att sluta dricka utan professionell hjälp?

Om du har milda alkoholproblem kan du framgångsrikt sluta på egen hand, men många gynnas av professionell behandling och stöd, särskilt om du har ett allvarligt alkoholberoende.

Kan skadeverkningar av alkohol på kroppen reverseras?

Medan vissa hälsoeffekter av alkoholmissbruk kan reverseras när du slutar att dricka alkohol så kan andra vara permanenta. Det beror på svårighetsgraden och varaktigheten av alkoholanvändningen samt de specifika hälsoproblemen involverade.

Om du eller någon du känner kämpar med alkoholrelaterade problem, rekommenderats att söka hjälp från vården. Tidig intervention och behandling kan förbättra chanserna för en framgångsrik återhämtning.

2.0.0