Diarré från 1 år

Har du varit utomlands den senaste månaden (gäller ej Skandinavien)?

Diarré från 1 år

Diarré innebär att du har mer än tre lösa avföringar per dag eller mer än vad du eller barnet normalt brukar ha. Diarré kan orsakas av olika virus, parasiter och bakterier. De vanligaste är noro-, calici och rotavirus eller salmonella. Många får dessa infektioner efter en resa utomlands. En del läkemedel, t.ex. antibiotika, kan ge diarré. Diarré kan delas in i akut eller kronisk. Vid akut diarré blir insjuknar du plötsligt och under en tillfällig tid. Kronisk diarré innebär långvarig diarré som har pågått under några veckor. Kronisk diarré behöver utredas av vården. Oftast behöver vuxna och barn med diarré inte kontakta vården utan kan genom egenvård lindra sina symtom, vilka oftast går över på några dagar. Receptfria läkemedel finns på apotek för att lindra besvär med diarré. Vid långvarig diarré eller blodiga diarréer bör vården kontaktas och det bör utredas så att det inte finns någon underliggande sjukdom. Prover kan behöva tas på avföringen samt prover för att se om du är uttorkad av din diarré. Spädbarn med diarré bör bli undersökta av läkare så snabbt som möjligt då spädbarn snabbare drabbas av uttorkning även om de inte har haft diarré länge. Indikation för inläggning på sjukhus för allvarliga diarréer är bland annat om barnet har gått ner i vikt, allmäntillstånd, trötthet eller om barnet verkar uttorkad. På sjukhuset kan barnet med diarré få intravenös vätska. Vid diarré är det viktigt att försöka få i sig vätska för att undvika uttorkning, därför kan det vara bra att ta vätskeersättning och skonsam kost. Ät små portioner med mat oftare i stället för stora portioner när du har diarré.

Frågor om Diarré från 1 år

Vad är diarré?

Diarré innebär att avföringen är lösare vilket resulterar i att man sköter magen oftare. Det kan också leda till kramp i magen och illamående.

Vad orsakar diarré?

Diarré kan orsakas av en mängd olika faktorer som till exempel infektioner (till exempel virus, bakterier och parasiter), livsmedelsintoleranser, läkemedelsbiverkningar, stress och ångest.

Vad är skillnaden mellan akut och kronisk diarré?

Akut diarré uppstår plötsligt och varar oftast bara några dagar. Kronisk diarré definieras som ett tillstånd med lös avföring som pågått i mer än 14 dagar, ofta med fler än tre avföringar per dygn och kan vara en indikation på en underliggande sjukdom.

Hur behandlas diarré?

Behandlingen av diarré beror på dess orsak. I de flesta fall behöver man inte medicinsk behandling eftersom diarré vanligtvis går över av sig själv inom några dagar. Det är dock viktigt att hålla sig hydrerad genom att dricka tillräckligt med vätska, som vatten eller vätskeersättning som även minskar förlusten av salter.

Finns det medicin mot diarré?

Ja det finns vissa mediciner som kan hjälpa till att minska diarré till exempel loperamid, dock är det endast en symtomlindrande behandling. Men det är viktigt att konsultera en läkare innan du tar någon medicin, särskilt om du har andra hälsoproblem eller tar andra läkemedel.

Vad ska man äta när man har diarré?

Det är viktigt att hålla sig hydrerad när man har diarré, så drick mycket vatten, vätskeersättning och få i dig salter. Ät lättsmält mat som ris, kokt kyckling eller bananer. Undvik fet, kryddig eller fiberrik mat.

Kan diarré orsaka uttorkning?

Ja, diarré kan orsaka uttorkning eftersom det kan leda till en stor vätskeförlust från kroppen. Det är därför viktigt att dricka tillräckligt med vätska för att undvika uttorkning.

Vad är en vanlig orsak till diarré hos barn?

Diarré hos barn är vanligt och kan orsakas av en mängd olika faktorer, inklusive infektioner, allergier, intag av felaktig kost eller överdriven konsumtion av sötsaker, intoleranser och läkemedel. Symtomen på diarré hos barn inkluderar:

 • Lösa eller vattniga avföringar, oftast flera gånger per dag
 • Buksmärta och magont
 • Illamående och kräkningar
 • Feber
 • Svaghet och trötthet
 • Dehydrering, som kan leda till torr mun, minskad urinproduktion och mörkare urin, törst, trötthet och svaghet.

Om ditt barn har diarré, är det viktigt att hålla dem hydrerade genom att ge dem tillräckligt med vätska som vatten, saft eller vätskeersättning. Om ditt barn är yngre än sex månader, bör du kontakta en läkare eller söka medicinsk hjälp omedelbart. Om ditt barn är äldre och har svår diarré med tecken på dehydrering eller andra allvarliga symtom, bör du också kontakta en läkare för råd.

För att minska risken för diarré hos barn kan du hjälpa till genom att se till att de tvättar händerna regelbundet, undviker mat eller dryck som kan vara kontaminerade, undviker överdriven konsumtion av sötsaker och fruktjuice, och genom att undvika allergener om ditt barn har allergier eller intoleranser.

Vad kan jag göra för att förhindra diarré?

För att minska risken för diarré bör man undvika mat eller dryck som kan innehålla skadliga bakterier eller virus, som rått eller orena livsmedel och okokt vatten. Det är också viktigt att tvätta händerna regelbundet och noggrant, särskilt före matlagning och efter användning av toaletten.

Vad gör jag vid vattentunn diarré

Vid vattentunn diarré är det extra viktigt att hålla sig hydrerad. Drick mycket vatten och vätskeersättning. Undvik att dricka kolsyrade drycker eller alkohol.

Vad gör jag vid gul diarré?

Gul diarré kan vara ett tecken på att maten rör sig snabbt genom tarmarna, vilket kan orsakas av en mängd olika faktorer. Om diarrén varar längre än två dagar, eller om du har andra symtom, bör du kontakta en läkare.

Vad gör jag vid långvarig diarré?

Virusinfektioner kan pågå i 7–10 dagar, du kan söka läkare om ditt allmänna hälsotillstånd är försämrat. Generellt bör man avvakta 5–7 dagar hemma. Har du samtidigt symtom som hög feber, symtom på uttorkning eller blod i avföringen, bör du kontakta en läkare.

Magknip samtidigt som diarré:

Magknip och diarré kan ha många olika orsaker. Ofta är det en form av mag- och tarmvirus, men det kan också bero på matförgiftning eller andra sjukdomar. Magknipet kan bero på tarmrörelser och kramper som orsakas av diarrén.

Vad är skillnaden mellan magsjuka och matförgiftning?

Både magsjuka och matförgiftning kan ge liknande symptom som magont, illamående, kräkningar och diarré, vilket kan göra det svårt att skilja dem åt. Men det finns några skillnader som kan hjälpa dig att avgöra vad du lider av:

Magsjuka är ofta orsakad av en virusinfektion och kan sprida sig lätt från person till person. Symptomen inkluderar vanligtvis diarré, illamående, kräkningar, feber och magont.

Matförgiftning däremot uppstår när man äter mat som är förorenad med bakterier, virus, parasiter eller gifter. Symptomen kan vara liknande magsjuka, men magont och diarré kommer vanligtvis inom några timmar efter att man ätit maten. Andra symptom kan inkludera kräkningar, illamående, feber och huvudvärk.

Om du tror att du har matförgiftning bör du försöka identifiera vad du åt innan symptomen började och undvika att äta det igen. Om du har allvarliga symtom som hög feber, blodig diarré eller kraftig kräkning bör du söka läkarvård.

Vad är symptomen på dehydrering på grund av diarré?

Dehydrering orsakad av diarré uppstår vanligtvis på grund av förlusten av stora mängder vätska och elektrolyter (salter) i kroppen på grund av frekvent och riklig diarré. Symtomen på dehydrering på grund av diarré kan inkludera:

 • Torr mun och svalg
 • Minskad urinproduktion och mörkare urin
 • Törst
 • Trötthet och svaghet
 • Svårigheter att koncentrera sig
 • Torr och irriterad hud
 • Huvudvärk
 • Yrsel och svimningskänsla
 • Ökad hjärtfrekvens och andningsfrekvens
 • Muskelsvaghet eller kramper

Dehydrering på grund av diarré kan vara farligt särskilt för spädbarn, äldre människor och personer med underliggande sjukdomar. Det är därför viktigt att förebygga dehydrering genom att dricka tillräckligt med vätska, såsom vatten. Om du har diarré och upplever tecken på dehydrering, bör du söka medicinsk hjälp. Din läkare kan ge råd om hur du bäst hanterar diarrén och förhindrar dehydrering.

Kan läkemedel ge diarré?

Ja, vissa läkemedel kan orsaka diarré som biverkning. Detta kan vara på grund av att läkemedlet påverkar mag- och tarmkanalen på olika sätt, inklusive genom att öka tarmrörelser, orsaka inflammation i tarmväggarna eller störa balansen i tarmfloran.

Exempel på läkemedel som kan orsaka diarré inkluderar:

 • Antibiotika, som kan döda nyttiga bakterier i tarmen och orsaka obalans i tarmfloran
 • Laxermedel och avföringsmedel, som ökar tarmrörelserna och kan orsaka diarré om de används för ofta eller i för höga doser
 • Antacida, som används för att behandla halsbränna och sura uppstötningar, kan ibland störa mag-tarmkanalens normala funktion och orsaka diarré
 • Vissa cancerläkemedel kan orsaka diarré som biverkning.

Om du upplever diarré efter att ha tagit ett läkemedel, bör du kontakta din läkare eller farmaceut för att få råd om hur du ska hantera symtomen. Det kan vara möjligt att justera dosen av läkemedlet eller byta till en annan behandling som inte orsakar diarré.

Diarré och IBS (Irritable bowel syndrome):

Irritable bowel syndrome (IBS) är en kronisk matsmältningsstörning som kan orsaka olika magsymtom till exempel diarré, förstoppning, uppblåsthet, gaser, buksmärta och obehag. För personer med IBS kan diarré vara ett vanligt symptom, men det är inte alltid närvarande. Diarré orsakad av IBS kan vara vattnig, löst och kan ofta följas av obehag och buksmärta.

Det finns flera faktorer som kan utlösa diarré hos personer med IBS, inklusive stress, kostförändringar, störningar i tarmens rörelsemönster och inflammation. Om du misstänker att du har IBS och upplever diarré eller andra symtom är det viktigt att söka hjälp från en läkare för att få en korrekt diagnos och en lämplig behandling.

Behandling för diarré som orsakas av IBS kan innefatta livsstilsförändringar, såsom att undvika utlösande livsmedel, minska stress och öka motion. Läkemedel, såsom antidiarrémedel eller kosttillskott med fiber, kan också användas för att hantera diarré och andra IBS-symtom. Din läkare kan rekommendera en behandlingsplan som är anpassad efter dina specifika symtom och behov.

2.0.0