Huvudvärk

Kom huvudvärken plötsligt som en smäll?

Huvudvärk

Att ha huvudvärk kan vara besvärligt. Huvudvärk finns i olika former och de typer av huvudvärk som sjukvården vanligtvis möter är migrän och spänningshuvudvärk. Andra typer av huvudvärk är klusterhuvudvärk och läkemedelsanvändningshuvudvärk. Många kan även få hormonellt utlöst huvudvärk kopplat till ägglossning eller vid PMS. Vid migränanfall är det inte mycket förutom att vila i ett mörkt och tyst rum som hjälper. Söker du vård för att du misstänker att du har migrän är det vanligt att läkaren på vårdcentralen ber dig att föra en migrändagbok, där du kartlägger din migräns duration, vart smärtan sitter, om den flyttar på sig vid varje anfall du får och hur ofta den återkommer. Smärtan kan vara kring ögat, vid en sida/halvsidig, kännas som ett band runt huvudet och vissa får känningar innan migränattackerna bryter ut. Först efter att din läkare har analyserat din huvudvärksdagbok kan ni gå vidare i utredningen. Det är vanligt att huvudvärken ger andra obehagskänslor som illamående, kräkningar, smärta och ömhet på tinningskärlarna, ljus -och ljudkänslighet, känningar som en aura innan attack, utmattning och initiativlöshet. Vid migrändiagnos finns det olika typer av läkemedel som kan hjälpa.

Frågor om Huvudvärk

Om huvudvärk:

Att ha huvudvärk kan vara besvärligt. Huvudvärk finns i olika former och de typer av huvudvärk som sjukvården vanligtvis möter är migrän och spänningshuvudvärk. Andra typer av huvudvärk är klusterhuvudvärk och läkemedelsanvändningshuvudvärk. Många kan även få hormonellt utlösande huvudvärk kopplat till ägglossning eller vid PMS. Vid migränanfall är det inte mycket förutom att vila i ett mörkt och tyst rum som hjälper. Söker du vård för att du misstänker att du har migrän är det vanligt att läkaren på vårdcentralen ber dig att föra en migrändagbok, där du kartlägger din migräns duration, vart smärtan sitter, om den flyttar på sig vid varje anfall du får och hur ofta den återkommer. Smärtan kan vara kring ögat, vid en sida/halvsidig, kännas som ett band runt huvudet och vissa får känningar innan migränattackerna bryter ut. Först efter att din läkare har analyserat din huvudvärksdagbok kan ni gå vidare i utredningen.

Det är vanligt att huvudvärken ger andra obehagskänslor som illamående, kräkningar, smärta och ömhet på tinningskärlarna, ljus -och ljudkänslighet, känningar som en aura innan attack, utmattning och initiativlöshet. Det finns olika typer av läkemedel som kan hjälpa vid en migrändiagnos. Det är viktigt att diskutera behandlingsalternativ med din läkare för att hitta rätt strategi för att lindra dina symtom och förhindra framtida migränattacker.

Vad kan orsaka huvudvärk?

Huvudvärk kan ha olika orsaker, inklusive spända muskler, stress, sömnbrist, synproblem, sinusinfektioner och hormonella förändringar. Vissa typer av huvudvärk, som migrän och spänningshuvudvärk, kan också ha ärftliga faktorer.

Vilka typer av huvudvärk finns det?

Det finns flera typer av huvudvärk, inklusive migrän, spänningshuvudvärk, klusterhuvudvärk, cervikogen huvudvärk, hormonrelaterad huvudvärk, sinusitrelaterad huvudvärk och medicininducerad huvudvärk. Varje typ har sina egna specifika egenskaper och kan kräva olika behandlingsmetoder.

Vad är migrän?

Migrän är en typ av huvudvärk som kännetecknas av intensiva smärtattacker, ofta på ena sidan huvudet. Migrän kan åtföljas av symtom som illamående, kräkningar, ljus- och ljudkänslighet. Migrän kan vara genetiskt betingad och utlösas av olika faktorer som stress, hormonförändringar, viss mat eller starka dofter.

Vad är spänningshuvudvärk?

Spänningshuvudvärk är den vanligaste typen av huvudvärk. Det kännetecknas vanligtvis av tryckande eller molande smärta runt huvudet. Spänningshuvudvärk kan vara resultatet av muskelspänningar i nacke, axlar eller hårbotten, stress eller dålig hållning.

När ska jag söka vård?

I de flesta fall är huvudvärk inte allvarligt och kan behandlas med enkla åtgärder som vila, avslappning eller smärtstillande medel. Men du bör söka medicinsk hjälp om du upplever plötslig och kraftig huvudvärk, åtföljd av illamående, kräkningar, synförändringar, förvirring, domningar eller om huvudvärken blir alltmer intensiv och frekvent.

Hur behandlas huvudvärk som inte går över med värktabletter?

Om vanliga smärtstillande medel inte lindrar din huvudvärk kan det vara värt att prova andra behandlingsmetoder. Det kan inkludera att identifiera och undvika utlösande faktorer, användning av receptbelagda läkemedel specifikt för migrän eller spänningshuvudvärk, fysioterapi, avslappningsövningar, stresshantering eller andra alternativa behandlingar. Din läkare kan hjälpa dig att hitta rätt behandlingsmetod för din specifika situation.

Varför får man ensidig huvudvärk?

Ensidig huvudvärk kan vara ett kännetecken för migrän. Vid migrän tenderar smärtan att koncentreras på en sida av huvudet och kan vara pulserande och intensiv. Det finns också andra orsaker till ensidig huvudvärk, inklusive spänningshuvudvärk, klusterhuvudvärk och cervikogen huvudvärk, där smärtan utgår från nacken.

Vad är långvarig huvudvärk och när bör man vara bekymrad?

Långvarig huvudvärk varar vanligtvis i mer än 15 dagar per månad under en period på tre månader eller längre. Det kan vara ett tecken på kronisk migrän eller annan form av kronisk huvudvärk. Om du upplever långvarig huvudvärk bör du söka medicinsk hjälp för att fastställa orsaken och diskutera behandlingsalternativ.

Varför får man illamående samtidigt?

Illamående är ett vanligt symtom som kan följa med vissa typer av huvudvärk, särskilt migrän. Det exakta sambandet mellan huvudvärk och illamående är inte helt klart, men det tros vara relaterat till hur hjärnan och nervsystemet reagerar på smärta och stress. Vissa personer kan också bli känsliga för ljus och ljud samtidigt som de upplever huvudvärk och illamående.

Hur behandlas huvudvärk som inte går över?

Om huvudvärken inte går över med vanliga smärtstillande medel kan det vara lämpligt att söka medicinsk hjälp för att fastställa orsaken och utforska alternativa behandlingsmetoder. Beroende på typen av huvudvärk kan din läkare rekommendera olika behandlingsalternativ, såsom receptbelagda läkemedel specifikt för migrän eller spänningshuvudvärk, fysioterapi, avslappningsövningar, stresshantering, akupunktur eller andra former av alternativ medicin.

Vilka är de vanliga symptomen vid förstoppning?

 • Smärta: Huvudvärk kännetecknas vanligtvis av smärta eller obehag i huvudet eller nacken. Smärtan kan vara molande, pulserande, tryckande eller skärande i naturen.
 • Illamående och kräkningar: Vid migrän eller svår huvudvärk kan illamående och kräkningar förekomma som associerade symtom. Detta kan göra huvudvärken ännu mer påfrestande.
 • Känslighet för ljus och ljud: Många människor upplever att de blir överkänsliga för ljus (fotofobi) och ljud (fonofobi) under en huvudvärksattack. Starkt ljus eller höga ljud kan förvärra symtomen och öka obehaget.
 • Yrsel och balansproblem: Vissa personer kan uppleva yrsel eller problem med balansen i samband med huvudvärk, särskilt migrän. Detta kan påverka deras förmåga att utföra vardagliga aktiviteter.
 • Synförändringar: Vissa människor kan uppleva temporära synförändringar, såsom suddig syn, flimrande ljus eller blindfläckar, i samband med migrän eller andra former av huvudvärk.
 • Trötthet och koncentrationssvårigheter: Huvudvärk kan leda till trötthet och svårigheter att koncentrera sig. Det kan vara svårt att fokusera eller utföra arbetsuppgifter effektivt.
 • Muskelspänningar: Spänningshuvudvärk kan åtföljas av spända och ömma muskler i nacken, axlarna eller hårbotten. Dessa muskelspänningar kan förvärra smärtan och orsaka obehag.
 • Irritabilitet och stämningssvängningar: Huvudvärk kan påverka humöret och göra att man känner sig irriterad, nedstämd eller lättretlig.

Det är viktigt att notera att symtomen kan variera från person till person och beroende på typen av huvudvärk. Om du upplever frekvent eller svår huvudvärk med dessa symtom, är det rekommenderat att du söker medicinsk rådgivning för att få en korrekt diagnos och lämplig behandling.

Kan huvudvärk vara symtom på sjukdom?

I vissa fall kan huvudvärk innebära symtom på en sjukdom.

 • Bihåleinflammation: Bihåleinflammation orsakar ofta tjock, gröngul snuva och nästäppa. Det är också vanligt att du får huvudvärk som sitter i pannan, nacken eller kinden. Huvudvärken kan förvärras när du rör på huvudet snabbt eller lutar dig framåt eftersom trycket då ökar.
 • Hortons huvudvärk: Hortons huvudvärk kännetecknas av perioder med anfall av intensiv smärta som sitter på ena sidan av huvudet. Smärtan koncentreras ofta i eller omkring ögat och kan upplevas som outhärdlig. Anfallen återkommer regelbundet under en specifik tid på dygnet, oftast på natten.
 • Hjärnblödning: Vid en hjärnblödning som inte orsakats av ett slag mot huvudet kan du få plötslig och intensiv huvudvärk. Smärtan blir snabbt mer intensiv och kan vara pulserande. Det kan kännas som att smärtan strålar ut i nacken, nacken eller benen. Det är viktigt att notera att hjärnblödningar är sällsynta.
 • Inflammation i tinningpulsådern (temporalisarterit): Inflammation i tinningpulsådern kan ge en typ av huvudvärk som är lokaliserad vid ena tinningen. Du kan uppleva ömhet och svullnad vid tinningen samt känna dig trött och febrig. Smärtan kan förvärras vid tuggning.

Kan man uppleva huvudvärk vid psykisk ohälsa?

Det är vanligt att människor som lider av psykisk ohälsa upplever huvudvärk som ett av sina symtom. Stress, ångest och depression kan alla vara utlösande faktorer för huvudvärk. Spänningshuvudvärk är särskilt vanligt vid psykisk ohälsa och kan kännas som en tryckande eller stramande smärta runt huvudet.

När man upplever långvarig stress eller psykisk belastning kan spänningar i musklerna i huvudet, nacken och axlarna uppstå. Detta kan leda till spänningshuvudvärk. Även migrän kan vara kopplad till psykisk ohälsa, eftersom förändringar i kroppens stressnivåer och serotoninbalans kan utlösa migränattacker.

Det är viktigt att komma ihåg att psykisk ohälsa och huvudvärk kan bilda en ond cirkel. Huvudvärken kan förvärra den psykiska ohälsan och den psykiska ohälsan kan förvärra huvudvärken. Det är därför viktigt att behandla både den underliggande psykiska ohälsan och hantera huvudvärken på ett adekvat sätt.

Om du upplever återkommande eller ihållande huvudvärk i samband med psykisk ohälsa är det viktigt att söka stöd från en professionell vårdgivare, till exempel en läkare eller psykolog. De kan hjälpa dig att utvärdera och hantera både din psykiska hälsa och din huvudvärk på ett holistiskt sätt.

2.0.0