Brännskada

Är skadan orsakad av kemikalier eller elektricitet?

Brännskada

En brännskada kan du få av exempelvis vätskor, solning eller kemiska ämnen som är frätande. Brännskada kan ha olika allvarlighetsgrader. Om du får en brännskada är det viktigt att identifiera vilken grad, det vill säga vilket djup, vilken utbredning samt var brännskadan är lokaliserad. Det är viktigt att du undersöker brännskadan. Har brännskadan blåsor, hur stor är brännskadan, är såret som brännskadan skapat smutsig eller är den i anslutning till något veck där huden redan är stram? Ligger brännskadan t.ex. nära ögat, munnen eller näsan och hur ser huden ut runtom brännskadan? Har brännskadan orsakat smärta räknas det som en snällare typ av brännskada, det vill säga en ytligare brännskada där nerverna fortsatt är intakta. När vi talar om brännskada så finns det tre olika grader. Grad ett är en ytligare brännskada medan grad två och tre är djupare brännskador. Djupet på brännskadan kommer påverka hur snabbt huden läker. Har du fått en utbredd brännskada där du bedömer att det är grad två eller mer bör du uppsöka vård. Ju större utbredning och djup brännskadan har desto mer akut vård krävs. Vanliga symtom på brännskada är rodnad, sveda, klåda och blåsor. Huden kring en brännskada kan svullna och allt eftersom brännskadan läker kan huden få en ordentlig klåda, vilket är brännskadans normala läkningsprocess. Brännskada grad ett, alltså ytlig brännskada, ger lätt rodnad och sveda som är ytlig. Brännskada grad ett kan till exempel uppstå om du suttit i solen för länge. Denna typ av brännskada brukar läka inom ett par dagar. Ibland kan brännskador orsaka blåsor, oftast vid något djupare brännskador. I de fortsatt ytliga men något djupare brännskadorna kan även sveda och svullnad uppstå. Då är det oftast något starkare än solen som orsakat brännskadan, vanligt är exempelvis kokhet vätska. Brännskada som gått ner till vävnader, som senor och muskler, är mer allvarlig. Denna typ av brännskada kan uppstå om du får på dig någon vätska som inte rinner av dig snabbt. Här kan den läderlika huden komma fram. Det är viktigt att veta när du ska söka vård vid en brännskada. Vid en ytligare brännskada kan du genom egenvård ta hand om brännskadan. Är brännskadan ytlig men svårläkt bör du söka vård. Du kan själv ta hand om brännskadan direkt efter att den uppstått genom att spola med svalt vatten. Det är speciellt viktigt om brännskadan orsakats av kemikalier. Brännskadan kan också behandlas hemma genom att hålla såret som brännskadan orsakat ren och torr. Du kan också använda dig av gelplattor som hjälper till att läka brännskadan. Hudkräm och salvor kan hjälpa till vid klåda som kan uppstå vid läkning.

Frågor om Brännskada

Om brännskador:

En brännskada är en skada på huden eller vävnaden som orsakas av värme, kemikalier, eld, elektricitet eller strålning. Brännskador kan variera i grad och omfattning, beroende på hur djup skadan är och hur stor ytan är som är drabbad. Det är viktigt att det undersöks. Har brännskadan blåsor, hur stor är brännskadan, är såret smutsig eller är den i anslutning till något veck där huden redan är stram? Ligger skadan till exempel nära ögat, munnen eller näsan och hur ser huden ut runt om i brännskadan?

Det är viktigt att vara medveten om olika typer av brännskador och när det kan vara nödvändigt att söka vård. Brännskador kan uppstå av olika anledningar, till exempel genom exponering för värme, kemikalier, elektricitet eller solens strålar. Det finns olika grader som kan variera i djup och allvarlighetsgrad.

En ytlig brännskada, såsom en första gradens brännskada, kan ofta läka av sig själv med egenvård. Det kan vara en mild rodnad, sveda eller klåda på hudytan. Exempel på en ytlig brännskada är att ha varit för länge i solen. Denna typ av skada kan vanligtvis läka inom några dagar.

Vid något djupare brännskador, som kan vara en andra gradens brännskada, kan blåsor, svullnad och sveda förekomma. Det kan orsakas av starkare värmeexponering, till exempel kokande vätskor. I dessa fall kan det vara lämpligt att söka vård om brännskadan är utbredd eller om det finns svårigheter att läka.

En tredje gradens brännskada är en allvarligare form av brännskada där huden, inklusive läderhuden och eventuellt djupare vävnader, kan vara skadad. Detta kan inträffa vid långvarig exponering för höga temperaturer eller starka kemikalier. Vid tredje gradens brännskada är det viktigt att omedelbart söka medicinsk vård på sjukhus.

När du har en brännskada kan du vidta vissa åtgärder för att hantera den initiala situationen. Att skölja brännskadan med svalt vatten kan hjälpa till att kyla ned området och minska smärtan, särskilt om kemikalier är inblandade. Att hålla såret rent och torrt är också viktigt för att främja läkning. Vissa produkter som gelplattor kan användas för att underlätta läkningen, och hudkräm eller salvor kan hjälpa till att lindra klåda som kan uppstå under läkningsprocessen.

Det är dock viktigt att notera att behandlingen och vårdbehovet kan variera beroende på brännskadans omfattning och plats. Om brännskadan är utbredd, djup eller på känsliga områden som ansiktet, ögonen eller könsorganen, bör du omedelbart söka vård på sjukhus.

Brännskador är skador som uppstår när vävnaden i kroppen skadas på grund av exponering för olika typer av värme, strålning, kemikalier eller elektricitet. Brännskador kan uppstå av olika anledningar. Det kan hända att du bränner dig på något varmt eller att du har solat för länge. Dessutom kan brännskador orsakas av elektricitet, strålning eller vissa kemikalier. Mindre brännskador på huden läker ofta av sig själva, men om du har en allvarlig brännskada behöver du söka vård på sjukhus. Det är viktigt att vara försiktig för att undvika brännskador och att vid behov söka medicinsk hjälp för att få rätt behandling.

Vad är en brännskada?

Svar: En brännskada uppstår när huden eller vävnaden skadas på grund av värme, kemikalier, eld, elektricitet eller strålning. Det finns olika grader av brännskador, beroende på skadans djup och omfattning.

Hur behandlas en brännskada?

Behandlingen av en brännskada beror på graden och omfattningen av skadan. För mindre brännskador kan du använda kallt vatten eller en kylklamp för att lindra smärtan och minska svullnaden. Vid allvarligare brännskador bör du söka medicinsk hjälp så snart som möjligt.

När bör jag söka vård?

Du bör söka medicinsk hjälp om brännskadan är större än en 50-krona, om den påverkar ansiktet, händerna, fötterna, ljumsken, rumpan eller om den är orsakad av eld, kemikalier eller elektricitet. Du bör också söka vård om brännskadan är mycket smärtsam, att blåsor uppstår eller om du känner dig orolig.

Kan jag använda huskurer för att lindra en brännskada?

Det finns vissa huskurer som kan hjälpa till att lindra smärtan och främja läkning vid mindre brännskador. Exempelvis kan du applicera kallt vatten, aloe vera-gel eller en mild brännskadesalva på det skadade området. Kom ihåg att allvarliga brännskador kräver professionell vård.

Hur kan jag lindra smärtan från en brännskada?

För att lindra smärtan från en brännskada finns det flera åtgärder du kan vidta. Här är några ytterligare tips för smärtlindring:

 • Ljummet vatten: Omedelbart efter att en brännskada har inträffat kan du skölja det skadade området med ljummet vatten. Detta hjälper till att svalka huden och lindra smärtan. Undvik dock att använda is eller direkt kyla på brännskadan, eftersom det kan skada vävnaden ytterligare.
 • Smärtstillande läkemedel: Vid behov kan du använda receptfria smärtstillande läkemedel som enligt anvisningarna på förpackningen. Dessa kan bidra till att minska smärtan och lindra obehaget.
 • Brännskadesalvor: Det finns vissa receptfria brännskadesalvor och krämer som kan appliceras på det skadade området för att lindra smärtan och främja läkning. Vissa salvor innehåller ingredienser som aloe vera, panthenol eller hydrokolloidmaterial, vilka kan ha lugnande och läkande egenskaper. Följ alltid instruktionerna på förpackningen och rådgör med en läkare eller farmaceut om du är osäker på vilken salva som är lämplig för din brännskada.
 • Hudkräm: Efter att brännskadan har börjat läka kan du använda en mild och fuktgivande hudkräm för att hålla huden återfuktad. Detta kan bidra till att förhindra att huden blir torr och stram, vilket kan minska obehag och klåda.
 • Massage: Vid mindre brännskador och när huden har läkt tillräckligt kan försiktig massage av det drabbade området hjälpa till att lindra smärta och förbättra blodcirkulationen. Använd en mild beröring och undvik att applicera för mycket tryck på det skadade området.

Hur behandlar man brännskador hos barn?

Vid brännskador hos barn är det viktigt att snabbt söka medicinsk hjälp. För mindre brännskador kan du skölja det skadade området med kallt vatten i upp till 20 minuter. Undvik att använda salvor eller huskurer utan att först konsultera en läkare eller sjuksköterska.

Vad är första gradens brännskada?

Första gradens brännskada är den mildaste formen av brännskada. Det innebär att bara det ytligaste lagret av huden, det så kallade epidermis, har skadats. Symptom på första gradens brännskada inkluderar rodnad, smärta och eventuellt svullnad på det drabbade området. Huden kan vara öm och känslig vid beröring. Första gradens brännskador läker vanligtvis av sig själva inom några dagar till en vecka och kräver oftast inte medicinsk behandling. Det rekommenderas dock att kyla området med kallt vatten eller använda smärtstillande krämer för att lindra obehaget.

Vad är andra gradens brännskada?

Andra gradens brännskada är en allvarligare typ av brännskada jämfört med första gradens brännskada. Det påverkar både överhuden (epidermis) och det underliggande hudlagret som kallas läderhuden (dermis).

När en person drabbas av en andra gradens brännskada upplever de ofta blåsor, smärta och rodnad på det drabbade området. Huden kan vara mycket öm och svullen. Blåsorna kan vara fyllda med klar vätska eller ha en mer grumlig konsistens, beroende på svårighetsgraden av brännskadan.

En andra gradens brännskada kan uppstå genom exponering för heta vätskor, eld, kemikalier, eller genom kontakt med heta ytor som kan orsaka termiska skador på huden.

Behandlingen av andra gradens brännskador kan omfatta att rengöra såret för att förhindra infektion, applicera särskilda salvor eller krämer för att underlätta läkning, och ibland kan det vara nödvändigt med förband eller kirurgiskt ingrepp beroende på skadans omfattning.

Vad är tredje gradens brännskada?

Tredje gradens brännskada är den allvarligaste formen av brännskada och påverkar alla hudens lager, inklusive överhuden (epidermis), läderhuden (dermis) och det underliggande fettvävnaden. Vid en tredje gradens brännskada kan huden vara förstörd eller skadad så djupt att nerver och blodkärl också kan skadas.

Symptomen på en tredje gradens brännskada kan vara mer omfattande än vid de tidigare graderna. Det brända området kan vara blekt eller förlorat sin normala färg och kan vara torrt och hårt vid beröring. Det kan också finnas svår smärta eller ibland ingen smärta alls på grund av nerverens skada. Den skadade huden kan vara förlorad eller förkolnad, och det kan förekomma sår, blåsor eller sårskorpor.

Tredje gradens brännskador kan uppstå genom långvarig exponering för eld, högtemperaturer, elektrisk ström eller kemikalier. Eftersom dessa brännskador är mycket allvarliga är det viktigt att omedelbart söka medicinsk hjälp. Sjukvårdspersonal bedömer skadans omfattning och bestämmer lämplig behandling.

Behandlingen av tredje gradens brännskada innefattar vanligtvis att avlägsna död eller förkolnad hud och eventuellt genomföra hudtransplantation för att hjälpa till med läkningen. Smärtan kan hanteras med lämpliga mediciner, och det är viktigt att förhindra infektion genom att hålla såret rent och förbandet. Rehabilitering och fysioterapi kan också vara en del av behandlingsplanen för att återställa rörelseförmågan och funktionen hos det skadade området.

Vilka är den vanligaste symptomen av brännskada?

De vanligaste symptomen kan variera beroende på graden och omfattningen av skadan. Här är en mer utförlig förklaring av varje symptom:

 • Rodnad: En brännskada kan leda till rodnad i det drabbade området. Huden kan bli mörkröd eller ljusröd och vara öm vid beröring. Rodnaden beror på ökad blodgenomströmning till det skadade området som en del av kroppens naturliga inflammatoriska respons på skadan.
 • Smärta: Smärta är ett vanligt symptom vid brännskador. Det kan vara intensivt och pulserande och kan förvärras vid tryck eller kontakt med varmt eller kallt. Smärtan uppstår på grund av skadade nerver och inflammation i det drabbade området. Ibland kan smärtan vara svår att hantera och smärtstillande läkemedel kan behövas för att lindra obehaget.
 • Svullnad: Brännskador kan leda till svullnad i området runt skadan. Svullnaden uppstår på grund av en ökad ansamling av vätska i vävnaderna. Det kan göra att huden känns stram och det kan vara svårt att röra på det skadade området. Svullnaden kan vara mer uttalad vid allvarligare brännskador.
 • Blåsor: Vid allvarligare brännskador kan blåsor bildas på huden. Blåsorna är fyllda med vätska och kan vara olika i storlek. De kan vara mycket ömma och kan brista om de utsätts för tryck eller skrapas av. Blåsorna bildas som ett skyddande lager för den underliggande huden och hjälper till att minimera risken för infektion.
 • Brännmärken: Brännskador kan lämna tydliga märken på huden, vilket kallas brännmärken. Dessa kan vara i form av linjer, fläckar eller mönster som överensstämmer med källan till värmen eller skadan. Brännmärken kan vara permanenta och kan kräva särskild vård eller behandling för att förbättras i utseende.
 • Förlust av hud: Vid allvarliga brännskador kan det skadade området förlora hud och vävnad. Detta kan resultera i sår eller sårskorpor och kan kräva särskild vård för att främja läkning och minimera risken för ärrbildning.
 • Chock: Vid allvarliga brännskador kan kroppen svara med att gå in i ett chocktillstånd. Detta kan resultera i symtom som blekhet, snabb puls, svaghet, svettningar och yrsel. Chock är en allvarlig medicinsk nödsituation som kräver omedelbar medicinsk vård.

2.0.0