Gallstensbesvär

Har du återkommande besvär med gallstenar?

Gallstensbesvär

Gallstenar består huvudsakligen av kolesterol, bilirubin och kalcium. Gallstenar är små, hårda stenliknande klumpar som uppstår i gallblåsan. Gallblåsan är ett organ som lagrar galla, gallblåsan hjälper till att smälta maten genom att gallan bryter ner fett i maten. I vissa fall kan kemikalier i gallan kristalliseras och bilda stenar. Stenarna kan variera i storlek och små stenar skapar vanligtvis inte några besvär. Skulle stenarna vara större kan det orsaka stor smärta och andra problem som feber ifall stenarna täpper till gallgångarna. Att äta hälsosamt och undvika överdrivet fettintag kan hjälpa till att minska risken för gallstenar.

2.0.0