Utbrändhet

Upplever du trötthet och utmattning på grund av långvarig stress som till exempel arbetsrelaterade faktorer som hög arbetsbelastning, konflikter på arbetsplatsen, mobbning på arbetsplats eller privata faktorer som till exempel att ta hand om en sjuk anhörig?

Utbrändhet

Att känna sig utbränd eller utmattad är som en ovanligt intensiv trötthet, som inte lindras av vila. Utbrändhet även kallad för utmattningssyndrom, kan komma efter långvarig exponering och överväldigande stress. Utbrändhet har flera negativa effekter på människan, det kan bidra till sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter, minnesproblem, ökad känslighet för ljud och ljus. Symptom på utbrändhet inkluderar även fysiska besvär som nedstämdhet, ångest, ont i mage och huvud. Personer med utmattningssyndrom får en minskad kapacitet att hantera stress och ansvar.

2.0.0