Skadat arm, ben, fot eller hand

Har du skadat ett ben/en fot eller en arm/en hand?

Skadat arm, ben, fot eller hand

Olika skador kan uppkomma på armar och ben. Skada på arm och ben utan sår eller frakturer kan vara muskulära skador, som till exempel muskelbristning. Om det är muskulära skador på ben eller arm kan det lindras med en linda för att dämpa eventuell svullnad. Skador på armar och ben uppkommer oftast i samband med idrott, till exempel meniskskada, muskelbristning, korsbandsskada eller att axeln går ur led. I samband med skada på arm eller ben är det viktigt att fortsätta röra på den skadade armen eller benet för blodcirkulationen och rörligheten. Om du har en skada på benet och du inte kan belasta benet ska du uppsöka akuten för bedömning och eventuell röntgenundersökning. Vid rörelseinskränkning, det vill säga att du inte kan röra foten eller benet som normalt, är det också viktigt att bli undersökt av en läkare. Om du har en skada på benet med ett öppet och glipande sår bör du åka till närakuten/akutmottagningen för att få läkarbedömning samt eventuellt åtgärda detta med stygn eller lim. Om du kan belasta benet och det endast ömmar tyder detta på en mildare skada på benet. Det är viktigt att linda in skadan på benet med en linda som kan köpas på apoteket för att skadan ska kännas mer stabil. Det är även viktigt att gå i bekväma skor som inte trycker på skadan. Vid utebliven förbättring av skadan på benet kan det vara bra att få en läkarbedömning på vårdcentralen. Ett observandum vid skada på ben eller arm är feber, har du feber efter någon skada på arm eller ben, bör du undersökas av en läkare så snart som möjligt. För alla skador på armar och ben som inte är akuta är det viktigt att göra en läkarbedömning vid utebliven förbättring.

2.0.0