Feber barn

Hur gammalt är barnet?

Feber barn

Feber är kroppens försvar mot infektion. Feber hos barn innebär en förhöjd kroppstemperatur på över 38,0 grader. Feber hos barn kan orsakas av virusinfektion, bakterieinfektion eller svampinfektion. Feber kan kontrolleras genom att ta en temperatur i örat-, armhålan- eller i rumpan. Hos barn under 1 år rekommenderas att ta en rektal temperatur för att undersöka om barnet har feber. Barn under tre månader upp till 6 månader har en ökad risk för infektioner orsakade av bakterier så feber hos dessa barn är därför ett observandum. Om ett barn under tre månader har feber över 38,5 bör barnet bli akutbedömt av en läkare samma dag. Barn med feber som uppvisar andra symtom i samband med feber som till exempel snabb andning, ger dålig kontakt, tydligt otillräcklig mat- och dryckesintag samt att barnet kissar lite bör bedömas akut av läkare. Barn med feber blir ofta trötta och har minskad aptit, febernedsättande kan då ges i symtomlindrande syfte. Barn som har feber bör vila och dricka tillräckligt med vätska för att återhämta sig. Barnet behöver inte vara sängliggande men kan må bra av lugna aktiviteter i hemmet. Barn som har feber men äter, dricker, leker som vanligt, ger fin kontakt och upplevs som pigga behöver inte vård utan kan observeras i hemmet. Om barnets feber inte blir bättre av febernedsättande kan det vara bra att en läkare undersöker barnet. Eventuellt kan det tas prover för att utreda varför barnet har feber. Barn med feber kan i sällsynta fall få feberkramper när febern stiger till höga värden. Barnet kan då i samband med febern få ryckningar och skakningar i kroppen eller bli stel samt vara frånvarande i några sekunder. Feberkramper är ofarliga och övergående symtom men barnet bör bli undersökt av vården, och du bör ringa 112 om barnet krampar. Febernedsättande fungerar inte mot feberkramper.

2.0.0