Håravfall

Föddes du som man eller kvinna?

Syftet med denna fråga är att samla information kring det biologiska könet man fått vid födseln eftersom det kan ha betydelse för en medicinskt korrekt bedömning.

Håravfall

Håravfall kallas även för alopeci och det kan leda till håravfall på huvudet eller på hela kroppen. Alla tappar hår, en vanlig mängd hår att tappa är mellan 50–150 hårstrån dagligen. Eftersom det hela tiden växer ut nya strån är det ingenting vi märker. Men när det hår som faller av inte ersätts av nya strån märker vi av håravfallet. Håravfall innebär att du tappar en större mängd hår än vad som är den vanliga mängden. Håravfall är vanligare hos män men kan drabba vem som helst. Håravfall kan vara ärftligt eller tillfälligt. I de fallen håravfall är ärftligt är förändringen bestående och håret kommer inte att komma tillbaka. I de fall där håravfallet är tillfälligt brukar håret växa ut igen. Håravfallet på huvudet kan göra att du får tunnare hår över hela ditt huvud eller endast på några fläckar på huvudet. En läkare kan bedöma håravfallet genom att göra en utredning varför du har håravfall genom exempelvis blodprover och därefter ta ställning till eventuella behandlingar. Håravfall kan ha många olika orsaker. Den vanligaste orsaken är ärftlighet där håravfallet kommer med ökad ålder hos män men även hos kvinnor. Håravfall kan också ske på grund av åldrande där vi gradvis får färre hårsäckar. Håravfall kan även ske efter en förlossning eller olika sjukdomar som exempelvis influensa, diabetes eller järnbrist. Olika typer av läkemedel kan leda till att du tappar håret. Näringsbrist eller brist på mineraler eller vitaminer som exempelvis B12 eller folsyra kan leda till håravfall men även ätstörningar, cancerbehandling, hudsjukdomar och sjukdomen alopecia areata. Alopecia areata orsakar fläckvis håravfall vilket ofta sker uppe på huvudet, på underbenen eller i skägget. Stressade livshändelser kan också orsaka håravfall.

Frågor om Håravfall

Kort om håravfall:

Håravfall, även känt som alopeci, är en vanlig medicinsk term som beskriver förlusten av hår från hårbotten eller andra delar av kroppen. Det kan förekomma både hos män och kvinnor och kan ha olika orsaker och symtom. Håravfall kan vara antingen tillfälligt eller permanent. Vissa typer av håravfall kan vara reversibla och håret kan växa tillbaka naturligt eller med behandling. I andra fall kan håravfallet vara permanent, och håret kommer inte att återhämta sig på egen hand. För att fastställa orsaken till håravfall och utforma en lämplig behandlingsplan kan det vara nödvändigt att konsultera en läkare. En läkare kan genomföra en noggrann bedömning, inklusive fysisk undersökning och eventuella ytterligare tester, för att fastställa den underliggande orsaken till håravfallet och rekommendera lämpliga behandlingsalternativ.

Vad är håravfall?

Håravfall är en medicinsk term som används för att beskriva förlusten av hår från hårbotten eller andra delar av kroppen. Det innebär att håret gradvis tunnas ut eller faller av, vilket kan resultera i en minskning av hårtäckning på det drabbade området. Håravfall kan vara antingen partiellt, där det påverkar specifika områden på huvudet eller kroppen, eller totalt, där det resulterar i fullständigt håravfall på det drabbade området.

Vilka är de vanligaste symptomen på håravfall?

Symtomen på håravfall kan variera beroende på typen av håravfall och dess underliggande orsak. Vanliga symtom kan inkludera:

 • Gradvis tunnare hårtäckning: Detta innebär att håret successivt blir tunnare över tid. Håret kan förlora sin volym och densitet, vilket gör att det ser mindre fylligt ut.
 • Uttunning av håret på vissa områden av huvudet eller kroppen: Detta innebär att specifika områden av hårbotten eller kroppen upplever en förlust av hår. Det kan vara fläckvis och resultera i mindre hår på dessa områden.
 • Synliga kala fläckar: Detta är tydligt synliga områden på hårbotten eller kroppen där inget hår växer. Det kan vara i form av runda eller ovala fläckar och kan vara olika i storlek och form.
 • Håravfall vid hårbotten eller hårfästet: Detta innebär att håret tappas specifikt vid hårbotten eller i området där håret vanligtvis börjar växa. Det kan ge intrycket av en högre hårfästelinje eller bredare delar i håret.
 • Ökad mängd hårstrån i borsten eller på kudden: Du kan märka att du tappar mer hår än vanligt när du borstar håret eller när du vaknar på morgonen och ser hårstrån på kudden. Det kan vara en indikation på överdrivet håravfall.
 • Klåda eller irritation i hårbotten: Vissa människor kan uppleva klåda eller irritation i hårbotten i samband med håravfall. Det kan vara obehagligt och kan vara ett tecken på en underliggande inflammatorisk reaktion eller hudsjukdom.

Dessa symtom kan vara olika för olika typer av håravfall och kan ge en indikation på vilken typ av håravfall det rör sig om. Det är viktigt att söka medicinsk rådgivning för att få en korrekt diagnos och behandling om du upplever något av dessa symptom.

Vad orsakar håravfall?

Håravfall kan ha olika orsaker. Några av de vanliga orsakerna är:

 • Ärftligt håravfall (androgen alopeci): Detta är den vanligaste typen av håravfall och ärftligt betingat. Det drabbar vanligtvis män, men kan också förekomma hos kvinnor. Det är relaterat till hormonella förändringar och påverkar främst hårfolliklarna på hjässan och tinningarna, vilket leder till gradvis tunnare hårtäckning och eventuell utveckling av kala fläckar.
 • Hormonella förändringar: Hormonella förändringar, särskilt under graviditet, förlossning och klimakteriet, kan leda till tillfälligt håravfall. Detta beror på förändringar i hormonbalansen i kroppen, vilket kan påverka hårcykeln och resultera i ökat håravfall.
 • Medicinska tillstånd: Vissa medicinska tillstånd kan orsaka håravfall. Sköldkörtelproblem, såsom hypotyreos eller hypertyreos, kan påverka hårcykeln och resultera i håravfall. Autoimmuna sjukdomar som alopecia areata kan också orsaka fläckvis håravfall.
 • Läkemedel: Användning av vissa läkemedel kan vara förknippat med håravfall som en biverkning.
 • Näringsbrist: Brist på vissa näringsämnen, som järn, zink, vitamin B12 och vitamin D, kan påverka hårets tillväxt och leda till håravfall. En balanserad kost är viktig för att upprätthålla friskt hår.
 • Stress och traumatiska händelser: Starka psykiska eller fysiska stressfaktorer, som akut eller kronisk stress, kirurgi, allvarliga sjukdomar eller förlust av nära och kära, kan utlösa tillfälligt håravfall som kallas telogen effluvium. Detta beror på en tillfällig avvikelse från den normala hårcykeln och kan leda till uttunning av hårtäckningen.

Vilka är de vanligaste orsakerna till håravfall hos kvinnor?

För kvinnor kan de vanligaste orsakerna till håravfall vara ärftligt håravfall, hormonella förändringar såsom efter graviditet eller i samband med klimakteriet, sköldkörtelproblem, polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) och användning av vissa mediciner som p-piller eller antidepressiva läkemedel.

Vad är skillnaden mellan alopecia areata och androgen alopeci?

Alopecia areata är en autoimmun sjukdom som orsakar fläckvis håravfall. Det innebär att kroppens immunsystem angriper hårsäckarna, vilket resulterar i håravfall i fläckar eller i mer allvarliga fall, över hela kroppen. Å andra sidan är androgen alopeci ärftligt håravfall som är vanligast hos män. Det kännetecknas av gradvis tunnare hår och en utbredning av hårförlust på hjässan och tinningarna hos både män och kvinnor.

Vilka behandlingsalternativ finns för håravfall?

Behandlingsalternativen för håravfall varierar beroende på orsaken och allvarlighetsgraden av håravfallet. För ärftligt håravfall kan läkemedel som finasterid och minoxidil användas för att sakta ner håravfallet och stimulera hårtillväxt. I vissa fall kan hormonbehandling eller hårförstärkande behandlingar som PRP (plasmarik plasma) också vara effektiva. Vid alopecia areata kan behandlingar inkludera kortikosteroidinjektioner, topikala immunterapier eller peruker och andra hårproteser för att täcka det drabbade området.

Kan stress leda till håravfall?

Ja, stress kan vara en bidragande faktor till tillfälligt håravfall, även känt som telogent effluvium. Kraftig fysisk eller emotionell stress kan påverka hårcykeln och få mer hår att gå in i vilofasen, vilket kan resultera i överdrivet håravfall efter några månader. Det är dock viktigt att notera att telogent effluvium vanligtvis är tillfälligt och att håret kommer att växa tillbaka när stressen minskar.

Vilka specifika håravfallsproblem är vanligast hos kvinnor?

Hos kvinnor är det vanligaste håravfallsproblemet ärftligt håravfall, även känt som kvinnligt mönsterhåravfall. Det kännetecknas av en gradvis tunnare hårlinje och uttunning av håret på toppen av huvudet. Det finns också andra tillstånd som kan påverka kvinnor specifikt, såsom håravfall relaterat till hormonella förändringar under graviditet eller efter klimakteriet.

Vad är de vanligaste orsakerna till håravfall hos män?

För män är den vanligaste orsaken till håravfall ärftligt håravfall, även känt som manligt mönsterhåravfall. Det kännetecknas av en gradvis recession av hårfästet och uttunning av håret på hjässan. Andra faktorer som kan påverka håravfallet hos män inkluderar hormonella förändringar, ålder, medicinska tillstånd och användning av vissa läkemedel.

Finns det sjukdomar som kan orsaka håravfall?

Ja, det finns flera sjukdomar och medicinska tillstånd som kan leda till håravfall. Exempel på sådana sjukdomar inkluderar sköldkörtelrubbningar, autoimmuna sjukdomar som alopecia areata och lupus, hormonella rubbningar som polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) och vissa hudsjukdomar såsom seborroiskt eksem eller psoriasis.

Finns det medicin som kan användas för att behandla håravfall?

Ja, det finns medicin tillgänglig för att behandla vissa typer av håravfall. Exempel på sådana mediciner inkluderar minoxidil och finasterid. Minoxidil används vanligtvis som en topikal lösning och kan hjälpa till att stimulera hårtillväxt. Finasterid är ett oralt läkemedel som används främst för behandling av ärftligt håravfall hos män.

Vad kan orsaka kala fläckar i hårbotten?

Kala fläckar i hårbotten kan vara ett tecken på en autoimmun sjukdom som kallas alopecia areata. Det är när kroppens immunsystem felaktigt attackerar hårsäckarna, vilket resulterar i fläckvis håravfall. Kala fläckar kan också vara ett resultat av andra tillstånd eller sjukdomar såsom svampinfektion i hårbotten eller traktion alopeci som uppstår på grund av upprepad och överdriven dragning i håret.

2.0.0