Brännskada

Är skadan orsakad av kemikalier eller elektricitet?

Brännskada

En brännskada kan du få av exempelvis vätskor, solning eller kemiska ämnen som är frätande. Brännskada kan ha olika allvarlighetsgrader. Om du får en brännskada är det viktigt att identifiera vilken grad, det vill säga vilket djup, vilken utbredning samt var brännskadan är lokaliserad. Det är viktigt att du undersöker brännskadan. Har brännskadan blåsor, hur stor är brännskadan, är såret som brännskadan skapat smutsig eller är den i anslutning till något veck där huden redan är stram? Ligger brännskadan t.ex. nära ögat, munnen eller näsan och hur ser huden ut runtom brännskadan? Har brännskadan orsakat smärta räknas det som en snällare typ av brännskada, det vill säga en ytligare brännskada där nerverna fortsatt är intakta. När vi talar om brännskada så finns det tre olika grader. Grad ett är en ytligare brännskada medan grad två och tre är djupare brännskador. Djupet på brännskadan kommer påverka hur snabbt huden läker. Har du fått en utbredd brännskada där du bedömer att det är grad två eller mer bör du uppsöka vård. Ju större utbredning och djup brännskadan har desto mer akut vård krävs. Vanliga symtom på brännskada är rodnad, sveda, klåda och blåsor. Huden kring en brännskada kan svullna och allt eftersom brännskadan läker kan huden få en ordentlig klåda, vilket är brännskadans normala läkningsprocess. Brännskada grad ett, alltså ytlig brännskada, ger lätt rodnad och sveda som är ytlig. Brännskada grad ett kan till exempel uppstå om du suttit i solen för länge. Denna typ av brännskada brukar läka inom ett par dagar. Ibland kan brännskador orsaka blåsor, oftast vid något djupare brännskador. I de fortsatt ytliga men något djupare brännskadorna kan även sveda och svullnad uppstå. Då är det oftast något starkare än solen som orsakat brännskadan, vanligt är exempelvis kokhet vätska. Brännskada som gått ner till vävnader, som senor och muskler, är mer allvarlig. Denna typ av brännskada kan uppstå om du får på dig någon vätska som inte rinner av dig snabbt. Här kan den läderlika huden komma fram. Det är viktigt att veta när du ska söka vård vid en brännskada. Vid en ytligare brännskada kan du genom egenvård ta hand om brännskadan. Är brännskadan ytlig men svårläkt bör du söka vård. Du kan själv ta hand om brännskadan direkt efter att den uppstått genom att spola med svalt vatten. Det är speciellt viktigt om brännskadan orsakats av kemikalier. Brännskadan kan också behandlas hemma genom att hålla såret som brännskadan orsakat ren och torr. Du kan också använda dig av gelplattor som hjälper till att läka brännskadan. Hudkräm och salvor kan hjälpa till vid klåda som kan uppstå vid läkning.