Besvär med övervikt

Har du långvarig problematik med övervikt och fetma?

Besvär med övervikt

Övervikt och fetma ökar risken för flertalet sjukdomar så som hjärt-och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes och cancer, även den psykiska hälsan påverkas. Det år ett av våra allvarligaste folkhälsoproblem. Övervikt och fetma är ett växande problem, mer än 1 miljon vuxna uppskattas ha fetma idag. Kraftig övervikt kallas för obesitas. Hur du går ner i vikt är genom att ditt energiintag än mindre än din energiförbrukning. En stillasittande livsstil försvårar viktnedgången då energiförbrukningen är låg.

2.0.0